КОНТЕКСТНІ ЗМІНИ ТОНІВ У КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Є. В. Гобова

Анотація

У статті розглянуто основні різновиди змін тонів китайської мови та узагальнено характеристики типових тональних ефектів у контексті. Висвітлено важливість розгляду ізольованих та контекстних реалізацій тонів та описано попередній досвід проведення експериментальних дослідів цих явищ. Сандхі, як найбільш поширена та вивчена форма тональних змін, розглянута поряд із іншими типами формальних інваріантів – коартикуляцією та нейтралізацією.

Як цитувати

Гобова, Є. В. (2012). КОНТЕКСТНІ ЗМІНИ ТОНІВ У КИТАЙСЬКІЙ МОВІ. Сходознавство, (60), 3-11. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2012.60.003
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 11

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

китайській мові, Контекстні зміни тонів

Посилання

Румянцев М. К. Тон и интонация в современном китайском языке (экспериментальное исследование) / М. К. Румянцев. Москва, 1971.

Спешнев Н. А. Фонетика китайского языка / Н. А. Спешнев. Ленинград, 1980.

Bao Zhiming. The Structure of Tone. Oxford University Press, 1999.

Chao, Y. R. A grammar of Spoken Chinese. Berkeley: University of California Press, 1968.

Odden D. Introducing Phonology. Cambridge, 2005. https://doi.org/10.1017/CBO9780511808869

Prosodic Typology. The Phonology of Intonation and Phrasing. Oxford Linguistics, 2005.

San Duanmu. The Phonology of Standard Chinese. Oxford, 2007. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199267590.003.0005

Levow G.-A. The function Load of Tone in Mandarin is as High as that of Vowels / G.-A. Levow, D. Surendran // Proceedings of Speech prosody. Nara, 2004.

Yi Xu. Contextual Tonal Variations in Mandarin / Yi Xu // Journal of Phonetics. 25. 1997. https://doi.org/10.1006/jpho.1996.0034

Yip M. The Tonal Phonology of Chinese. The PhD dissertation. Bloomington, 1980. https://doi.org/10.3406/clao.1980.1072

Yip M. Tone. Cambridge, 2002. https://doi.org/10.1017/CBO9781139164559

REFERENCES

Rumyantsev M. K. (1971), Ton i intonatsiya v sovremennom kitayskom yazyke (eksperimental’noye issledovaniye), Moscow. (In Russian).

Speshnev N. A. (1980), Fonetika kitayskogo yazyka, Leningrad. (In Russian).

Bao Zhiming (1999), The Structure of Tone, Oxford University Press.

Chao Y. R. (1968), A grammar of Spoken Chinese, University of California Press, Berkeley.

Odden D. (2005), Introducing Phonology, Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO9780511808869

Prosodic Typology (2005), The Phonology of Intonation and Phrasing, Oxford Linguistics.

San Duanmu (2007), The Phonology of Standard Chinese, Oxford. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199267590.003.0005

Levow G.-A. and Surendran D. (2004), “The function Load of Tone in Mandarin is as High as that of Vowels”, in Proceedings of Speech prosody, Nara.

Yi Xu (1997), “Contextual Tonal Variations in Mandarin”, Journal of Phonetics, No. 25. https://doi.org/10.1006/jpho.1996.0034

Yip M. (1980), The Tonal Phonology of Chinese, The PhD dissertation, Bloomington. https://doi.org/10.3406/clao.1980.1072

Yip M. (2002), Tone, Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO9781139164559