Публікаційна етика

Заява про дотримання публікаційної етики

Редакційна колегія оцінює рукописи за їхнім інтелектуальним змістом незалежно від статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичної філософії авторів.

Редакційна колегія не розкриває будь-яку інформацію про представлені рукописи нікому, окрім авторів, рецензентів, потенційних рецензентів.

За результатами рецензування автору може надаватися можливість поліпшити свою працю задля її подальшого друку у нашому виданні.

Будь-який вибраний рецензент, який не має відповідної кваліфікації для розгляду дослідження, або знає, що його невідкладний розгляд є неможливим, має повідомити про це редактору і відмовитися від процесу розгляду.

Редакційна колегія обіцяє, що розгляд представлених досліджень проводитиметься об'єктивно. Рецензенти висловлюватимуть свою точку зору, підкріплюючи її відповідними аргументами.

Рецензенти повинні ідентифікувати відповідні опубліковані роботи, які не були названі авторами. Будь-яка заява, спостереження, висновок або аргумент, які вже раніше звучали, мають супроводжуватися відповідними посиланнями. Рецензент повинен також звернути увагу редакторів на будь-яку істотну схожість між рукописом розглянутої і будь-якої іншої опублікованої роботи в цій галузі.

Редакційна колегія наголошує, що інформація або ідеї, отримані в результаті експертної оцінки, залишатимуться конфіденційними і не використовуватимуться для особистої вигоди. Рецензенти зобов’язуються не розглядати рукописи, щодо яких вони мають конфлікт інтересів в результаті конкурентних або інших відносин та зв’язків з будь-яким з авторів або установ, пов’язаних з представленим дослідженням.

Головний редактор та члени редколегії, які мають конфлікт інтересів викликаних конкуренцією, співпрацею або іншими відносинами з будь-якими авторами або організаціями, пов’язаними зі статтею з автором (авторами) поданих матеріалів не повинні приймати участі в обговоренні поданого до редакції рукопису.

Процедура рецензування

Процедуру рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакційної колегії; вона орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз її переваг та недоліків.

Рецензування проводиться конфіденційно за принципами подвійного “сліпого” рецензування (коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентом (рецензентами) відбувається через головного редактора журналу.

Наукові статті анонімно рецензуються членами редколегії журналу та запрошеними спеціалістами, в тому числі з інших країн, які мають глибокі професійні знання й досвід роботи за конкретним науковим напрямом.

Якщо рецензент рекомендує виправити або доопрацювати статтю, редакція надсилає автору анонімний текст рецензії для внесення в роботу відповідних змін. Датою надходження статті до журналу вважається день отримання редакцією остаточного варіанта тексту статті.

Обов’язки рецензентів

Будь-який вибраний рецензент, який не має відповідної кваліфікації для розгляду дослідження, або знає, що його невідкладний розгляд є неможливим, має повідомити про це редактору і відмовитися від процесу розгляду.

Рецензенти висловлюватимуть свою точку зору, підкріплюючи її відповідними аргументами.

Рецензенти повинні ідентифікувати відповідні опубліковані роботи, які не були названі авторами. Будь-яка заява, спостереження, висновок або аргумент, які вже раніше звучали, мають супроводжуватися відповідними посиланнями. Рецензент повинен також звернути увагу редакторів на будь-яку істотну схожість між рукописом розглянутої і будь-якої іншої опублікованої роботи в цій галузі.

Рецензенти зобов’язуються не розглядати рукописи, щодо яких вони мають конфлікт інтересів в результаті конкурентних або інших відносин та зв’язків з будь-яким з авторів або установ, пов’язаних з представленим дослідженням.

Обов’язки редакційної колегії

Остаточне рішення про публікацію статті та її терміни приймає редакційна колегія (спираючись на висновки рецензента (рецензентів)), про що автора інформує редакція журналу.

Редакційна колегія залишає за собою право редакційної правки статті (виправляти термінологічні, стилістичні, фактологічні та інші помилки, усувати зайві ілюстрації, скорочувати текст), що не спотворює її змісту.

Відхилені статті повторно не розглядаються.

Редакційна колегія оцінює рукописи за їхнім інтелектуальним змістом незалежно від статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичної філософії авторів.

Редакційна колегія не розкриває будь-яку інформацію про представлені рукописи нікому, окрім авторів, рецензентів, потенційних рецензентів. Редакційна колегія наголошує, що інформація або ідеї, отримані в результаті експертної оцінки, залишатимуться конфіденційними і не використовуватимуться для особистої вигоди.

Обов’язки авторів

Автори повинні гарантувати, що представлена робота оригінальна і не була опублікована в іншому місці будь-якою мовою. Якщо ж автори використовували роботу і / або слова інших, про це зроблені відповідні посилання.

Автори оригінальних досліджень повинні представити точний звіт про виконану роботу, а також охарактеризувати її значущість. Текст дослідження повинен містити достатньо докладну інформацію і посилання. Шахрайські або завідомо неточні заяви є неетичною поведінкою і є неприйнятні.

Автор не повинен взагалі публікувати текст, що описує по суті одне й теж дослідження в більш ніж одному журналі. Подання рукопису у більш ніж один журнал одночасно є неетичною поведінкою і є неприйнятним.

Належне визнання роботи інших завжди має бути присутнім у поданій на розгляд науковій праці. Автори повинні згадати та послатись на публікації, які вплинули на їхні дослідження.

Автори також повинні враховувати наступне: редакція журналу здійснює суворий контроль за надмірним (не більше 2-ох – 3-ох посилань) і не виправданим цитуванням власних публікацій, у разі виявлення подібних явищ, такі матеріали не будуть прийматись до друку.

Авторство повинно бути обмежено тим, хто вніс значний внесок у концепцію, виконання або інтерпретацію представленого дослідження. Всі ті, хто вніс значний вклад, повинні бути перераховані в якості співавторів. Чинні закони і конвенції про авторські права повинні бути дотримані.

Для уникнення конфлікту інтересів у колективі співавторів статей, відносини між ними регулюються через підписання наведеної нижче угоди:

Угода про відсутність конфлікту інтересів

Назва статті:

  1. Автори, чиї імена перелічені нижче, засвідчують, що вони не мають жодних стосунків з будь-якою організацією, яка має будь-який фінансовий або нефінансовий інтерес (наприклад, особисті або професійні відносини, стосунки, знання чи переконання) у предметі чи матеріалах, обговорених у цьому рукописі.
  2. Інформація, що наведена у статті є правдивою та правильною, що підтверджується всіма співавторами.
  3. Якщо у когось із співавторів є сумніви у деяких висновках або своє бачення проблеми, але він не відмовляється від співавторства, будь ласка, вкажіть характер конфлікту.

Імена авторів:

(заява підписується всіма авторами)

Політика відкритого доступу

Журнал “Сходознавство” дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу, визнаючи пріоритетними принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями задля глобального суспільного прогресу.

Користувачі мають можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та розповсюджувати контент з навчальною та науковою метою з обов`язковим зазначенням авторства.