ХРОНІКА “ТАРІГ-Е КАМАНІЧЕ” ТА УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ОСМАНО-ПОЛЬСЬКИХ ПЕРЕМОВИНАХ 1672 РОКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Б. Кульчинський

Анотація

Стаття присвячена фрагменту османського літопису ХVІІ століття “Таріг-е Каманіче”, що кілька років тому привернув увагу турецьких науковців та був опрацьований і представлений латинським алфавітом. Читачеві пропонується його переклад українською мовою з османотурецької, а також коротке тлумачення найважливіших місць, котрі стосуються нашої вітчизняної історії. Літопис “Таріг-е Каманіче” ще досі масштабно не репрезентовано ані в роботах європейських істориків, ані турецьких – попередніх століть.

Як цитувати

Кульчинський, О. Б. (2012). ХРОНІКА “ТАРІГ-Е КАМАНІЧЕ” ТА УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ОСМАНО-ПОЛЬСЬКИХ ПЕРЕМОВИНАХ 1672 РОКУ. Сходознавство, (57-58), 42-50. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2012.57-58.042
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 5

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

османо-польських перемовинах 1672 року, Таріг-е Каманіче, українське питання, Хроніка

Посилання

Крикун М. Корсунська козацька рада 1669 року // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том ССХХХVIII. Праці Історично-філософської секції. Львів, 1999.

Пріцак О. Ще раз про союз Богдана Хмельницького з Туреччиною // Український археогр. щорічник. Вип. 2. Київ, 1993.

Смолій В., Степанков В. Переддень Руїни (1650–1670 pp.) // Київська старовина. № 6 (303). Київ, 1993.

Ayşe Hande Can. Giriş // Hacı Ali Efendi. Tarih-e Kamaniçe. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 2007.

Devellioğlu Ferit. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. Ankara, 1990.

Hacı Ali Efendi. Tarih-e Kamaniçe. Ankara: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 2007.

REFERENCES

Krykun M. (1999), “Korsuns’ka kozats’ka rada 1669 roku”, Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka, Tom ССХХХVIII, Pratsi Istorychno-filosofs’koyi sektsiyi, L’viv. (In Ukrainian).

Pritsak O. (1993), “Shche raz pro soyuz Bohdana Khmel’nyts’koho z Turechchynoyu”, Ukrayins’kyy arkheohr. shchorichnyk, Issue 2, Kyiv. (In Ukrainian).

Smoliy V. and Stepankov V. (1993), “Peredden’ Ruyiny (1650–1670 pp.)”, Kyyivs’ka starovyna, No. 6 (303), Kyiv. (In Ukrainian).

Ayşe Hande Can (2007), “Giriş”, in Hacı Ali Efendi, Tarih-e Kamaniçe, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara. (In Turkish).

Devellioğlu Ferit (1990), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara. (In Turkish).

Hacı Ali Efendi (2007), Tarih-e Kamaniçe, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara. (In Turkish).