“СХІД – ПРАСВОЄ”: РОМАНТИЗОВАНI ІНДІЯ, ЄГИПЕТ, КАВКАЗ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  І. В. Пупурс

Анотація

У статті досліджується специфіка проявлення типово-орієнтальної перцепції “Схід – прасвоє (прабатьківщина людства та європейської цивілізації)” в англійській, німецькій, французькій і російській літературі доби романтизму. У такому сприйнятті Східного характеризуються романтичні імаго Індії, Єгипту, Кавказу.

Як цитувати

Пупурс, І. В. (2015). “СХІД – ПРАСВОЄ”: РОМАНТИЗОВАНI ІНДІЯ, ЄГИПЕТ, КАВКАЗ. Сходознавство, (69), 107-115. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2015.69.107
Переглядів статті: 17 | Завантажень PDF: 11

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Єгипет, Індія, Кавказ, романтизованi, “Схід – прасвоє”

Посилання

Бартольд В. В. Сочинения. Т. IX. Москва, 1977.

Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения в двух томах. Т. 1. Москва, 1958.

Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения в двух томах. Т. 2. Москва, 1958.

Марлинский А. А. Сочиненiя. Десятая часть: Кавказскiе очерки. Санкт-Петербург, 1838.

Литературные манифесты западноевропейских романтиков. Москва, 1980.

Шлегель Ф. Лекции по истории древней и новой литературы. Санкт-Петербург, 1829.

de Chateaubriand F.-R. Itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem a Paris. T. 2. Paris, 1846.

Clarke J. J. Oriental Enlightenment: The Encounter between Asian and Western Thought. London, 1997.

de Nerval G. Voyage en Orient. T. I. Paris, 1851.

REFERENCES

Bartol’d V. V. (1977), Sochineniya, Vol. IX, Moscow. (In Russian).

Bestuzhev-Marlinskiy A. A. (1958), Sochineniya v dvukh tomakh, Vol. 1, Moscow. (In Russian).

Bestuzhev-Marlinskiy A. A. (1958), Sochineniya v dvukh tomakh, Vol. 2, Moscow. (In Russian).

Marlinskiy A. A. (1838), Sochineniya, Desyataya chast’: Kavkazskie ocherki, Saint Petersburg. (In Russian).

Literaturnyye manifesty zapadnoyevropeyskikh romantikov (1980), Moscow. (In Russian).

Shlegel’ F. (1829), Lektsii po istorii drevney i novoy literatury, Saint Petersburg. (In Russian).

de Chateaubriand F.-R. (1846), Itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem a Paris, T. 2, Paris.

Clarke J. J. (1997), Oriental Enlightenment: The Encounter between Asian and Western Thought, London.

de Nerval G. (1851), Voyage en Orient, T. I, Paris.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають