РАННЯ ТВОРЧІСТЬ ДАЙ ВАНШУ (1905–1950) ТА ЗАРОДЖЕННЯ СИМВОЛІСТСЬКОЇ ПОЕЗІЇ У КИТАЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  К. Г. Мурашевич

Анотація

Дай Ваншу – китайський поет-символіст ХХ ст. Його рання поезія є синтезом нових форм і традиційних образів. На поезію Дай Ваншу вплинула французька символічна школа, тому у віршах поета можна зустріти багато символів та образів, які були запозичені у європейських авторів. У статті проаналізовані як відомі традиційні образи та символи, так і авторські. Вживання символів та образів у поезії Дай Ваншу проілюстровано на прикладах із його творів.

Як цитувати

Мурашевич, К. Г. (2012). РАННЯ ТВОРЧІСТЬ ДАЙ ВАНШУ (1905–1950) ТА ЗАРОДЖЕННЯ СИМВОЛІСТСЬКОЇ ПОЕЗІЇ У КИТАЇ. Сходознавство, (59), 138-147. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2012.59.138
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 10

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Дай Ваншу (1905–1950), зародження символістської поезії, Китай, Рання творчість

Посилання

Беляев Н. В. Поэтика русского символизма. Киев, 2003.

Волинський П. К. Основи теорії літератури. Київ, 1967.

В поисках звезды заветной. Китайская поэзия первой половины ХХ века / Сост. Л. Е. Черкасский. Москва, 1988.

Кононенко В. І. Символи української мови. Івано-Франківськ, 1996.

Черкасский Л. Е. Новая китайская поэзия (20–30-е годы). Москва, 1972.

Eberhard W. Symbole chińskie. Słownik. Kraków, 1996.

Dai Wanshu / Chao Weimin bianzhu, Fan Minru zhubian. Taibei, 2006.

Dai Wanshu juan: zhongguo xinshi shiliaozhe / Ya Song bian. Taibei, 1977.

Zhongguo xiandai shige ji qita / Song Yushi zuozhu. Taibei, 1988.

REFERENCES

Belyayev N. V. (2003), Poetika russkogo simvolizma, Kiev. (In Russian).

Volyns’kyy P. K. (1967), Osnovy teoriyi literatury, Kyiv. (In Ukrainian).

V poiskakh zvezdy zavetnoy. Kitayskaya poeziya pervoy poloviny XX veka (1988), Compl. by L. E. Cherkasskiy, Moscow. (In Russian).

Kononenko V. I. (1996), Symvoly ukrayins’koyi movy, Ivano-Frankivs’k. (In Ukrainian).

Cherkasskiy L. E. (1972), Novaya kitayskaya poeziya (20–30-e gody), Moscow. (In Russian).

Eberhard W. (1996), Symbole chińskie. Słownik, Kraków.

Dai Wanshu (2006), Chao Weimin bianzhu, Fan Minru zhubian, Taibei. (In Chinease).

Dai Wanshu juan: zhongguo xinshi shiliaozhe (1977), Ya Song bian, Taibei. (In Chinease).

Zhongguo xiandai shige ji qita (1988), Song Yushi zuozhu, Taibei. (In Chinease).