КИТАЙСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ ВІРШ ПОЧ. ХХ СТ.: ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН У ЖАНРОВІЙ ТА СТИЛЬОВІЙ ПАРАДИГМАХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  К. Г. Мурашевич

Анотація

Із розвитком нового вірша китайські поети відмовляються від класичної форми віршування. Поширюється вільний вірш (верлібр), який виник під впливом європейської поезії. У цей період також активно розвивається поезія у прозі. Нові спроби віршування порушували унормовані в поезії тонування, закони рими й ритму. Реакцією на таке явище в китайській літературі 20-х років був трактат “Закони поезії”, написаний Вень Ідо, у якому розроблені чіткі правила тонування, римування й ритміки. Крім того, китайська поезія початку ХХ ст. збагатилася новими жанрами.

Як цитувати

Мурашевич, К. Г. (2012). КИТАЙСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ ВІРШ ПОЧ. ХХ СТ.: ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН У ЖАНРОВІЙ ТА СТИЛЬОВІЙ ПАРАДИГМАХ. Сходознавство, (57-58), 74-84. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2012.57-58.074
Переглядів статті: 48 | Завантажень PDF: 110

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Китайський вільний вірш поч. ХХ ст., особливості змін у жанровій, стильовій парадигмах

Посилання

Жирмунский В. М. К вопросу о стихотворном ритме // Историко-филологические исследования. Сб. ст. памяти академика Н. Конрада. Москва, 1974.

Ли Бо. Нефритовые скалы. / [под ред. Р. В. Грищенкова]. Москва, 2000.

Сухоруков В. Т. Вэнь И-до. Жизнь и творчество. Москва, 1968.

Сухоруков В. Т. Вэнь И-до и “новый регулярный стих” // Краткие сообщения Института Народов Азии, 84, 1965.

Сухоруков В. Т. Национальные традиции и западные влияния в творчестве Вэнь И-до // Литература и фольклор народов Востока. Москва, 1967.

Черкасский Л. Е. Новая китайская поэзия (20–30-е годы). Москва, 1972.

Liu J. Y. Chinese theories of literature. Lnd. – Chicago, 1975.

Lin J. C. Modern Chinese poetry: An introduction. Seattle – London, 1972.

Liu J. Y. The art of Chinese Poetry. Chicago, 1962.

Chen Wei. Wen Yiduo shixuelun. Guilin, 2000.

Dong Fangxiong. Wusi xinwenhuade yuanliu. Beijing, 1997.

Gao Guofan. Xinyuede shisheng. Wen Yiduo yu Xu Zhimo. Taibei, 2004.

Huang Weiliang. Zenyang du xinshi. Taibei, 1978.

Song Yushi. Zhongguo xiandai shige ji qita. Taibei, 1988.

Wen Liuming. Wen Yiduo chuan. Beijing, 1992.

Wen Yiduo. Yang Kuanghan, Yang Kuangman bian. Xiang Gang, 1996.

Xiao Xiao. Xiandai shichuag zuoyanlian. Beijing, 1980.

Zhongguo xiandai wenxue shi / Cheng Guangwei zhubian. Beijing, 2000.

Zhongguo xiandai shilun / Yang Кuanghan, Liu Fuchun bian. Guangzhou, 1991.

Zhong guo xian dang dai wen xue / Liu Yong zhubian. Beijing, 2006.

REFERENCES

Zhirmunskiy V. M. (1974), “K voprosu o stikhotvornom ritme”, in Istoriko-filologicheskiye issledovaniya, Sb. st. pamyati akademika N. Konrada, Moscow. (In Russian).

Li Bo (2000), Nefritovyye skaly, R. V. Grishchenkov (ed.), Moscow. (In Russian).

Sukhorukov V. T. (1968), Ven’ I-do. Zhizn’ i tvorchestvo, Moscow. (In Russian).

Sukhorukov V. T. (1965), “Ven’ I-do i “novyy regulyarnyy stikh””, in Kratkiye soobshcheniya Instituta Narodov Azii, 84. (In Russian).

Sukhorukov V. T. (1967), “Natsional’nyye traditsii i zapadnyye vliyaniya v tvorchestve Ven’ I-do”, in Literatura i fol’klor narodov Vostoka, Moscow. (In Russian).

Cherkasskiy L. E. (1972), Novaya kitayskaya poeziya (20–30-e gody), Moscow. (In Russian).

Liu J. Y. (1975), Chinese theories of literature, London and Chicago.

Lin J. C. (1972), Modern Chinese poetry: An introduction, Seattle nd London.

Liu J. Y. (1962), The art of Chinese Poetry, Chicago.

Chen Wei (2000), Wen Yiduo shixuelun, Guilin. (In Chinese).

Dong Fangxiong (1997), Wusi xinwenhuade yuanliu, Beijing. (In Chinese).

Gao Guofan (2004), Xinyuede shisheng. Wen Yiduo yu Xu Zhimo, Taibei. (In Chinese).

Huang Weiliang (1978), Zenyang du xinshi, Taibei. (In Chinese).

Song Yushi (1988), Zhongguo xiandai shige ji qita, Taibei. (In Chinese).

Wen Liuming (1992), Wen Yiduo chuan, Beijing. (In Chinese).

Wen Yiduo (1996), Yang Kuanghan, Yang Kuangman bian, Xiang Gang. (In Chinese).

Xiao Xiao (1980), Xiandai shichuag zuoyanlian, Beijing. (In Chinese).

Zhongguo xiandai wenxue shi (2000), Cheng Guangwei zhubian, Beijing. (In Chinese).

Zhongguo xiandai shilun (1991), Yang Кuanghan, Liu Fuchun bian, Guangzhou. (In Chinese).

Zhong guo xian dang dai wen xue (2006), Liu Yong zhubian, Beijing. (In Chinese).