ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ПАРЕМІОЛОГІЧНОГО ФОНДУ АРАБСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Я. В. Гриценко

Анотація

У пропонованій статті викладені деякі висновки щодо формування та походження пареміологічного фонду арабської літературної мови, а також важливості встановлення етимології пареміологічних одиниць та відсотку їхнього запозичення з різних джерел.

Як цитувати

Гриценко, Я. В. (2012). ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ПАРЕМІОЛОГІЧНОГО ФОНДУ АРАБСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. Сходознавство, (59), 16-27. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2012.59.016
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 13

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Джерела формування пареміологічного фонду арабської літературної мови

Посилання

Кримський А. Ю. Твори в п’яти томах. Том 4. Київ, 1974.

Ушаков В. Д. Фразеология Корана: Опыт сопоставления фразеоречений Корана и арабского классического языка / В. Д. Ушаков. Москва, 1996.

Фавзи А. М. Учебный русско-арабский фразеологический словарь [Текст]: около 900 фразеологизмов (предисловие) / А. М. Фавзи, В. Т. Шкляров. Москва, 1989.

Чан Тхи Хонг Ван. Арабские пословицы и поговорки в антологии Ал-Аби, начало ХІ в. / Автореф. канд. дис. Москва, 1986.

Sellheim Rudolf. Al-’amṯāl al-‘arabiyya al-qadīma. Bayrūt, 1982.

Shivtiel Avihai. Proverb // Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics. Managing Editors Online Edition: Lutz Edzard; Rudolf de Jong. Brill, 2010. Brill Online: http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=eall_COM-vol3-0275

Ibn al-Mu’tazz, ‘Abdulla. Kitābu l-badī‘. London, 1935.

Ar-Raḍiyy aš-šarīf. Nahj al-balāġa. Majmū‘ mā ḫtārahu min kalām ‘Alī ‘ibn ‘Abī Ṭālib, Šarḥ Muḥammad ‘Abdu. Т. 1–4. Al-Qāhira, 1938.

Az-Zamaḫšarī. Mustaqṣā fī ‘amṯāli al-‘arab. Bayrūt, 1977.

Aṣ-Ṣāḥib bin ‘Ibād. Al-’amṯāl as-sā’ira min ši‘r al-Mutanabbī // Maṭba‘a al-ma‘ārif. Baġdād, 1966.

Al-Qur’ân al-karīm. Tafsīr al-Jalālayn: al-Maḥallī wa-as-Suyūṭī. Bayrūt, 1987.

Al-manjidu l-’abjadiy. Bayrūt: Dār al-mašriq, 1987.

Mawsū‘at al-’amṯāl al-’injilīziyya mutarjama bi-l-‘arabiyya, 2008. http://www.4shared.com/office/gSh6UR86/___html

Al-Maydānī ‘Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn ‘Aḥmad Ibn ‘Ibrāhīm an-Nīsābūrī. Mujamma‘u l-’amṯāl, Т. 1–2, Bayrūt, 1972.

REFERENCES

Kryms’kyy A. Yu. (1974), Tvory v p”yaty tomakh, Vol. 4, Kyiv. (In Ukrainian).

Ushakov V. D. (1996), Frazeologiya Korana: Opyt sopostavleniya frazeorecheniy Korana i arabskogo klassicheskogo yazyka, Moscow. (In Russian).

Favzi A. M. (1989), Uchebnyy russko-arabskiy frazeologicheskiy slovar’ [Tekst]: okolo 900 frazeologizmov (predisloviye), A. M. Favzi and V. T. Shklyarov, Moscow. (In Russian).

Chan Tkhi Khong Van (1986), Arabskiye poslovitsy i pogovorki v antologii Al-Abi, nachalo XІ v., Avtoref. kand. dis., Moscow. (In Russian).

Sellheim Rudolf (1982), Al-’amṯāl al-‘arabiyya al-qadīma, Bayrūt. (In Arabic).

Shivtiel Avihai (2010), “Proverb”, in Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, Managing Editors Online Edition, Lutz Edzard, Rudolf de Jong. Brill, available at: http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=eall_COM-vol3-0275

Ibn al-Mu’tazz and ‘Abdulla (1935), Kitābu l-badī‘, London.

Ar-Raḍiyy aš-šarīf (1938), Nahj al-balāġa, Majmū‘ mā ḫtārahu min kalām ‘Alī ‘ibn ‘Abī Ṭālib, Šarḥ Muḥammad ‘Abdu, Т. 1–4, Al-Qāhira. (In Arabic).

Az-Zamaḫšarī (1977), Mustaqṣā fī ‘amṯāli al-‘arab, Bayrūt. (In Arabic).

Aṣ-Ṣāḥib bin ‘Ibād (1966), “Al-’amṯāl as-sā’ira min ši‘r al-Mutanabbī”, in Maṭba‘a al-ma‘ārif, Baġdād. (In Arabic).

Al-Qur’ân al-karīm (1987), Tafsīr al-Jalālayn: al-Maḥallī wa-as-Suyūṭī, Bayrūt. (In Arabic).

Al-manjidu l-’abjadiy (1987), Dār al-mašriq, Bayrūt. (In Arabic).

Mawsū‘at al-’amṯāl al-’injilīziyya mutarjama bi-l-‘arabiyya, 2008, available at: http://www.4shared.com/office/gSh6UR86/___html

Al-Maydānī ‘Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn ‘Aḥmad Ibn ‘Ibrāhīm an-Nīsābūrī (1972), Mujamma‘u l-’amṯāl, Vol. 1–2, Bayrūt. (In Arabic).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають