СОМАТИЧНА ЛЕКСИКА В АРАБСЬКІЙ МОВІ, МОВІ ІВРИТ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ (СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  І. В. Сівков

Анотація

У статті продовжується дослідження функціонування соматизмів як лексико-семантичної групи арабського лексикону в етимологічному, словотворчому та семантичному планах. Досліджено специфіку реалізації соматичної лексики в арабській мові, проведено її структурно-семантичний та етимологічний аналіз, визначено її валентність при утворенні відсоматичних дериватів різних типів. Також проаналізовано мотиви номінації на базі цієї лексико-семантичної групи у таких мовах, як арабська, іврит, англійська, а також українська.

Як цитувати

Сівков, І. В. (2014). СОМАТИЧНА ЛЕКСИКА В АРАБСЬКІЙ МОВІ, МОВІ ІВРИТ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ (СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ). Сходознавство, (65-66), 120-125. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2014.65-66.120
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 19

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

англійській, арабській мові, етимологічний аспекти, мові іврит, Соматична лексика, структурно-семантичний, українській мовах

Посилання

Етимологічний словник української мови / Мельничук О. С. (гол. ред.). T. I–VI. Київ, 1982–2012.

Иврит-русский словарь / Сост. Ф. Л. Шапиро, с прил. кр. грамм. очерка языка иврит, сост. проф. Б. М. Гранде. Москва, 1963.

Левицкий В. В. Этимологический словарь германских языков. Т. І–ІІ. Винница, 2010.

Сівков І. В. Соматизми в різносистемних мовах: семантико-дериваційний, номінаційний та етимологічний аспекти (на матеріалі арабської мови, мови іврит, англійської, української та російської мов) // Східний світ, 2013. № 2–3.

Klein Ernest. A Comprehensive etymological dictionary of the Hebrew language for readers of English. Carta Jerusalem. Haifa, 1987.

The Semitic languages. An international handbook / Edited by Stefan Weninger. De Gruyter Mouton, 2011.

REFERENCES

Mel’nychuk O. S. (ed.) (1982–2012), Etymolohichnyy slovnyk ukrayins’koyi movy, Vol. I–VI, Kyiv. (In Ukrainian).

Ivrit-russkiy slovar’ (1963), Compl. by F. L. Shapiro, s pril. kr. gramm. ocherka yazyka ivrit, Compl. by prof. B. M. Grande, Moscow, (In Russian).

Levitskiy V. V. (2010), Etimologicheskiy slovar’ germanskikh yazykov, Vol. І–ІІ, Vinnitsa. (In Russian).

Sivkov I. V. (2013), “Somatyzmy v riznosystemnykh movakh: semantyko-deryvatsiynyy, nominatsiynyy ta etymolohichnyy aspekty (na materiali arabs’koyi movy, movy ivryt, anhliys’koyi, ukrayins’koyi ta rosiys’koyi mov)”, Shìdnij svìt, No. 2–3. (In Russian).

Klein Ernest (1987), A Comprehensive etymological dictionary of the Hebrew language for readers of English, Carta Jerusalem and Haifa.

Weninger Stefan (ed.), The Semitic languages. An international handbook, De Gruyter Mouton, 2011.