З ІСТОРІЇ РАДЯНСЬКОГО СХОДОЗНАВСТВА: НОВІ АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА З РОЗВИТКУ ЄГИПТОЛОГІЇ В 1940–1960-ТІ РР.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Н. С. Тимофєєва

Анотація

У статті подається короткий огляд архівних документів щодо вивчення історії єгиптології в 1940–1960-ті рр. Матеріал з Архіву Російської академії наук (АРАН), Державного архіву Російської Федерації (ДАРФ) та Російського державного архіву соціально-політичної історії (РДАСПІ) заповнює лакуни в історії становлення радянської сходознавчої школи, дає досить повне висвітлення процесу інституціоналізації єгиптологічної науки на міжнародному рівні та всередині системи. Йдеться про спроби створення радянського наукового інституту на території Єгипту М. А. Коростовцевим у другій половині 1940-х рр. та В. І. Авдієвим та Н. С. Петровським наприкінці 1950-х рр. Аналіз позатекстових елементів і супровідних листів показав, що організація радянського наукового представництва йшла шляхом європейських науково-дослідних практик і в структурі Академії наук. На базі документів з фонду ЦК КПРС (РДАСПІ) подається реконструкція процесу перенесення Інституту сходознавства АН СРСР з Ленінграда до Москви. Лист, надісланий проф. Авдієвим на ім’я Л. П. Берії у травні 1950 р., містив у собі різку критику наукової проблематики радянських вчених, сумніви щодо актуальності статей, що публікувалися у збірниках “Радянське сходознавство”. Перенесення інституту супроводжувалося тривалим і вкрай болючим процесом, у цілому проект ставив собі за мету підкорити під ідеологічний контроль діяльність ленінградської школи сходознавства та переорієнтувати зміст науково-дослідних робіт під практичні завдання соціалістичного будівництва. Цій проблематиці було присвячено низку статей, у цьому випадку звертається увага на опис і загальний склад документів. Наводиться список архівних документів, розбитих за тематичним принципом і в хронологічному порядку, із зазначенням на їхні первинні публікації, а також наводяться фотографії самих документів.

Як цитувати

Тимофєєва, Н. С. (2018). З ІСТОРІЇ РАДЯНСЬКОГО СХОДОЗНАВСТВА: НОВІ АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА З РОЗВИТКУ ЄГИПТОЛОГІЇ В 1940–1960-ТІ РР. Сходознавство, (81), 130-155. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2018.81.130
Переглядів статті: 21 | Завантажень PDF: 17

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

єгиптологія, Інститут сходознавства, АН СРСР, архівні документи, радянське сходознавство

Посилання

Авдиев В. И. Докладная записка Председателю Комитета по культурным связям с зарубежными странами Ю. Жукову об организации научно-исследовательской работы и вопросе создания Советского института Восточной Археологии и Истории. Москва, 10 декабря 1957 г. Авторизованная машинопись с правкой // ГАРФ, ф. 9518, оп. 1, д. 515, л. 31–33.

Авдиев В. И. Меморандум об организации советской научно-исследовательской работы в Египте. Москва, 12 декабря 1957 г. Авторизованная машинопись с правкой // ГАРФ, ф. 9518, оп. 1, д. 515, л. 34–44.

Коростовцев М. А. Материалы к пятилетнему плану отделения истории и философии и отделения языка и мышления Академии наук СССР. Авторизованная машинопись с правкой. Каир, 20 декабря 1946 г. // АРАН, ф. 2, оп. 1 – 1946, д. 482, л. 25–37.

Коростовцев М. А. О собирании материалов для запланированных работ. Авторизованная машинопись с правкой. Каир, 28 января 1947 г. // АРАН, ф. 2, оп. 1 – 1946, д. 482, л. 38–41. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jhered.a105645

Коростовцев М. А. Об организации советской научно-исследовательской работы в Египте. Авторизованная машинопись. Каир, 23 февраля 1947 // АРАН, ф. 2, оп. 1 – 1946, д. 482, л. 7–20.

Коростовцев М. А. План моих личных работ. Авторизованная машинопись. Каир, 18 декабря 1946 г. // АРАН, ф. 2, оп. 1 – 1946, д. 482, л. 21–24.

Петровский Н. С. Докладная записка Послу СССР в ОАР В. Я. Ерофееву об открытии в ОАР Института египтологии АН СССР. Каир, 6 апреля 1960 г. Авторизованная машинопись // ГАРФ, ф. 9518, оп. 1, д. 516, л. 72–79.

Петровский Н. С. Докладная Записка Советнику по Культуре Н. А. Сметанину о структуре “Департамента древностей” и Египетском музее в Каире. Каир, 7–8 апреля 1960 г. Копия // ГАРФ, ф. 9518, оп. 1, д. 516, л. 81–89.

Авдиев В. И. Выступление на заседании Московской группы Института востоковедения в свете статьи к. и. н. И. С. Брагинского “В стороне от актуальных вопросов современности”, опубликованной в газете “Культура и жизнь” // АРАН, ф. 1782, оп. 1, д. 298, л. 1–24.

Брагинский И. С. В стороне от актуальных вопросов современности // Культура и жизнь. 11 января 1950 г. // АРАН, ф. 1782, оп. 1, д. 297, л. 15.

Кочарьянц Г. Г. Выступление на заседании Московской группы Института востоковедения. Черновик доклада с правкой. 13 февраля 1950 г. // АРАН, ф. 1782, оп. 1, д. 298, л. 3–24.

Авдиев В. И. “Глубокоуважаемый Лаврентий Павлович!” Машинопись. Копия // РГАСПИ, ф. 17, оп. 132, д. 341, л. 22–27.

Авдиев В. И. Предложения по вопросу организации работы по выявлению, изучению и собранию востоковедных рукописных фондов. Без даты. Машинописная копия // РГАСПИ, ф. 17, оп. 132, д. 341, л. 69–70.

Авдиев В. И. Предложения в целях улучшения научной работы… Машинописная копия // РГАСПИ, ф. 17, оп. 132, д. 341, л. 78.

Сопровождающая записка от 24 апреля 1960 г. // ГАРФ, ф. 9518, оп. 1, д. 516, л. 71.

Решение о переносе Института востоковедения АН СССР. 5 августа 1950 г. Машинопись. Копия // РГАСПИ, ф. 17, оп. 132, д. 341, л. 60.

Авдиев В. И. Предложения по вопросу организации работы по выявлению, изучению и собранию востоковедных рукописных фондов. Без даты. Машинописная копия // РГАСПИ, ф. 17, оп. 132, д. 341, л. 69–70.

Авдиев В. И. Предложения в целях улучшения научной работы… Машинописная копия. Письмо адресовано на имя Л. П. Берия, содержит резолюцию Маленкова Г. М. “Жданову. Прошу разобраться в этом, принять необходимые меры и доложить об этом”. 24 января 1951 г. Автограф // РГАСПИ, ф. 17, оп. 132, д. 341, л. 78.

Авдиев В. И. Выступление на заседании Московской группы Института востоковедения в свете статьи к. и. н. И. С. Брагинского “В стороне от актуальных вопросов современности”, опубликованной в газете “Культура и жизнь” // АРАН, ф. 1782, оп. 1, д. 298, л. 1.

Публикации архивных документов и литература

Тимофеева Н. С. Переписка М. А. Коростовцева и руководства АН СССР о перспективах его научной работы в Египте в 1946–1947 гг. (обзор архивных материалов) // Восток. 2011. № 2.

Тимофеева Н. С. Египтолог В. И. Авдиев: неизвестные документы о пути в науке // Вестник РГГУ. 2014. № 19.

Тимофеева Н. С. Об одной частной коллекции предметов древнеегипетского искусства: наследие профессора Г. И. Лукьянова // Aegyptiaca Rossica / Под ред. М. А. Чегодаева, Н. В. Лаврентьевой. Вып. 3. Москва, 2015.

Тимофеева Н. С. “Моя партийная совесть не позволяет мне молчать…” Инициативы В. И. Авдиева и Н. С. Петровского по организации советского научного присутствия в Египте в конце 1950-х – начале 1960-х гг. // Советский ландшафт древней ойкумены: отечественная наука о древнем Востоке и античности в 1920–1980-е гг. / Вестник Университета Дмитрия Пожарского. № 2 (4). Москва, 2016.

Тимофеева Н. С. Об организации советской научно-исследовательской работы на территории Египта в 1940-х – 1960-х гг. Обзор архивных материалов // Aegyptiaca Rossica / Под ред. М. А. Чегодаева, Н. В. Лаврентьевой. Вып. 4. Москва, 2016a.

Ладынин И. А., Тимофеева Н. С. Египтолог М. А. Коростовцев и его инициатива по созданию научного представительства СССР в Египте (1943–1947 годы) // Исторические записки. 2014. № 15 (133).

Ладынин И. А., Тимофеева Н. С. “Глубокоуважаемый Лаврентий Павлович!” Из документов В. И. Авдиева 1950 г. // Aegyptiaca Rossica / Под ред. М. А. Чегодаева, Н. В. Лаврентьевой. Вып. 5. Москва, 2017.

Шаститко П. М., Скворцова Н. И. Отечественное востоковедение после Второй мировой войны (1943–1950) // Восток. 2000. № 5.

REFERENCES

Avdiyev V. I., Dokladnaya zapiska Predsedatelyu Komiteta po kul’turnym svyazyam s zarubezhnymi stranami YU. ZHukovu ob organizatsii nauchno-issledovatel’skoy raboty i voprose sozdaniya Sovetskogo instituta Vostochnoy Arkheologii i Istorii. Moskva, 10 dekabrya 1957 g. Avtorizovannaya mashinopis’ s pravkoy, GARF, f. 9518, op. 1, d. 515, l. 31–33. (In Russian).

Avdiyev V. I. Memorandum ob organizatsii sovetskoy nauchno-issledovatel’skoy raboty v Egipte. Moskva, 12 dekabrya 1957 g. Avtorizovannaya mashinopis’ s pravkoy, GARF, f. 9518, op. 1, d. 515, l. 34–44. (In Russian).

Korostovtsev M. A. Materialy k pyatiletnemu planu otdeleniya istorii i filosofii i otdeleniya yazyka i myshleniya Akademii nauk SSSR. Avtorizovannaya mashinopis’ s pravkoy. Kair, 20 dekabrya 1946 g., ARAN, f. 2, op. 1 – 1946, d. 482, l. 25–37. (In Russian).

Korostovtsev M. A. O sobiranii materialov dlya zaplanirovannykh rabot. Avtorizovannaya mashinopis’ s pravkoy. Kair, 28 yanvarya 1947 g., ARAN, f. 2, op. 1 – 1946, d. 482, l. 38–41. (In Russian). https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jhered.a105645

Korostovtsev M. A. Ob organizatsii sovetskoy nauchno-issledovatel’skoy raboty v Egipte. Avtorizovannaya mashinopis’. Kair, 23 fevralya 1947, ARAN, f. 2, op. 1 – 1946, d. 482, l. 7–20. (In Russian).

Korostovtsev M. A. Plan moikh lichnykh rabot. Avtorizovannaya mashinopis’. Kair, 18 dekabrya 1946 g., ARAN, f. 2, op. 1 – 1946, d. 482, l. 21–24. (In Russian).

Petrovskiy N. S. Dokladnaya zapiska Poslu SSSR v OAR V.YA. Erofeyevu ob otkrytii v OAR Instituta egiptologii AN SSSR. Kair, 6 aprelya 1960 g. Avtorizovannaya mashinopis’, GARF, f. 9518, op. 1, d. 516, l. 72–79. (In Russian).

Petrovskiy N. S. Dokladnaya Zapiska Sovetniku po Kul’ture N. A. Smetaninu o strukture “Departamenta drevnostey” i Egipetskom muzeye v Kaire. Kair, 7–8 aprelya 1960 g. Kopiya, GARF, f. 9518, op. 1, d. 516, l. 81–89. (In Russian).

Avdiyev V. I. Vystupleniye na zasedanii Moskovskoy gruppy Instituta vostokovedeniya v svete stat’i k. i. n. I. S. Braginskogo “V storone ot aktual’nykh voprosov sovremennosti”, opublikovannoy v gazete “Kul’tura i zhizn’ ”, ARAN. f. 1782, op. 1, d. 298, l. 1–24. (In Russian).

Braginskiy I. S. V storone ot aktual’nykh voprosov sovremennosti, “Kul’tura i zhizn’ ” ot 11 yanvarya 1950 g., ARAN, f. 1782, op. 1, d. 297, l. 15. (In Russian).

Kochar’yants G. G. Vystupleniye na zasedanii Moskovskoy gruppy Instituta vostokovedeniya. CHernovik doklada s pravkoy. 13 fevralya 1950 g., ARAN, f. 1782, op. 1, d. 298, l. 3–24. (In Russian).

Avdiyev V. I. “Glubokouvazhayemyy Lavrentiy Pavlovich!” Mashinopis’. Kopiya, RGASPI, f. 17, op. 132, d. 341, l. 22–27. (In Russian).

Avdiyev V. I. Predlozheniya po voprosu organizatsii raboty po vyyavleniyu, izucheniyu i sobraniyu vostokovednykh rukopisnykh fondov. Bez daty. Mashinopisnaya kopiya, RGASPI, f. 17, op. 132, d. 341, l. 69–70. (In Russian).

Avdiyev V. I. Predlozheniya v tselyakh uluchsheniya nauchnoy raboty… Mashinopisnaya kopiya, RGASPI, f. 17, op. 132, d. 341, l. 78. (In Russian).

Soprovozhdayushchaya zapiska ot 24 aprelya 1960 g., GARF, f. 9518, op. 1, d. 516, l. 71. (In Russian).

Resheniye o perenose Instituta vostokovedeniya AN SSSR. 5 avgusta 1950 g. Mashinopis’. Kopiya, RGASPI, f. 17, op. 132, d. 341, l. 60. (In Russian).

Avdiyev V. I. Predlozheniya po voprosu organizatsii raboty po vyyavleniyu, izucheniyu i sobraniyu vostokovednykh rukopisnykh fondov. Bez daty. Mashinopisnaya kopiya, RGASPI, f. 17, op. 132, d. 341, l. 69–70. (In Russian).

Avdiyev V. I. Predlozheniya v tselyakh uluchsheniya nauchnoy raboty… Mashinopisnaya kopiya. Pis’mo adresovano na imya L. P. Beriya, soderzhit rezolyutsiyu Malenkova G. M. “Zhdanovu. Prosh·ch razobrat’sya v etom, prinyat’ neobkhodimyye mery i dolozhit’ ob etom. 24 yanvarya 1951 g. Avtograf, RGASPI, f. 17, op. 132, d. 341, l. 78. (In Russian).

Avdiyev V. I. Vystupleniye na zasedanii Moskovskoy gruppy Instituta vostokovedeniya v svete stat’i k. i. n. I. S. Braginskogo “V storone ot aktual’nykh voprosov sovremennosti”, opublikovannoy v gazete “Kul’tura i zhizn’ ”, ARAN, f. 1782, op. 1, d. 298, l. 1. (In Russian).

Timofeyeva N. S. (2011), “Perepiska M. A. Korostovtseva i rukovodstva AN SSSR o perspektivakh ego nauchnoy raboty v Egipte v 1946–1947 gg. (obzor arkhivnykh materialov)”, Vostok, No 2, pp. 106–16. (In Russian).

Timofeyeva N. S. (2014), “Egiptolog V. I. Avdiyev: neizvestnyye dokumenty o puti v nauke”, Vestnik RGGU, No19, pp. 66–78. (In Russian).

Timofeyeva N. S. (2015), “Ob odnoy chastnoy kollektsii predmetov drevneyegipetskogo iskusstva: naslediye professora G. I. Luk’yanova, Chegodaev M. A., and Lavrentieva N. V. (eds.), Aegyptiaca Rossica, Vyp. 3. Moskva. (In Russian).

Timofeyeva N. S. (2016), “Moya partiynaya sovest’ ne pozvolyayet mne molchat’…” Initsiativy V. I. Avdiyeva i N. S. Petrovskogo po organizatsii sovetskogo nauchnogo prisutstviya v Egipte v kontse 1950-kh – nachale 1960-kh gg.”, Sovetskiy landshaft drevney oykumeny: otechestvennaya nauka o drevnem Vostoke i antichnosti v 1920–1980-e gg. Vestnik Universiteta Dmitriya Pozharskogo, No 2 (4). Moskva, pp. 320–50. (In Russian).

Timofeyeva N. S. (2016a), “Ob organizatsii sovetskoy nauchno-issledovatel’skoy raboty na territorii Egipta v 1940-kh – 1960-kh gg. Obzor arkhivnykh materialov Chegodaev M. A., and Lavrentieva N. V. (eds.), Aegyptiaca Rossica. Vyp. 4. Moskva, pp. 332–47. (In Russian).

Ladynin I. A. and Timofeeva N. S. (2014), “Egiptolog M. A. Korostovtsev i ego initsiativa po sozdaniyu nauchnogo predstavitel’stva SSSR v Egipte (1943–1947 gody)”, Istoricheskiye zapiski, No 15 (133), pp. 368–92. (In Russian).

Ladynin I. A. and Timofeeva N. S. (2017), “Glubokouvazhayemyy Lavrentiy Pavlovich!”, Iz dokumentov V. I. Avdiyeva 1950 g., Chegodaev M. A., and Lavrentieva N. V. (eds.), Aegyptiaca Rossica, Vyp. 5. Moskva, S. 337–363. (In Russian).

Shastitko P. M., Skvortsova N. I. (2000), “Otechestvennoye vostokovedeniye posle Vtoroy mirovoy voyny (1943–1950)”, Vostok, No 5, pp. 92–108. (In Russian).