Науково-педагогічна та організаційна діяльність сходознавця І. І. Бєлякевича (1925–1978)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  В. В. Левченко

Анотація

У статті розглянуто обставини кар’єрного шляху радянського сходознавця, члена Правління Всеукраїнської наукової асоціації сходознавців (1929–1930), ректора (1944–1948) і декана історичного факультету (1950–1952) Львівського державного університету, старшого наукового співробітника (1945–1946) Львівського відділу Інституту історії України АН УРСР, члена комуністичної партії І. І. Бєлякевича (1905–1984). У Державному архіві Одеської області та Архіві Львівського університету зберігаються історичні джерела, що дають змогу реконструювати основні етапи його життя. На основі широкого кола документальних матеріалів, багато з яких вперше введено до наукового обігу, приділено увагу найважливішим фактам його біографії, поворотним моментам у долі, докладно йдеться про його участь у розвитку українського сходознавства в 1920-ті – 1950-ті рр. Акцент у дослідженні робиться не на творчому чи особистому житті вченого, а на векторах та етапах його інституційної біографії. Траєкторія його кар’єри є зразковою для представників ранньорадянської генерації вчених: робітничо-селянське походження – робітничий факультет – вступ до комуністичної партії – інститут, початок наукової кар’єри – війна / евакуація – продовження науково-адміністративної кар’єри, все прямо по висхідній лінії. Людина була вписана в єдину систему наукових інститутів, прагнула досягнення кар’єрних вершин, доступних радянським ученим, здобувши високі пости та нагороди. У результаті, бувши малоуспішним ученим, педагогом та адміністратором, він не поступався за становищем на ієрархічних сходах науки своїм колегам. На зламі епох у 1950-х pp. “відлига” стала етапом його поступового відходу від керування науковими і педагогічними процесами. Колишні грандіозні кар’єрні досягнення у сталінські часи трактувалися як відбиток безпринципності вченого. Різне співвідношення таланту, конформізм, владні амбіції та прагнення до досягнення матеріальних благ були складниками, які привели до такої формули кар’єрного успіху та різного сприйняття цього успіху сучасниками. Життєвий шлях І. І. Бєлякевича покликаний ілюструвати можливості соціальної мобільності людини в науці в ранньорадянський період. Для наукової корпорації регіонального рівня значення особистості І. І. Бєлякевича пов’язане з його керівною діяльністю у Львівському університеті. Життєпис радянського вченого свідчить про можливості науки та її представників адаптуватися до різних обставин, включно з політичним тиском.

Як цитувати

Левченко, В. В. (2023). Науково-педагогічна та організаційна діяльність сходознавця І. І. Бєлякевича (1925–1978). Сходознавство, (92), 225–268. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2023.92.225
Переглядів статті: 143 | Завантажень PDF: 58

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

сходознавство, ВУНАС, Одеська філія, історія, І. І. Бєлякевич, біографія, кар’єра, ранньорадянська генерація, конформізм

Посилання

ДЖЕРЕЛА

Архів Львівського університету, ф. Р-119, оп. 1 о/с, спр. 6821.

Бюлетень Народного комісаріату освіти УСРР. 1930. № 35.

Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства. Одеська філія. 1926–1930. Одеса, 1930.

Державний архів Одеської області, ф. 433, оп. 1, спр. 1.

Державний архів Одеської області, ф. П-11, оп. 1, спр. 1395.

Державний архів Одеської області, ф. П-11, оп. 1, спр. 1396.

Державний архів Одеської області, ф. П-20, оп. 1, спр. 87.

Державний архів Одеської області, ф. П-20, оп. 2, спр. 5.

Державний архів Одеської області, ф. Р-39, оп. 1, спр. 50.

Державний архів Одеської області, ф. Р-39, оп. 1, спр. 56.

Державний архів Одеської області, ф. Р-39, оп. 1, спр. 58.

Державний архів Одеської області, ф. Р-39, оп. 1, спр. 168.

Державний архів Одеської області, ф. Р-129, оп. 1, спр. 91.

Державний архів Одеської області, ф. Р-499, оп. 1, спр. 1647.

Державний архів Одеської області, ф. Р-1438, оп. 12, спр. 14.

Державний архів Одеської області, ф. Р-4961, оп. 1, спр. 1.

Державний архів Одеської області, ф. Р-4961, оп. 1, спр. 2.

Державний архів Одеської області, ф. Р-4961, оп. 1, спр. 3.

Державний архів Одеської області, ф. Р-4961, оп. 1, спр. 4.

Державний архів Одеської області, ф. Р-5397, оп. 4, спр. 6.

Державний архів Одеської області, ф. Р-5397, оп. 10, спр. 4.

Державний архів Одеської області, ф. Р-5397, оп. 10, спр. 5.

Державний архів Одеської області, ф. Р-5397, оп. 10, спр. 8.

Державний архів Одеської області, ф. Р-5397, оп. 10, спр. 9.

Державний архів Одеської області, ф. Р-5397, оп. 10, спр. 13.

Державний архів Одеської області, ф. Р-5397, оп. 10, спр. 19.

Загальні збори ВУНАС // Східний світ. 1930. № 10–11 (1–2). С. 382–384.

О научной работе историков Одессы и Киева // Историк-марксист. 1941. № 6. C. 140–147.

Постановление СНК СССР от 13 января 1934 г. “Об ученых степенях и званиях” // Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства. 1934. № 3. С. 56–59.

Труди історичного факультету Одеського державного університету. 1939. Т. І.

Український правопис: довідкове видання / ред. Є. І. Мазніченко, В. Є. Македон, С. В. Шарабанова, І. Л. Яловнича. Київ: Науково-виробниче підприємство «Видавництво “Наукова думка” НАН України», 2019.

ЛІТЕРАТУРА

Белякевич И. И. Южно-иранское восстание племен 1929 г. (По материалам прессы) // Труди історичного факультету Одеського державного університету. 1939. Т. І.

Бібліографічний словник учених Харківського університету. Т. 2. Історики (1905–2012 рр.) / Уклад. В. І. Бутенко, С. Р. Марченко та ін.; відп. ред. С. І. Посохов. Харків, 2012.

Білякевич І. Сільське господарство Північної Манчжурії (Спроба вивчення сучасного стану господарства та ролі Сх.-Хін. залізниці в його розвитку) // Східний світ. 1930. № 10–11 (1–2).

Білякевіч І. Економічний стан сучасного Іраку // Східний світ. 1929. № 3 (9).

Букач В. М. Бєлякевич Іван Іванович // Науковці Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Біографічний словник. Вип. 4. Одеса, 2022.

Генега Р. Нові господарі Львова. Частина перша // ZAXID.NET. 2012. URL: https://zaxid.net/novi_gospodari_lvova_chastina_persha_n1266315 (дата звернення: 07.07.2023).

Иркутский государственный университет: ректоры, деканы, профессора (1918–1998) / Сост. С. И. Кузнецов. Иркутск, 1998.

История и историки: 90 лет исторической школе Иркутского государственного университета / Авт.-сост. С. И. Кузнецов, Ю. А. Петрушин. Иркутск, 2008.

Історична наука у Національній академії наук України в особах: Енциклопедичний довідник. Київ, 2018.

Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / Під ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. Київ, 2004.

Історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1940–2000). Ювілейна книга / Упоряд. О. Вінниченко і О. Целуйко. Львів, 2000.

Кафедра “Эксплуатация флота и технология морских перевозок”: исторический очерк к 90-летию (1930–2020) / Ред. А. Л. Дрожжин. Одесса, 2019.

Кіктенко В. О. Нариси з історії українського китаєзнавства. ХVІІІ – перша половина ХХ ст.: дослідження, матеріали, документи. Київ, 2002.

Кіктенко В. О. Історія українського китаєзнавства (XVIII – початок XXI століття). Київ, 2018.

Козицький А. Бєлякевич Іван Іванович // Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: біобібліографічний словник. Київ, 2011.

Козицький А. Дослідження історії країн Азії та Африки у Львівському університеті (друга половина 40-х – 60-і роки XX ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історії. 2002. Вип. 37. Ч. 1.

Левченко В. В. Розвиток мережі науково-дослідних установ Одеси в 1920-х роках // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2010. Вип. ХХVІІІ.

Левченко В. В. Китаєзнавство в інтелектуальному доробку одеських дослідників (ХІХ – початок ХХІ століття) // Соціальні трансформації: сім’я, шлюб, молодь, середній клас та інноваційний менеджмент у країнах Нового Шовкового шляху. Одеса, 2016.

Левченко В. В. Одеська філія Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства – академічний осередок китаєзнавчих досліджень в Одесі у 1920-х рр. // ІІ Міжнародна конференція “Соціальні трансформації: сім’я, шлюб, молодь, транспорт та інноваційний менеджмент у країнах нового шовкового шляху”: тези доповідей / Відп. за випуск С. М. Гловацька. Одеса, 2017.

Левченко В. В. Генерації одеських вчених-істориків 1920–1944 рр.: ідентифікація, склад, особливості // Сугдейський збірник. 2019. Вип. 2 (VІІІ).

Левченко В. В., Петровський Е. П. Штрихи до біографії професора О. О. Сухова (до 70-річчя з часів трагічних подій) // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. 2008. Вып. 6.

Левченко В. В., Петровський Е. П. Сухов Олександр Опанасович. 1881–1944 // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Одеса, 2009.

Левченко В. В., Шумило О. М. Судномеханічний факультет ОІІВТ – Навчально-науковий інститут морського флоту ОНМУ: 90 років спадкоємності, історії, традицій. Одеса, 2020.

Михайлуца М., Кязимова Г. Долі на історичних шляхах: Біографічні нариси про директорів-ректорів ОІІВТ – ОНМУ. Одеса, 2005.

Одесский институт инженеров морского флота: 50 лет. Москва, 1980.

Одесский университет за 75 лет (1865–1940) / Отв. ред. К. П. Добролюбский. Одесса, 1940.

Петровський Е. Кадрова ситуація на історичному факультеті Одеського державного університету в 1930-х роках // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. 2005. Вип. 13.

Стеблій Ф. І. Бєлякевич Іван Іванович // Енциклопедія сучасної України: у 30 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.]. Т. 2: Б–Біо. Київ, 2003.

Урсу Д. З історії сходознавства на Півдні України // Східний світ. 1994. № 1–2.

Урсу Д. П., Музичко О. Є. Етапи та особливості розвитку сходознавства в Одесі у середині ХІХ–ХХ століттях // Східний світ. 2013. № 2–3. https://doi.org/10.15407/orientw2013.02.092

Ф. С. Бєлякевич Іван Іванович // Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Наукова діяльність, структура, працівники / Відпов. ред. Я. Ісаєвич. Львів, 2001.

Циганкова Е. Г. Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства (1926–1930) (Закінчення. Початок у 1 числі) // Східний світ. 2006. № 2.

Циганкова Е. Сходознавчі установи в Україні (радянській період). Київ, 2007.

Чедолума І. Михайло Рудницький та боротьба проти “школи Грушевського” у Львові // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича: Історія. 2021. № 1.

Юркова О. Наукова атестація істориків в Україні: нормативна база та особливості захисту дисертацій (друга половина 1920-х – 1941 рр.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. 2010. Вип. 19.

REFERENCES

Belyakevich I. (1939), “Yuzhno-iranskoe vosstanie plemen 1929 g. (Po materialam pressy)”, Trudy istorychnoho fakul’tetu Odes’koho derzhavnoho universytetu, No. І, рр. 65–118. (In Ukrainian).

Bibliohrafichnyy slovnyk uchenykh Kharkivs’koho universytetu. T. 2. Istoryky (1905–2012 rr.) (2012), in S. I. Posokhov (ed.), KhNU imeni V. N. Karazina, Kharkiv. (In Ukrainian).

Bilyakevych I. (1930), “Sil’s’ke hospodarstvo Pivnichnoyi Manchzhuriyi” (Sproba vyvchennia suchasnoho stanu hospodarstva ta roli Skh.-Khin. zaliznytsi v yoho rozvytku), in Shìdnij svìt, No. 10–11 (1–2), рр. 39–62. (In Ukrainian).

Bilyakevych I. (1929), “Ekonomichnyy stan suchasnoho Iraku”, in Shìdnij svìt, No. 3 (9), рр. 51–68. (In Ukrainian).

Bukach V. M. (2022), “Byelyakevych Ivan Ivanovych”, Naukovtsi Pivdennoukrayins’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni K. D. Ushyns’koho, No. 4, рр. 10–1. (In Ukrainian).

Heneha R. (2012), “Novi hospodari L’vova. Chastyna persha”, ZAXID.NET. available at: https://zaxid.net/novi_gospodari_lvova_chastina_persha_n1266315 (accessed 7 July 2023). (In Ukrainian).

Irkutskiy gosudarstvennyy universitet: rektory, dekany, professora (1918–1998) (1998), in S. I. Kuznetsov (ed.), Agentstvo “KP-Baykal”, Izdatel’stvo Irkutskogo universiteta, Irkutsk. (In Russian).

Istoriya i istoriki: 90 let istoricheskoy shkole Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta (2008), in S. I. Kuznetsov and Yu. A. Petrushin (eds), Ottisk, Irkutsk. (In Russian).

Istorychna nauka u Natsional’niy akademiyi nauk Ukrayiny v osobakh: Entsyklopedychnyy dovidnyk (2018), IIU NANU, Kyiv. (In Ukrainian).

Istorychnyy fakul’tet Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka: mynule y s’ohodennya (2004), in H. D. Kaz’myrchuka (ed.), Kyiv. (In Ukrainian).

Istorychnyy fakul’tet L’vivs’koho natsional’noho universytetu imeni Ivana Franka (1940–2000). Yuvileyna knyha (2000), in R. Shust (ed.), L’viv. (In Ukrainian).

Kafedra “Ekspluatatsiya flota i tekhnologiya morskikh perevozok”: istoricheskiy ocherk k 90-letiyu (1930–2020) (2019), in A. L. Drozhzhin (ed.), Kupriyenko S. V., Odessa. (In Russian).

Kiktenko V. O. (2002), Narysy z istoriyi ukrayins’koho kytayeznavstva. ХVIII – persha polovyna ХХ st.: doslidzhennya, materialy, dokumenty, IS NANU, Kyiv. (In Ukrainian).

Kiktenko V. O. (2018), Istoriya ukrayins’koho kytayeznavstva (XVIII – pochatok XXI stolittya), IS NANU, Kyiv, 388 р. (In Ukrainian).

Kozyts’kyy A. (2011), “Byelyakevych Ivan Ivanovych”, Skhodoznavstvo i vizantolohiya v Ukrayini v imenakh, Kyiv, рр. 45–6. (In Ukrainian).

Kozyts’kyy A. (2002), “Doslidzhennya istoriyi krayin Aziyi ta Afryky u L’vivs’komu universyteti (druha polovyna 40-kh – 60-i roky XX st.)”, Visnyk L’vivs’koho universytetu. Seriya istoriyi, No. 37, рр. 501–10. (In Ukrainian).

Levchenko V. V. (2010), “Rozvytok merezhi naukovo-doslidnykh ustanov Odesy v 1920-kh rokakh”, Naukovi pratsi istorychnoho fakul’tetu Zaporiz’koho natsional’noho universytetu, No. ХХVІІІ, рр. 208–12. (In Ukrainian).

Levchenko V. V. (2016), “Kytaieznavstvo v intelektualnomu dorobku odeskykh doslidnykiv (ХІХ – pochatok ХХІ stolittia)”, Sotsialni transformatsii: simia, shliub, molod, serednii klas ta innovatsiinyi menedzhment u krainakh Novoho Shovkovoho shliakhu, KUPRIIENKO SV, Odesa, рр. 203–06, 29. (In Ukrainian).

Levchenko V. V. (2017), “Odes’ka filiya Vseukrayins’koyi naukovoyi asotsiatsiyi skhodoznavstva – akademichnyy oseredok kytayeznavchykh doslidzhen’ v Odesi u 1920-kh rr.”, in II Mizhnarodna konferentsiya “Sotsial’ni transformatsiyi: sim”ya, shlyub, molod’, transport ta innovatsiynyy menedzhment u krayinakh novoho shovkovoho shlyakhu”, рр. 129–32. (In Ukrainian).

Levchenko V. V. (2019), “Heneratsiyi odes’kykh vchenykh-istorykiv 1920–1944 rr.: identyfikatsiya, sklad, osoblyvosti”, Suhdeys’kyy zbirnyk, No. 2 (VІІІ), рр. 404–27. (In Ukrainian).

Levchenko V. V. and Petrovsky E. P. (2008), “Shtrykhy do biohrafiyi profesora O. O. Sukhova (do 70-richchya z chasiv trahichnykh podiy)”, Yuho-Zapad. Odessyka. Ystoryko-kraevedcheskyy nauchnyy al”manakh, No. 6, рр. 207–26. (In Ukrainian).

Levchenko V. V. and Petrovsky E. P. (2009), “Sukhov Oleksandr Opanasovych. 1881–1944”, Odes’ki istoryky, Odesа, рр. 391–94. (In Ukrainian).

Levchenko V. V. and Shumylo O. M. (2020), Sudnomekhanichnyy fakul’tet OIIVT – Navchal’no-naukovyy instytut mors’koho flotu ONMU: 90 rokiv spadkoyemnosti, istoriyi, tradytsiy, ONMU, Odesa. (In Ukrainian).

Mykhaylutsa M. and Kyazymova H. (2005), Doli na istorychnykh shlyakhakh: Biohrafichni narysy pro dyrektoriv-rektoriv OIIVT – ONMU, ONMU, Odesa. (In Ukrainian).

Odesskiy institut inzhenerov morskogo flota: 50 let (1980), TsRIA “Morflot”, Moscow. (In Russian).

Odesskiy universitet za 75 let (1865–1940) (1940), in K. Dobrolyubskiy (ed.), OGU, Odessa. (In Russian).

Petrovsky E. (2005), “Kadrova sytuatsiya na istorychnomu fakul’teti Odes’koho derzhavnoho universytetu v 1930-kh rokakh”, Problemy istoriyi Ukrayiny: fakty, sudzhennya, poshuky, No. 13, рр. 260–73. (In Ukrainian).

Stebliy F. I. (2003), “Byelyakevych Ivan Ivanovych”, Entsyklopediya suchasnoyi Ukrayiny, IED NANU, Kyiv, рр. 583–84. (In Ukrainian).

Ursu D. (1994), “Z istoriyi skhodoznavstva na Pivdni Ukrayiny”, Shìdnij svìt, No. 1–2, pp. 135–50. (In Ukrainian).

Ursu D. P. and Muzichko O. E. (2013), “Etapy ta osoblyvosti rozvytku skhodoznavstva v Odesi u seredyni ХIХ–ХХ stolittyakh”, Shìdnij svìt, No. 2–3, pp. 92–118. (In Ukrainian). https://doi.org/10.15407/orientw2013.02.092

F. S. (2001), “Byelyakevych Ivan Ivanovych”, in: Instytut ukrayinoznavstva im. I. Kryp’yakevycha NAN Ukrayiny. Naukova diyal’nist’, struktura, pratsivnyky, IU NANU, L’viv, рр. 159–60. (In Ukrainian).

Tsyhankova E. H. (2006), “Vseukrayins’ka naukova asotsiatsiya skhodoznavstva (1926–1930) (Zakinchennya. Pochatok u 1 chysli)”, Shìdnij svìt, No. 2, рр. 11–23. (In Ukrainian).

Tsyhankova E. (2007), Skhodoznavchi ustanovy v Ukrayini (radyans’kiy period), Krytyka, Kyiv, рр. 184–200. (In Ukrainian).

Chedoluma I. (2021), “Mykhaylo Rudnyts’kyy ta borot’ba proty “shkoly Hrushevs’koho” u L’vovi”, Naukovyy visnyk Chernivets’koho universytetu imeni Yuriya Fed’kovycha: Istoriya, No. 1, рр. 110–19. (In Ukrainian).

Yurkova О. (2010), “Naukova atestatsiya istorykiv v Ukrayini: normatyvna baza ta osoblyvosti zakhystu dysertatsiy (druha polovyna 1920-kh – 1941 rr.)”, Problemy istoriyi Ukrayiny: fakty, sudzhennya, poshuky: Mizhvidomchyy zbirnyk naukovykh prats’, No. 19, рр. 126–41. (In Ukrainian).