An Original Approach to the Intricacies of Warsh’s Transmission Review on: Feyizli Hasan Tahsin. The Comparison of Warsh’s and Hafs’s Transmissions in ‘Ilm al-Qira’at. İstanbul: Kökler Derneği Yayınları, 2020. 184 p.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Vugar Garadaghli

Анотація

The review is dedicated to the work “The Comparison of Warsh’s and Hafs’s Transmissions in ‘Ilm al-Qira’at” written in Arabic by Turkish scholar, professor of the European Islamic University Hasan Tah-sin Feyizli, published in Istanbul in 2020. The research compares the transmission of Warsh from Na-fi‘ and the transmission of Hafs from Asim in terms of tajweed, waqf and ibtida sciences. The aim of the author was to compare the lexical, grammatical, and semantic differences of language events, – at the sound level, i.e. to compare the differences in qira’at based on the transmissions, to show what the difference in qira’at is. Since both transmissions are valuable linguistic material as a written monument of classical Arabic, which is considered the core of Modern Standard Arabic, they can serve as an invaluable source for scholars studying the phonetic side of the Arabic language.

Як цитувати

Garadaghli, V. (2022). An Original Approach to the Intricacies of Warsh’s Transmission Review on: Feyizli Hasan Tahsin. The Comparison of Warsh’s and Hafs’s Transmissions in ‘Ilm al-Qira’at. İstanbul: Kökler Derneği Yayınları, 2020. 184 p. Сходознавство, (89), 269-274. вилучено із https://skhodoznavstvo.org.ua/index.php/journal/article/view/281
Переглядів статті: 153 | Завантажень PDF: 77

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Nafi‘, Warsh, Asim, Hafs, Qur’an, transmission, Qira’at, Imala, Tajweed, Waqf, Ibtida

Посилання
LITERATURE
Kaya, Mehmet Ali. Âsim ravilerinden Hafs b. Süleyman ile Nâfî’ ravilerinden Verş arasındaki ihtilaflı okuyuşların mukâyesesi. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2020.
ابن طبال، نعيمة. التوجيه الصرفي وأثره في المعنى من خلال روايتي حفص وورش الربع الأول أنموذجا / الرسالة للحصول على درجة ماجيستير في اللغة العربية وآدابها. ورقلة، ٢٠١٨.
البحياوي، مصطفى، حميتو عبد الهادي، العمراوي عبد العزيز. الدليل الأوفق إلى رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. الرياض: منشورات وزارة الأوقاف، ٢٠٠٩.
الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني. أضواء البيان / تحقيق بكر بن عبد الله بوريد: [٧ مجلدات]. جدة: دار عالم الفوائد، ١٩٧٩.
الودغيري، إدريس بن عبد الله الإدريسي الحسيني. التوضيح والبيان في مقرأ الإمام نافع بن عبد الرحمان / تحقيق عبد العزيز العمراوي. فاس: مطبعة آنفو-برانت، ٢٠١٠.
جرادي، يعرب إبراهيم. الاختلاف اللغوي وأثره في المعنى. دراسة بين روايتي ورش وحفص. بسكرة: جامعة محمد خيضر، ٢٠٠٨.
جواهرى، أمیر رضا هاشمى. بررسی تطبیقی رویات حفص (از عاصم) و روایت ورش (از نافع) در قرائت قرآن کریم / الرسالة للحصول على درجة ماجيستير دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد، ٢٠٠٧.
حاجیان، سعيد. تاثیر روایت ورش از قرائت نافع بر دانش تجوید و تفسیر قرآن / الرسالة للحصول على درجة ماجيستير کتابخانه دانشکده الهیات ومعارف اسلامی. تهران، ٢٠١٣.
سال، حليمة. القراءات: روايتا ورش وحفص. دراسة تحليلية مقارنة. دبي: دار الواضح، ٢٠٠٨.
شانوحة، عبد الحميد بن منير. من نور العرش برواية الأزرق عن ورش. بيروت: النشر الإلكتروني، ٢٠١٦.
قاسم، محمد عبد الرحمن بن حسين. توجيه الاختلاف النحوي والصرفي وأثره في المعنى بين روايتي حفص عن عاصم وورش عن نافع. الرياض: مكتبة، ٢٠٠٩.

REFERENCES
Kaya M. (2020), Âsim ravilerinden Hafs b. Süleyman ile Nâfî’ ravilerinden Verş arasındaki ihtilaflı okuyuşların mukâyesesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van. (In Turkish).
Ibn Ṭabbāl N. (2018), Al-tawğīh al-ṣarfī wa-’ataru-hu fī al-ma‘nā min hilāl riwāyatay Ḥafṣ wa Warš, Warqla. (In Arabic).
Al-Baḥyāwī M., Ḥamītī ‘A., al-‘Umrāwī ‘A. (2009), Al-dalīl al-’awfaq ’ilā riwāyati Warš ‘an Nāfi‘ min ṭarīq al-Azraq, Manšūrāt Wizārat al-awqāf, Riyadh. (In Arabic).
Al-Šinqīṭī M. (1979), Aḍwā’ al-bayān, Dār ‘Ālim al-fawā’id, Jeddah. (In Arabic).
Al-Wadġīrī I. (2010), Al-tawḍīḥ wa-l-bayān fī maqra’ al-imām Nāfi‘ bni ‘Abd al-Raḥmān, Maṭba‘at Anfubrant, Fez. (In Arabic).
Ğarrādī Ya. (2008), Al-ihtilāf al-luġawī wa-’ataru-hu fī al-ma‘nā. Dirāsa bayna riwāyatay Warš wa Ḥafṣ, Muḥammad Khider University, Biskra. (In Arabic).
Javāheri A. (2007), Barrasiye tatbiqiye revayāte Hafs (az Asem) va revāyate Varš (az Nāfe’) dar qerā’ate Qor’āne karim, Dānešgāhe Ferdowsi, Mašhad. (In Persian).
Hājiyān S. (2013), Ta’sire revayāte Varš az qerā’ate Nāfe’ bar dāneše tajvide va tafsire Qor’ān, Dāneškadeye elāhiyyāt va ma’ārefe eslāmi, Tehrān. (In Persian).
Sāl Ḥ. (2008), Al-qirā’āt: riwāyatā Warš wa-Ḥafṣ. Dirāsa taḥlīliyya muqārina, Dār al-Wāḍiḥ, Dubai. (In Arabic).
Šānūḥa ‘A. (2016), Min Nūr al-‘arš bi-riwāyat al-Azraq ‘an Warš, Al-Našr al-Iliktrūnī, Beirut. (In Arabic).
Qāsim M. (2009), Tawğīh al-ihtilāf al-naḥwī wa-l-ṣarfī wa-’ataru-hu fī al-ma‘nā bayna riwāyatay Ḥafṣ ‘an ‘Āṣim wa Warš ‘an Nāfi‘, Maktaba, Riyadh. (In Arabic).