Квантитативні характеристики лексичного складу підручників з китайської мови початкового рівня

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Н. С. Ісаєва

  І. В. Ситник

Анотація

Безперечною є важливість застосування квантитативних методів у мовознавстві, адже значну кількість мовних закономірностей треба трактувати не як абсолютні закони, а як правила, які випливають зі статистичної ймовірності. Будова мови та її функціонування в мовленні підлягають дії статистичних законів, тому досліджувати мову необхідно за допомогою чітких статистичних методів для аналізу мовного матеріалу та його систематизації. Застосування статистичних методів дає змогу здобувати точні кількісні дані і на їхній підставі робити лінгвістичні висновки та простежувати певні тенденції у функціонуванні мовних одиниць у мовленні. У статті представлено результати статистичного дослідження лексичного складу найпопулярніших підручників з китайської мови початкового рівня, а саме: “Новий практичний курс китайської мови” “新实用汉语课本”, “Комплексний курс китайської мови Фачжань ханьюй: початковий рівень” “发展汉语初级综合”, “Поглиблений курс китайської мови. Початковий рівень” “博雅汉语初级”, “Курс китайської мови” (початковий рівень) “汉语教程”. Встановлено, що в сучасній китайській лігвістиці та лінгводидактиці особливо актуальними є проблема кількісного і якісного відбору навчального матеріалу та проблема відсутності практичних об’єктивних даних про одиниці мови, які використовуються в підручниках з китайської мови різних рівнів. Зазначено, що частотний словник як модель організації лексики допомагає вирішити проблему невизначеності словникового запасу слів. У статті зафіксовано специфіку квантитативних досліджень вищезазначених підручників у китайській лінгвістиці. Систематизовано та описано кожний етап укладання власного частотного словника підручників з китайської мови початкового рівня. Представлено результати застосуванням методу статистичного аналізу. Встановлено основні квантитативні характеристики словникового складу вищезазначених підручників: обсяг словника лексем, індекс словникової різноманітності, індекс винятковості, середня повторюваність слова в тексті тощо. Доведено, що студенти, використовуючи різні підручники початкового рівня, вивчають абсолютно різну кількість слів, що унеможливлює справедливе оцінювання знань студентів початкового рівня та труднощів у процесі переходу на середній рівень володіння китайської мовою. Зосереджено увагу на тому, що існує потреба в дослідженні словникового складу підручників з китайської мови початкового рівня з метою виокремлення та системно-структурного аналізу спільної лексики та ук-ладання частотного, що може стати основою для написання майбутнього підручника з китайської мови для українських студентів.

Як цитувати

Ісаєва, Н. С., & Ситник, І. В. (2022). Квантитативні характеристики лексичного складу підручників з китайської мови початкового рівня. Сходознавство, (89), 207-226. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2022.89.207
Переглядів статті: 191 | Завантажень PDF: 101

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

китайська мова, статистичний аналіз, квантитативні характеристики, підручник, початковий рівень

Посилання
ЛІТЕРАТУРА
Бук С. Н. Основи статистичної лінгвістики. Львів, 2008.
Бук С. Н. Статистичні характеристики лексики основних функціональних стилів української мови: спроба порівняння // Лексикографічний бюлетень. Вип. 13. Київ, 2006.
Карамнов А. С. Модель создания корпуса учебника английского язика // Научный диалог. Вып. 14. Екатеринбург, 2013.
Перебийніс В. І. Статистичні методи для лінгвістів. Вінниця, 2013.
白婉莹. “博雅汉语” 副词研究. 北京, 2020.
曹漫雯. 新概念英语与新实用汉语课本的对比研究. 北京, 2018.
迟惠倩. “博雅汉语” 与 “发展汉语” 初级综合教材比较研究. 北京, 2017.
褚琦. 对外汉语初级综合教材 “发展汉语” 与 “新实用汉语课本”比较研究. 北京, 2018.
耿直. “博雅汉语” 初级阶段教材词汇重现率研究. 北京, 2019.
国家汉语水平考试委员会办公室考试中心. “汉语水平词汇与汉字等级大纲”. 北京, 2001.
郭曙纶, 杨晓惠. 三套对外汉语高级教材课文字词的对比统计与分析. 上海, 2016.
侯艳婷. “博雅汉语” 与 “汉语教程” 特殊句型对比研究. 上海, 2018.
黄润杉. “汉语教程” 第一册生词英文注释研究. 上海, 2018.
江子莹. “ 发展汉语初级综合” 生字形义关系考察及教学建议. 北京, 2019.
李小玲. “发展汉语” 初级阶段系列教材文化因素研究. 北京, 2019.
刘诗涵. “博雅汉语” 情态副词调查与分析. 上海, 2016.
刘珣. “新实用汉语课本” (I–IV). 北京, 2002.
刘颖. “发展汉语” 综合教材新词语收录现状分析. 上海, 2016.
任雪梅, 徐晶凝. “博雅汉语初级” (I–II). 北京, 2004.
荣继华. “发展汉语初级综合” (I–II). 北京, 2011.
孙彦. 对 “新实用汉语课本” (初级部分)词汇处理情况的考察与分析. 上海, 2019.
王凤玲. 从韩国版 “汉语教程” 看汉语教材的本土化改编. 上海, 2020.
王淼. “汉语教程” 生词复现情况统计及分析. 北京, 2017.
张宁宁. 新实用汉语课本与博雅汉语 (初级) 比较研究.吉林, 2015.
杨寄洲. “汉语教程” (I–III). 北京, 2009.
赵丹慧. “博雅汉语” 与 “新实用汉语课本” 语言点例句对比分析. 上海, 2015.
周晓晔. “博雅汉语” 名量词使用情况研究. 北京, 2020.
语料库在线 Chinese Corpus online. URL: http://corpus.zhonghuayuwen.org/. (дата звернення: 07.12.2021).

REFERENCES
Buk S. N. (2008), Osnovy statystychnoyi linhvistyky, Vydavnychyy tsentr LNU imeni Ivana Franka, L’viv. (In Ukrainian).
Buk S. N. (2006), Statystychni kharakterystyky leksyky osnovnykh funktsional’nykh styliv ukrayins’koyi movy: sproba porivnyannya, in Leksykohrafichnyy byuleten’, Vyp. 13, Kyiv, pp. 166–170. (In Ukrainian).
Karamnov A. S. Model’ sozdaniya korpusa uchebnika angliyskogo yazika, in Nauchnyy dialog, Vyp. 14, Ekaterinburg, 2013. (In Russian).
Perebyynis V. I. (2013), Statystychni metody dlya linhvistiv, NK Publishers, Vinnytsya. (In Ukrainian).
Bai Wanying (2020), “Boya hanyu” fuci yanjiu, Wenhui chubanshe, Beijing. (In Chinese).
Cao Manwen (2018), Xin gainian yingyu yu xin shiyong hanyu keben de duibi yanjiu, Renmin wenxue chubanshe, Beijing. (In Chinese).
Chi Huiqian (2017), “Boya hanyu” yu “Fazhan hanyu” chuji zonghe jiaocai cankao yanjiu, Beijing chubanshe, Beijing. (In Chinese).
Chu Qi (2018), Zhоngxue hanyu chuji zonghe jiaocai “Fazhan hanyu” yu “Xin shiyong hanyu keben” bijiao yanjiu, Zhongguo shehui kexue chubanshe, Beijing. (In Chinese).
Geng Zhi (2019), “Boya hanyu” chuji jieduan jiaocai fuxi, Beijing chubanshe, Beijing. (In Chinese).
Guojia hanyu shuiping kaoshi weiyuanhui bangongshi kaoshi zhongxin (2001), Hanyu shuiping cihui yu hanzi dengji dagang, Beijing jingji kexue chubanshe, Beijing. (In Chinese).
Guо Shulun and Yang Xiaohui (2016), San tao duiwai hanyu jiaocai kewen zici de duibi tongjiyu fenxi, Shanghai chubanshe, Shanghai. (In Chinese).
Hou Yanting (2018), “Boya hanyu” yu “Hanyu jiaocheng” teshu ju xing duibi yanjiu, Shanghai, Shanghai chubanshe, Shanghai. (In Chinese).
Huang Runshan (2018), “Hanyu jiaocheng” diyi ce shengci zhоngwen zhushiyanjiu, Zhongguo shehui kexue chubanshe, Shanghai. (In Chinese).
Jiang Ziying (2019), “Fazhan hanyu chuji zonghe” sheng zixing yiguanxiluyou ji jiaoxue jianyi, Renmin wenxue chubanshe, Beijing. (In Chinese).
Li Xiaoling (2019), “Fazhan hanyu” chuji xilie jiaocai wenhua yinsu yanjiu, Wenhui chubanshe, Beijing. (In Chinese).
Liu Shihan (2016), “Boya hanyu” qingtai fuci diaocha yu fenxi, Shanghai chubanshe, Shanghai. (In Chinese).
Liu Xun (2002), “Xin shiyong hanyu keben” (I–IV), Beijing yuyan daxue chubanshe, Beijing. (In Chinese).
Liu Ying (2016), “Hanyu fazhan” zonghe jiaocai xin ci shоulu xianzhuang fenxi, Shanghai chubanshe, Shanghai. (In Chinese).
Ren Xuemei and Xu Jingning (2004), “Boya hanyu chuji” (I–II), Beijing daxue chubanshe, Beijing. (In Chinese).
Rong Jihua (2011), “Fazhan hanyu chuji zonghe” (I–II), Beijing yuyan daxue chubanshe, Beijing. (In Chinese).
Sun Yan (2019), Dui “Xin shiyong hanyu keben” (chuji bufen) cihuichuli qingkuang de zhuti yu fenxi, Shanghai chubanshe, Shanghai. (In Chinese).
Wang Fengling (2020), Cong hanguo ban “hanyu jiaocheng” kan hanyu jiaocai de bentu hua gaizao, Shanghai chubanshe, Shanghai. (In Chinese).
Wang Miao (2017), “Hanyu jiaocheng” shengci fu xian qingkuang tongjiji fenxi, Zhongguo shehui kexue chubanshe, Beijing. (In Chinese).
Yang Jizhou (2009), “Hanyu jiaocheng” (I–III), Beijing yuyan daxue chubanshe, Beijing. (In Chinese).
Zhang Ning (2015), Xin shiyong hanyu keben yu boya hanyu (chuji) bijiao yanjiu, Jilin chubanshe, Jilin. (In Chinese).
Zhao Danhui (2015), “Boya hanyu” yu “Xin shiyong hanyu keben” yuyan dian fanyiduibi fenxi, Shanghai yanjiu chubanshe, Shanghai. (In Chinese).
Zhоu Xiaoye (2020), “Boya hanyu” ming liangci shiyong qingkuang yanjiu, Zhongyang bianyi chubanshe, Beijing. (In Chinese).
Chinese Corpus online (2004), available at: http://corpus.zhonghuayuwen.org/ (accessed 7 December 2021).