В’ЄТНАМ – СТРАТЕГІЧНИЙ ПАРТНЕР УКРАЇНИ У ПІВДЕННО-СХІДНІЙ АЗІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  В. А. Мусійчук

Анотація

У статті розглянуто потенційну можливість встановлення стратегічного партнерства між Україною та В’єтнамом. Висвітлено концепт стратегічного партнерства, його розуміння в обох державах; пріоритети зовнішньої політики СРВ; політичні, економічні, соціально-культурні українсько-в’єтнамські стосунки. Зроблено аналіз перспектив та необхідних умов для налагодження українсько-в’єтнамських відносин на рівні стратегічних.

Як цитувати

Мусійчук, В. А. (2012). В’ЄТНАМ – СТРАТЕГІЧНИЙ ПАРТНЕР УКРАЇНИ У ПІВДЕННО-СХІДНІЙ АЗІЇ. Сходознавство, (60), 89-109. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2012.60.089
Переглядів статті: 41 | Завантажень PDF: 72

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

В’єтнам, Південно-Східній Азії, стратегічний партнер, України

Посилання

Геополитика // Русская геополитическая энциклопедия / Дергачев В. А. 2010. Режим доступу: http://dergachev.ru/meo/17.html

Державна митна служба України. Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/

Державний комітет статистики України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Новиков И. А. Отношения России и Европейского Союза: проблемы и факторы развития стратегического партнерства: Автореф. к. полит. наук. Санкт-Петербург, 2011.

Стратегічні партнери України: декларації і реалії // Національна безпека і оборона, 2000, № 12.

Україна та В’єтнам домовились про співробітництво у сфері туризму // Прес-служба Міністерства інфраструктури. Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245799409

[В’єтнамська дипломатія на нових висотах] Ngoại giao Việt Nam vươn tới những tầm cao mới // Báo Điện tử Chính phủ Việt Nam. Режим доступу: http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Ngoai-giao-Viet-Nam-vuon-toi-nhung-tam.

[Головне митне управління В’єтнаму] Tổng cục Hải quan Việt Nam. Режим доступу: http://www.customs.gov.vn/

[Матеріали 11-го З’їзду КПВ] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Hà Nội, 2011.

[Спільна заява про встановлення відносин стратегічного партнерства В’єтнам – Англія] Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt – Anh. London, 2010. Режим доступу: http://ukinvietnam.fco.gov.uk/resources/vi/pdf/pdf1/vietnam-uk-strategic.

[Стратегічне партнерство. Інтерв’ю з міністром планування та інвестицій Во Хонг Фук] “Đối tác chiến lược!”: Phỏng vấn Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc // Diễn đàn doanh nghiệp, 2006. Режим доступу: http://dddn.com.vn/19318cat134/doi-tac-chien-luoc.htm

[Управління іноземних інвестицій – Міністерство планування та інвестицій СРВ] Cục Đầu tư Nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Режим доступу: http://fia.mpi.gov.vn/News.aspx?ctl=newsdetail&p=2.44&aID=1276.

REFERENCES

Dergachev V. A. (2010), “Geopolitika”, in Russkaya geopoliticheskaya entsiklopediya, available at: http://dergachev.ru/meo/17.html (In Russian).

Derzhavna mytna sluzhba Ukrayiny, available at: http://www.customs.gov.ua/ (In Ukrainian).

Derzhavnyy komitet statystyky Ukrayiny, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (In Ukrainian).

Novikov I. A. (2011), Otnosheniya Rossii i Evropeyskogo Soyuza: problemy i faktory razvitiya strategicheskogo partnerstva, Avtoref. k. polit. nauk, Saint Petersburg. (In Russian).

“Stratehichni partnery Ukrayiny: deklaratsiyi i realiyi” (2000), in Natsional’na bezpeka i oborona, No. 12. (In Ukrainian).

“Ukrayina ta V”yetnam domovylys’ pro spivrobitnytstvo u sferi turyzmu”, in Pres-sluzhba Ministerstva infrastruktury, available at: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245799409 (In Ukrainian).

“[V’yetnams’ka dyplomatiya na novykh vysotakh] Ngoại giao Việt Nam vươn tới những tầm cao mới”, in Báo Điện tử Chính phủ Việt Nam, available at: http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Ngoai-giao-Viet-Nam-vuon-toi-nhung-tam-cao-moi/20128/147215.vgp (In Vietnam).

[Holovne mytne upravlinnya V”yetnamu] Tổng cục Hải quan Việt Nam, available at: http://www.customs.gov.vn/ (In Vietnam).

[Materialy 11-ho Z’yizdu KPV] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Hà Nội, 2011. (In Vietnam).

[Spil’na zayava pro vstanovlennya vidnosyn stratehichnoho partnerstva V’yetnam – Anhliya] Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt – Anh (2010), London, available at: http://ukinvietnam.fco.gov.uk/resources/vi/pdf/pdf1/vietnam-uk-strategic. (In Vietnam).

“[Stratehichne partnerstvo. Interv”yu z ministrom planuvannya ta investytsiy Vo Khonh Fuk] “Đối tác chiến lược!”: Phỏng vấn Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc” (2006), in Diễn đàn doanh nghiệp, available at: http://dddn.com.vn/19318cat134/doi-tac-chien-luoc.htm (In Vietnam).

[Upravlinnya inozemnykh investytsiy – Ministerstvo planuvannya ta investytsiy SRV] Cục Đầu tư Nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, available at: http://fia.mpi.gov.vn/News.aspx?ctl=newsdetail&p=2.44&aID=1276. (In Vietnam).