ЯВИЩЕ ГІПОНІМІЇ У ЮРИДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. П. Козоріз

Анотація

У статті досліджуються терміни-гіпоніми юридичної термінології сучасної китайської мови, висвітлюються їхні структурно-семантичні та функціональні особливості.

Як цитувати

Козоріз, О. П. (2012). ЯВИЩЕ ГІПОНІМІЇ У ЮРИДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ. Сходознавство, (59), 28-37. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2012.59.028
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 43

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

сучасна китайська мова, юридична термінологія, Явище гіпонімії

Посилання

Ахметшин Н. Х., Ли Дэпин. Китайско-русский юридический словарь. Право. Экономика. Финансы. Москва, 2005.

Козоріз О. П. Афіксальний словотвір у юридичній термінології сучасної китайської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Східні мови та літератури; Вип. 18). Київ, 2012.

Лайонз Д. Введение в теоретическую лингвистику / Пер. с англ. Москва, 1978.

Яйцева В. Н. Языкознание. Большой энциклопедический словарь. Москва, 1998.

葛本仪者。现代汉语词汇学。东营:山东人民出版社, 2007.

REFERENCES

Akhmetshin N. Kh. and Li Depin (2005), Kitaysko-russkiy yuridicheskiy slovar’, Pravo. Ekonomika. Finansy, Moscow. (In Russian).

Kozoriz O. P. (2012), “Afiksal’nyy slovotvir u yurydychniy terminolohiyi suchasnoyi kytays’koyi movy”, Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Skhidni movy ta literatury, Issue 18, Kyiv. (In Ukrainian).

Layonz D. (1978), Vvedeniye v teoreticheskuyu lingvistiku, Per. s angl., Moscow.

Yaytseva V. N. (1998), Yazykoznaniye. Bol’shoy entsiklopedicheskiy slovar’, Moscow.

Géběnyí zhě (2007), Xiàndài hànyǔ cíhuì xué. Dōngyíng: Shāndōng rénmín chūbǎn shè. (In Chinease).