ТАЛАНОВИТИЙ ТУРКМЕНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК - УЧАСНИК ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Мурадгелди Соегов

Анотація

Стаття розповідає про життя і літературну діяльність знаменитого туркменського поета, прозаїка і журналіста Ати Ніязова (1906–1943) – учасника визволення України від фашистських загарбників. Старший лейтенант Ата Ніязов загинув смертю героя 21 листопада 1943 року в бою поблизу міста Кривий Ріг (Дніпропетровська область, Україна) і був похований у селі Калачевське. Його фронтове і творче життя потребує детальнішого вивчення.

Як цитувати

Соегов, М. (2012). ТАЛАНОВИТИЙ ТУРКМЕНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК - УЧАСНИК ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ. Сходознавство, (57-58), 109-117. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2012.57-58.109
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 6

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Талановитий туркменський письменник, учасник визволення України

Посилання

Алексеев М. Солдаты. Роман. Цит. по сайту в Интернете: lib.rus.ec/b/246642/read (21.10.2011).

Маммедов А. Ата Ныязов (1906–1943) // Туркмен эдебиятынын тарыхы. Том 5. Биринжи китап. Ашгабат, 1980.

Ныязов А. Шыгырлар. Топлан К. Беркелиев. Редактор К. Жумаев. Ашгабат, 1952.

Очерк истории туркменской советской литературы. Москва, 1980.

Туркмен Совет Энциклопедиясы. Том 6. Ашгабат, 1984.

Хатыра. Ахал велаяты ве Ашгабат шахери. Том 3. Москва, 1995.

REFERENCES

Alekseyev M., Soldaty, Roman, available at: lib.rus.ec/b/246642/read (accessed 21 October 2011). (In Russian).

Mammedov A. (1980), “Ata Nyyazov (1906–1943)”, in Turkmen edebiyatynyn tarykhy, Vol. 5, Birinzhi kitap, Ashgabat. (In Russian).

Nyyazov A. (1952), Shygyrlar, Toplan K. Berkeliyev, K. Zhumayev (Ed.), Ashgabat. (In Turkmenian).

Ocherk istorii turkmenskoy sovetskoy literatury (1980), Moscow. (In Russian).

Turkmen Sovet Entsiklopediyasy (1984), Tom 6, Ashgabat. (In Turkmenian).

Khatyra (1995), Akhal velayaty ve Ashgabat shakheri, Vol. 3, Moscow. (In Turkmenian).