КИТАЙСЬКИЙ ІЄРОГЛІФ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Н. А. Кірносова

Анотація

Статтю присвячено проблемі визначення писемного знака сучасної китайської мови – ієрогліфа. На початку статті наводяться наявні його визначення в різних джерелах, та виявляється їхня незадовільність. Надалі подаються визначення супутніх термінів, через які цей писемний знак визначають – ідеограма, логограма, піктограма, графема, ключ, фонетик. У статті також розглядається питання співвіднесення писемного знака з мовним знаком, і визначається, що ієрогліф співвідноситься з морфемою сучасної китайської мови. Наприкінці надається нове визначення ієрогліфа як писемного знака сучасної китайської мови.

Як цитувати

Кірносова, Н. А. (2013). КИТАЙСЬКИЙ ІЄРОГЛІФ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ. Сходознавство, (61), 47-54. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2013.61.047
Переглядів статті: 44 | Завантажень PDF: 66

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Китайський ієрогліф, проблема визначення

Посилання

Бабушкин А. П., Жукова М. Т. Перевод художественного произведения как культурная адаптация картины мира // Язык, коммуникация и социальная среда. Вып. 1, 2001.

Софронов М. В. Китайский язык и китайская письменность. Москва, 2007.

Сучасний словник іншомовних слів. Київ, 2006.

Фридрих И. История письма. Москва, 1979.

Meng Hua. Wenzilun. Jinan, 2008.

Wang Huiping, Zhang Jijia, Zhang. Houcan Hanzi zhengti he bihua pinlv dui bihua renzhide yingxiang // Acta Psychologica Sinica, 2003, 35 (1).

Zhang Lianrong. Zi yu ci. Beijing, 2007.

REFERENCES

Babushkin A. P. and Zhukova M. T. (2001), “Perevod khudozhestvennogo proizvedeniya kak kul’turnaya adaptatsiya kartiny mira”, Yazyk, kommunikatsiya i sotsial’naya sreda, Issue 1. (In Russian).

Sofronov M. V. (2007), Kitayskiy yazyk i kitayskaya pis’mennost’, Moscow. (In Russian).

Suchasnyy slovnyk inshomovnykh sliv (2006), Kyiv. (In Ukrainian).

Fridrikh I. (1979), Istoriya pis’ma, Moscow. (In Russian).

Meng Hua (2008), Wenzilun, Jinan.

Wang Huiping, Zhang Jijia and Zhang Houcan (2003), “Hanzi zhengti he bihua pinlv dui bihua renzhide yingxiang”, Acta Psychologica Sinica, 35 (1).

Zhang Lianrong (2007), Zi yu ci, Beijing.