СИЛА УЯВИ ЯК ФАКТОР ОБҐРУНТУВАННЯ ВЛАДИ ЦАДИКА У ВЧЕННІ ХАСИДІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  І. В. Туров

Анотація

Пропонована стаття присвячена дослідженню ролі сили уяви в духовній практиці хасидів. Особлива увага в ній приділяється проповідям, у яких ідеться про участь цадиків у вказаній формі богослужіння. Залучені тексти свідчать, що цадику слід не тільки долати шкідливий вплив далеких від дійсності уявлень, а й повною мірою віддаватися їм. Сфера уяви є осереддям звичайної свідомості. Але її також треба належним чином організувати та скерувати, щоб перетворити на надійне знаряддя служіння Творцю. Завдяки цьому праведний пастир здобуває владу над простолюдом. Досягається це не лише через піднесення у світ горішній, а й внаслідок сходження до рівня осмислення дійсності простими людьми. Важливо пам’ятати, що зазначена концепція проповідувалась усім тим, хто відвідував зібрання хасидів. Як у часи народження руху, так і в наші дні вона незмінно сприяє зміцненню авторитету цадиків.

Як цитувати

Туров, І. В. (2012). СИЛА УЯВИ ЯК ФАКТОР ОБҐРУНТУВАННЯ ВЛАДИ ЦАДИКА У ВЧЕННІ ХАСИДІВ . Сходознавство, (75-76), 155-189. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2016.75-76.155
Переглядів статті: 12 | Завантажень PDF: 8

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

вчення хасидів, Сила уяви, фактор обґрунтування влади цадика

Посилання

Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. Ерусалим – Москва, 2004.

Aharon mi-Apta. Or ha-ganuz le-zadikim. Lvov, 1850.

Avivi J. Qabalat ha-Ari. Vol. 3. Jerusalem, 2011.

Avraham Yehoshua Geshel mi-Apata. Ohev Israel. Zhitomir, 1883.

Benyamin mi-Zalozhiz. Turey Zahav. Jerusalem, 1989.

Dov Ber mi-Mezhirecz. Lekutim Yekarim. Jerusalem, 1998.

Elimelekh mi-Lyzhansk. Noam Elimelekh. Jerusalem, 1978.

Idel M. Prakim be-kabala ha-nevuit. Jerusalem: Akademon, 1990.

Idel M. Qabbalah: hebetim hadashim. Jerusalem: Shoken, 1993.

Idel M. R. Menakhem Rikonati ha-mequbal. Jerusalem ve-TelAviv, 1995.

Idel M. Ha-khavaya ha-mistit ezel Avraham Abulafiya. Jerusalem, 2002.

Idel M. Ha-Besht k-navy u-k-magiqon talismani // Studies in Jewish narrative. Bar-Ilan University Press, Ramat-Gan, 2006.

Idel M. “Higher then time”: observations on some concepts of time in Kabbalah and Hasidism // Time and eternity in Jewish mysticism. Leiden – Boston, 2015. https://doi.org/10.1163/9789004290310_01

Idel M. Visualization of Colors, 1: David ben Yehudah he-Ḥasid’s Kabbalistic Diagram // Ars Judaica. № 11. 2015. https://doi.org/10.3828/aj.2015.3

Koyfman Ts. Be Kol darkeha dahu: Tfisat ha-elohut ve-ha-avoda be-geshmiut be-reiya ha-hasidut. Hotsaat Universita Bar Ilan, Ramat-Gan, 2008.

Mark Ts. Mistika ve-shigaon be-ezirat r. Nahman mi-Braslav. Tel Aviv, 2003.

Menahem Mendel mi-Vitebsk. Pri ha-arets. Jerusalem, 1989.

Menahem Nahum mi-Tshernobyl. Meor eynayim. Jerusalem, 1983.

Midrash Bereshit Raba. Mahadurat Teheodor-Albek. Jerusalem, 1996.

Mishna. Avot.

Moshe Haym Efraim mi-Sudylkov. Degel mahane Efrayim. Jerusalem, 1963.

Nahman mi-Bratslav. Liqutey Moharan Кама. Jerusalem, 1966.

Sack B. Iyun be-Torato shel Hoze mi-Lublin // Tsadiqim ve-anshey maase: Mehqarim ba-hasidut Polin. Jerusalem, 1994.

Pachter M. Le-Birur ha-musagim ktanut ve-gadlut be-kabalat ha-Ary ke-reka le-havanatam be-mahshava ha-hasidit // Mehkarey erushalaim be mahshevet Israel. Jerusalem, 1992.

Psiqta Rabati / [Ed. Meitr Ish Shalom]. Vena, 1880.

Shneur Zalman mi-Lyady. Liqutey amarim: Tanya. Москва, 2005.

Talmud Bavli.

Urbach E. Haza”l: Emunot ve-deot. Jerusalem, 1986.

Vital Hayim. Shaarey Qdusha. Bney Brak, 1967.

Weiss J. Hasidut shel mistika va-hasidut shel emuna // Mehqarim ha-hasidut Braslav / [Ed. M. Piekarz]. Jerusalem, 1974.

Werblowskiy Z. Yosef Karo. Baal Galaha u Mekubal. Jerusalem, 1996.

Wilensky M. Hasidim u-mitnagdim. Jerusalem, 1970. Vol. 2.

Wolfson E. Through a Speculum That Shines. Princeton.

Yaaqov Yosef mi-Polonoye. Toldot Yaaqov Yosef. Jerusalem, 1966.

Zohar.

REFERENCES

Sholem G. (2004), Osnovnyye techeniya v evreyskoy mistike, Jerusalim and Moscow. (In Russian).

Aharon mi-Apta (1850), Or ha-ganuz le-zadikim, Lvov. (In Russian). (In Hebrew).

Avivi J. (2011), Qabalat ha-Ari, Vol. 3, Jerusalem. (In Hebrew).

Avraham Yehoshua Geshel mi-Apata (1883), Ohev Israel, Zhitomir. (In Hebrew).

Benyamin mi-Zalozhiz (1989), Turey Zahav, Jerusalem. (In Hebrew).

Dov Ber mi-Mezhirecz (1998), Lekutim Yekarim, Jerusalem. (In Hebrew).

Elimelekh mi-Lyzhansk (1978), Noam Elimelekh, Jerusalem. (In Hebrew).

Idel M. (1990), Prakim be-kabala ha-nevuit, Akademon, Jerusalem. (In Hebrew).

Idel M. (1993), Qabbalah: hebetim hadashim, Shoken, Jerusalem. (In Hebrew).

Idel M. R. (1995), Menakhem Rikonati ha-mequbal, Jerusalem ve-TelAviv. (In Hebrew).

Idel M. (2002), Ha-khavaya ha-mistit ezel Avraham Abulafiya, Jerusalem. (In Hebrew).

Idel M. (2006), “Ha-Besht k-navy u-k-magiqon talismani”, in Studies in Jewish narrative, Bar-Ilan University Press, Ramat-Gan. (In Hebrew).

Idel M. (2015), «“Higher then time”: observations on some concepts of time in Kabbalah and Hasidism», in Time and eternity in Jewish mysticism, Leiden and Boston. https://doi.org/10.1163/9789004290310_013

Idel M. (2015), “Visualization of Colors, 1: David ben Yehudah he-Ḥasid’s Kabbalistic Diagram”, Ars Judaica, No. 11. https://doi.org/10.3828/aj.2015.3

Koyfman Ts. (2008), Be Kol darkeha dahu: Tfisat ha-elohut ve-ha-avoda be-geshmiut be-reiya ha-hasidut, Hotsaat Universita Bar Ilan, Ramat-Gan. (In Hebrew).

Mark Ts. (2003), Mistika ve-shigaon be-ezirat r. Nahman mi-Braslav, Tel Aviv. (In Hebrew).

Menahem Mendel mi-Vitebsk (1989), Pri ha-arets, Jerusalem. (In Hebrew).

Menahem Nahum mi-Tshernobyl (1983), Meor eynayim, Jerusalem. (In Hebrew).

Midrash Bereshit Raba (1996), Mahadurat Teheodor-Albek, Jerusalem. (In Hebrew).

Mishna. Avot. (In Hebrew).

Moshe Haym Efraim mi-Sudylkov (1963), Degel mahane Efrayim, Jerusalem. (In Hebrew).

Nahman mi-Bratslav (1966), Liqutey Moharan Кама, Jerusalem. (In Hebrew).

Sack B. (1994), “Iyun be-Torato shel Hoze mi-Lublin”, in Tsadiqim ve-anshey maase: Mehqarim ba-hasidut Polin, Jerusalem. (In Hebrew).

Pachter M. (1992), “Le-Birur ha-musagim ktanut ve-gadlut be-kabalat ha-Ary ke-reka le-havanatam be-mahshava ha-hasidit”, in Mehkarey erushalaim be mahshevet Israel, Jerusalem. (In Hebrew).

Psiqta Rabati (1880), Meitr Ish Shalom (ed.), Vena. (In Hebrew).

Shneur Zalman mi-Lyady (2005), Liqutey amarim: Tanya, Moscow.

Talmud Bavli. (In Hebrew).

Urbach E. (1986), Haza’l: Emunot ve-deot, Jerusalem. (In Hebrew).

Vital Hayim (1967), Shaarey Qdusha, Bney Brak. (In Hebrew).

Weiss J. (1974), “Hasidut shel mistika va-hasidut shel emuna”, in M. Piekarz (ed.), Mehqarim ha-hasidut Braslav, Jerusalem. (In Hebrew).

Werblowskiy Z. (1996), Yosef Karo. Baal Galaha u Mekubal, Jerusalem. (In Hebrew).

Wilensky M. (1970), Hasidim u-mitnagdim, Vol. 2, Jerusalem. (In Hebrew).

Wolfson E., Through a Speculum That Shines, Princeton University Press, Princeton.

Yaaqov Yosef mi-Polonoye (1966), Toldot Yaaqov Yosef, Jerusalem. (In Hebrew).

Zohar. (In Hebrew).