ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКІ СТАРОЖИТНОСТІ З БĀБ ЕЛЬ-ГУСӮС В ОДЕСІ (1894–1895 РР.): НОВІ АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  М. О. Тарасенко

Анотація

У статті вводяться в науковий обіг нові, раніше невідомі документи з Державного архіву Одеської області щодо розподілу старожитностей Бāб ель-Гусӯс із лота № 6, що був подарований урядом Єгипту Російській імперії в 1894 р. З’ясовано, що розподілом отриманих старожитностей між університетськими музеями Російської імперії займався професор Новоросійського (Одеського) імп. університету Олексій Миколайович Деревицький. Виявилося, що “російський” лот був кількісно більшим, аніж вважалося раніше, та включав саркофаги (6 од.), мумійні кришки/дошки (4 од.), ушебті (92 од.), ящики для ушебті (3 од.) та пелени мумій (3 од.). В Одеському архіві було знайдено детальні звіти професора Деревицького щодо розподілу артефактів, накладні, кошториси витрат та листи, що підтверджують отримання артефактів. До березня 1895 р. старожитності були розподілені між такими установами Російської імперії:
1) Московський університет (1 саркофаг (Cairo J.E. 29687), 10 ушебті, 1 мумійна пелена);
2) Київський університет (1 саркофаг (Cairo J.E. 29634), 10 ушебті, 1 мумійна пелена);
3) Казанський університет (1 саркофаг, 9 ушебті);
4) Новоросійський (Одеський) університет (1 саркофаг (Cairo J.E. 29712), 2 ящики для ушебті, 9 ушебті, 1 мумійна пелена);
5) Харківський університет (1 саркофаг, 9 ушебті);
6) Варшавський університет (1 саркофаг, 9 ушебті, 1 ящик для ушебті);
7) Юр’євський університет (Тарту) (1 мумійна кришка, 9 ушебті);
8) Гельсінгфорський університет (Гельсінкі) (1 мумійна кришка, 9 ушебті);
9) Імператорське товариство заохочення мистецтв, Санкт-Петербург (1 мумійна кришка, 9 ушебті);
10) Центральна школа технічного малювання барона Олександра фон Штігліца, Санкт-Петербург (1 мумійна кришка, 9 ушебті).

Як цитувати

Тарасенко, М. О. (2017). ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКІ СТАРОЖИТНОСТІ З БĀБ ЕЛЬ-ГУСӮС В ОДЕСІ (1894–1895 РР.): НОВІ АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ. Сходознавство, (80), 94-134. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2017.80.094
Переглядів статті: 34 | Завантажень PDF: 18

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

архів, Бāб ель-Гусӯс, дар Хедива, музеї, Одеса, саркофаги, Стародавній Єгипет

Посилання

Большаков В. А. Саркофаг жрицы Nsy-t3-wd3t-3ḫt из собрания Национального музея республики Татарстан // ВДИ. 2017. № 1.

Доконт Н. Г. Древнеегипетские памятники в Одесском государственном археологическом музее // ВДИ. 1965. № 2.

Ізбаш Т. О. Деревицький Олексій Миколайович // Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник. Т. 1: Ректори. Одеса, 2005.

Кашеварова Н. Обґрунтування історичних прав на українські території в ідеологічній доктрині нацизму: промова гауптайнзацфюрера Оскара Венднагеля на відкритті історико-археологічної виставки у Харкові 1 листопада 1942 р. // Архіви України. 2005. № 1–3.

Киевский… 1906 – Киевский Художественно-промышлен-ный и научный музей имени Его Величества Государя Императора Николая Александровича. Отдел Археологии. Краткий указатель предметов. Киев, 1906.

Короткий довідник 1941 – Центральний історичний музей ім. Т. Г. Шевченка в м. Києві. Короткий довідник. Київ, 1941.

Крол А. А. Новые архивные материалы о египетских древностях, подаренных Хедивом Аббасом II России // ВДИ. 2017. № 4.

Лаврентьева Н. В. Саркофаг жрицы Амона Иус-анх из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина (Инв. I.1а.6800) // Петербургские египтологические чтения 2013–2014. Памяти Юрия Яковлевича Перепелкина: к 110-летию со дня рождения / Труды Государственного Эрмитажа. Т. 76. Санкт-Петербург, 2015.

Непомнящий А. Забутий подвижник освітянського краєзнавства: Олексій Деревицький // Освітянське краєзнавство в особах. Київ, 2011.

Непомнящий А. А. Перипетии судьбы российского профессора: неизвестные сюжеты биографии А. Н. Деревицкого // Пространство и Время. 2016. № 3–4 (25–26).

Радієвська Т., Себта Т., Сорокіна С. Документи свідчать: вивезення на захід збірок Крайового музею до- і ранньої історії в Києві у 1943–1945 рр. // Український археографічний щорічник. Вип. 20/21, т. 23/24. Київ (у друці).

Сущевский А. Г. (ред.) Путь к бессмертию: Памятники древнеегипетского искусства в собрании ГМИИ им. А. С. Пушкина / Сост. О. Д. Берлев, О. А. Васильева, О. П. Дюжева: Введ. С. И. Ходжаш. Москва, 2002.

Тарасенко Н. А. Внешний саркофаг ОАМ № 52976 и погребальный инвентарь Неситауджатахет // Стародавнє Причорно-мор’я. Вип. XI. Одеса, 2016.

Тураев Б. А. Описание египетских памятников в русских музеях и собраниях. Ч. I–IV // Записки Восточного отделения Имп. Русского археологического общества. Т. 11. Санкт-Петербург, 1899.

Тураев Б. А. Описание египетских памятников в русских музеях и собраниях. Ч. V–VI // Записки Восточного отделения Имп. Русского археологического общества. Т. 12. Санкт-Петербург, 1899a.

Тураев Б. А. Описание египетских памятников в русских музеях и собраниях. Ч. VII // Записки Восточного отделения Имп. Русского археологического общества, 1902–1903. Т. 15. Санкт-Петербург, 1904.

Тураев Б. А. Описание Египетского отдела музея Императорского Одесского Общества Истории и Древностей // Записки Императорского Одесского Общества Истории и Древностей. Т. 30. Одесса, 1912.

Тураев Б. А. Провинциальные собрания египетских древностей // Экскурсионный вестник. Кн. 1. Москва, 1914.

Урсу Д. Таврійський університет, його наставники і вихованці. Перший декан // Кримська світлина. 1999. 24 вересня, п’ятниця.

Ancient Egypt 1993 – Ancient Egypt – A Moment of Eternity / Muinainen Egypti – Hetki Ikuisuudesta (30.8.1993 – 2.1.1994) / Tampereen taidemuseon julkaisuja, 51 / Publications of the Tampere Art Museum, 51. Tampere, 1993.

Aston D. A. Burial assemblages of Dynasty 27–25. Chronology. Typology. Developments / Contributions to the Chronology of the Eastern Mediterranean, 21; Denkschriften der Gesamtakademie, 54. Wien, 2009.

Belova G. A., Ivanov S. V. The inner coffin of Nesy-mwt from the priestly cache of Bab el-Gasus // Eldalmaty M., Trad M. (eds.). Egyptian Museum Collections around the World. Vol. 1. Cairo, 2002.

Berlev O., Hodjash Sv. Сatalogue of the Monuments of Ancient Egypt. From the Museums of the Russian Federation, Ukraine, Bielorussia, Caucasus, Middle Asia and the Baltic States / Orbis Biblicus et Orientalis, 17. Freiburg – Göttingen, 1998.

Bolshakov V. Inner coffin of Nesytaudjatakhet from the collection of the National Museum of the Republic of Tatarstan (Russia, Kazan) // Bab el-Gasus in Context. Egyptian Funerary Culture during the 21st Dynasty. Lisbon, 2016.

Dąbrowska-Smektała E. Coffin of Tay-akhuth, Chantress of Amūn-Re // Rocznik Orientalisticzny. 1967. XXX (2).

Daressy G. Les sépultures des prêtres d’Ammon à Deir el-Bahari. Appendice I, Plan et coupe de la cachette de Deir el-Bahari. Appendice II, Disposition des cercueils dans la cachette // ASAÉ. 1900. T. 1.

Daressy G. Les cercueils des prêtres d’Ammon (deuxième trouvaille de Deir el-Bahari) // ASAÉ. 1907. Т. 8.

Dolińska M. The Third Intermediate Period coffins in the National Museum in Warsaw. Presentation of the collection // Proceedings First Vatican Coffin Conference, 19–22 June 2013 / Ed. by A. Amenta, H. Guichard. Vol. I. Vatican, 2017.

Graefe E., Belova G. (eds.). The Royal Cache TT 320 – a re-examination. Cairo, 2010.

Hagen Fr., Ryholt K. The Antiquities Trade in Egypt 1880–1930. The H. O. Lange Papers. Copenhagen, 2016.

Kalling K. et al (ed.). Dorpat – Yuryev – Tartu, and Voronezh: The fate of the University collection I. Tartu, 2006.

Küffer A., Siegmann R. Unter dem Schutz der Himmelsgöttin. Ägyptische Särge, Mummien and Masken in der Schweiz. Zürich, 2007.

Niwiński A. 21st Dynasty Coffins from Thebes. Chronological and Typological Studies / Theben, Bd. V. Mainz am Rhein, 1988. https://doi.org/10.1177/030751338407000110

Niwiński A. The Bab El-Gusus Tomb and the Royal Cache in Deir El-Baḥri // JEA. 1984. Vol. 70.

Sousa R. The Tomb of the Priests of Amun at Thebes: The History of the Find // The Coffins of the Priests of Amun. Egyptian coffins from the 21st Dynasty in the collection of the National Museum of Antiquities in Leiden / Ed. by L. Weiss / Papers on archaeology of the Leiden Museum of Antiquities. Leiden, 2017.

Tarasenko M. Bab el-Gasus Lot VI in the light of new archive documents // Bab el-Gasus in Context. Egyptian Funerary Culture during the 21st Dynasty. 19–20 September 2016, Lisbon. Book of Abstracts. Lisbon, 2016.

Tarasenko M. The Third Intermediate Period coffins in the Museums of Ukraine // Proceedings First Vatican Coffin Conference, 19–22 June 2013 / Ed. by A. Amenta, H. Guichard. Vol. II. Vatican, 2017.

Toivari-Viitala J. (ed.), Egypt! The 40th Anniversary Exhibition of the Finnish Egyptological Society. 15.5–13.9.2009. Vammala, 2009.

REFERENCES

Bolshakov V. A. (2017), “Sarkofag zhritsy Nsy-t3-wd3t-3ḫt iz sobraniya Natsional’nogo muzeya respubliki Tatarstan”, Vestnik drevney istorii 1, pp. 176–209. (In Russian).

Dokont N. G. (1965), “Drevneyegipetskiye pamyatniki v Odesskom gosudarstvennom arkheologicheskom muzeye”, Vestnik drevney istorii 2, pp. 206−12. (In Russian).

Izbash T. O. (2005), “Derevytskyi Oleksiy Mykolayovych”, Profesory Odes’koho (Novorosiys’koho) universytetu. Biohrafichnyy slovnyk. T.1: Rektory. Mechnikov Odessa National University, Odesa, pp. 44–8. (In Ukrainian).

Kashevarova N. (2005), “Obgruntuvannya istorychnykh prav na ukrayins’ki terytoriyi v ideolohichniy doktryni natsyzmu: promova hauptaynzatsfyurera Oskara Vendnahelya na vidkrytti istoryko-arkheo-lohichnoyi vystavky u Kharkovi 1 lystopada 1942 r.”, Arkhivy Ukrayiny 1–3, pp. 222–32. (In Ukrainian).

Kiyevskiy… (1906), Kiyevskiy Khudozhestvenno-promyshlennyy i nauchnyy muzey imeni Ego Velichestva Gosudarya Imperatora Nikolaya Aleksandrovicha. Otdel Arkheologii. Kratkiy ukazatel’ predmetov, Kiev. (In Russian).

Korotkyy dovidnyk (1941), Tsentral’nyy istorychnyy muzey im. T. H. Shevchenka. Korotkyy dovidnyk, Kyiv. (In Ukrainian).

Krol A. A. (2017), “Novyye arkhivnyye materialy o egipetskikh drevnostyakh, podarennykh Khedivom Abbasom II Rossii”, Vestnik drevney istorii 4, pp. 991–1008. (In Russian).

Lavrentyeva N. V. (2015), “Sarkofag zhritsy Amona Ius-ankh iz sobraniya GMII im. A. S. Pushkina (Inv. I.1a.6800)”, Peterburgskiye egiptologicheskiye chteniya 2013–2014. Pamyati Yuriya Yakovlevicha Perepelkina: k 110-letiyu so dnya rozhdeniya, Trudy Gosudarstvennogo Ermitazha 76, Saint-Peterburg, pp. 107–21. (In Russian).

Nepomnyashchiy A. (2011), “Zabutyy podvyzhnyk osvityans’koho krayeznavstva: Oleksiy Derevytskyi. Osvityan’ske krayeznavstvo v osobakh. Kyiv, pp. 99–105. (In Ukrainian).

Nepomnyashchiy A. A. (2016), “Peripetii sud’by rossiyskogo professora: neizvestnyye syuzhety biografii A.N. Derevitskogo”, Prostranstvo i Vremya 3–4 (25–26), pp. 201–19. (In Russian).

Radiyevs’ka T., Sebta T., Sorokina S. (in print), “Dokumenty svidchat’: vyvezennya na zakhid zbirok Krayovoho muzeyu do- i rann’oyi istoriyi v Kyevi u 1943–1945 rr.”, Ukrayins’kyi arkheohrafichnyy shchorichnyk 20/21, t. 23/24. (In Ukrainian).

Sushchevskiy A.G. (ed.) (2002), Put’ k bessmertiyu: Pamyatniki drevneyegipetskogo iskusstva v sobranii GMII im. A. S. Pushkina, Vostochnaya literatura RAN, Moscow. (In Russian).

Tarasenko N. A. (2016), “Vneshniy sarkofag OAM No 52976 i pogrebal’nyy inventar’ Nesitaudzhatakhet”, Starodavne Prichorno-mor’ya XI, pp. 517–20. (In Russian).

Turaev B. A. (1899), “Opisaniye egipetskikh pamyatnikov v rus-skikh muzeyakh i sobraniyakh, Ch. I–IV”, Zapiski Vostochnogo otdeleniya Imp. Russkogo arkheologicheskogo obshchestva 11, Saint-Petersburg, pp. 115–64. (In Russian).

Turaev B. A. (1899a), “Opisaniye egipetskikh pamyatnikov v russkikh muzeyakh i sobraniyakh, Ch. V–VI”, Zapiski Vostochnogo otdeleniya Imp. Russkogo arkheologicheskogo obshchestva 12, Saint-Petersburg, pp. 179–217. (In Russian).

Turaev B. A. (1904), “Opisaniye egipetskikh pamyatnikov v russkikh muzeyakh i sobraniyakh, Ch. VII”, Zapiski Vostochnogo otdeleniya Imp. Russkogo arkheologicheskogo obshchestva, 1902–1903 15. Saint-Petersburg, pp. 081–0101. (In Russian).

Turaev B. A. (1912), “Opisaniye Egipetskogo otdela muzeya Imperatorskogo Odesskogo Obshchestva Istorii i Drevnostey”, Zapiski Imperatorskogo Odesskogo Obshchestva Istorii i Drevnostey 30, Odessa, pp. 72–90. (In Russian).

Turaev B. A. (1914), “Provintsial’nyye sobraniya egipetskikh drevnostey”, Ekskursionnyy vestnik 1, pp. 24–33. (In Russian).

Ursu D. “Tavriyskyy universytet, yoho nastavnyky i vykhovantsi. Pershyy dekan”, Kryms’ka svitlyna. 24 veresnya, p’yatnytsya, p. 19. (In Ukrainian).

Ancient Egypt (1993), Ancient Egypt – A Moment of Eternity / Muinainen Egypti – Hetki Ikuisuudesta (30.8.1993 – 2.1.1994), Tampereen taidemuseon julkaisuja; 51 / Publications of the Tampere Art Museum; 51, Tampereen taidemuseon, Tampere.

Aston D. A. (2009), Burial assemblages of Dynasty 27–25. Chronology. Typology. Developments, Contributions to the Chronology of the Eastern Mediterranean 21; Denkschriften der Gesamtakademie 54, Osterreichsche Akademie der Wissenschaften, Wien.

Belova G. A. and Ivanov S. V. (2002), “The inner coffin of Nesy-mwt from the priestly cache of Bab el-Gasus”, Eldalmaty M., Trad M. (eds.), Egyptian Museum Collections around the World 1. Cairo, pp. 111–8.

Berlev O. and Hodjash Sv. (1988), Сatalogue of the Monuments of Ancient Egypt. From the Museums of the Russian Federation, Ukraine, Bielorussia, Caucasus, Middle Asia and the Baltic States, Orbis Biblicus et Orientalis 17, University Press Fribourg; Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen, Freiburg and Göttingen.

Bolshakov V. (2016), “Inner coffin of Nesytaudjatakhet from the collection of the National Museum of the Republic of Tatarstan (Russia, Kazan)”, Bab el-Gasus in Context. Egyptian Funerary Culture during the 21st Dynasty. 19–20 September 2016, Lisbon. Book of Abstracts, Lisbon, p. 26.

Dąbrowska-Smektała E. (1967), “Coffin of Tay-akhuth, Chantress of Amūn-Re”, Rocznik Orientalisticzny XXX (2), pp. 7–17.

Daressy G. (1900), “Les sépultures des prêtres d’Ammon à Deir el-Bahari. Appendice I, Plan et coupe de la cachette de Deir el-Bahari. Appendice II, Disposition des cercueils dans la cachette”, ASAÉ 1, pp. 141–8.

Daressy G. (1907), “Les cercueils des prêtres d’Ammon (deu-xième trouvaille de Deir el-Bahari)”, ASAÉ 8, pp. 3–38.

Dolińska M. (2017), “The Third Intermediate Period coffins in the National Museum in Warsaw. Presentation of the collection”, Amenta A. and Guichard H. (eds.), Proceedings First Vatican Coffin Conference, 19–22 June 2013 I, Vatican, pp. 155–62.

Graefe E. and Belova G. (eds.) (2010), The Royal Cache TT 320 – a re-examination, The Supreme Council of Antiquities, Cairo.

Hagen Fr., Ryholt K. The Antiquities Trade in Egypt 1880–1930. The H. O. Lange Papers. Copenhagen, 2016.

Kalling K. et al (ed.), (2006), Dorpat – Yuryev – Tartu, and Voro-nezh: The fate of the University collection I, The University of Tartu, Tartu.

Küffer A. and Siegmann R. (2007), Unter dem Schutz der Himmelsgöttin. Ägyptische Särge, Mummien and Masken in der Schweiz, Chronos, Zürich.

Niwiński A. (1984), “The Bab El-Gusus Tomb and the Royal Cache in Deir El-Baḥri”, JEA 70, pp. 73–81. https://doi.org/10.1177/030751338407000110

Niwiński A. (1988), 21st Dynasty Coffins from Thebes. Chronological and Typological Studies, Theben V, Philipp von Zabern, Mainz am Rhein.

Sousa R. (2017), “The Tomb of the Priests of Amun at Thebes: The History of the Find”, Weiss L. (ed.), The Coffins of the Priests of Amun. Egyptian coffins from the 21st Dynasty in the collection of the National Museum of Antiquities in Leiden, Leiden Museum of Anti-quities. Leiden, pp. 21–34.

Tarasenko M. (2016), “Bab el-Gasus Lot VI in the light of new archive documents”, Bab el-Gasus in Context. Egyptian Funerary Culture during the 21st Dynasty. 19–20 September 2016, Lisbon. Book of Abstracts, Lisbon, pp. 55–6.

Tarasenko M. (2017), “The Third Intermediate Period coffins in the Museums of Ukraine”, Amenta A. and Guichard H. (eds.), Proceedings First Vatican Coffin Conference, 19–22 June 2013 II, Vatican, pp. 529–40.

Toivari-Viitala J. (ed.) (2009), Egypt! The 40th Anniversary Exhibition of the Finnish Egyptological Society. 15.5.–13.9.2009, The Finnish Egyptological Society, Vammala.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають