ФРАГМЕНТИ КНИГИ МЕРТВИХ У ЗІБРАННІ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НБУВ (Ф. VIII, № 565/15): ПОПЕРЕДНЯ ПУБЛІКАЦІЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  М. О. Тарасенко

Анотація

У центрі уваги цієї статті перебувають раніше неопубліковані та єдині в Києві фрагменти давньоєгипетської Книги мертвих, що зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ці фрагменти містяться у фонді “Київського університету Св. Володимира” (ф. VIII, № 565/15) і є вкрай зруйнованою частиною папірусу Книги мертвих. За описом документа відомо, що цей папірус був витягнутий з єгипетської мумії в 1825 р. якимось “Феліксом Рюнне”. Разом з папірусними фрагментами зберігається також шматок мумійної пелени, вочевидь, від тієї мумії, з якою було виявлено сувій. Точно ідентифікувати особу цієї людини важко, але, швидше за все, це був один з баронів роду von Rönne, що мали ім’я Фелікс (Felix І. Baron von Rönne (1750 р. н.), та його син Felix IІ. Baron von Rönne (1797 р. н.)). Імовірно, цей папірус та мумійна пелена були подаровані представниками цієї родини бібліотеці Кременецького (Волинського) ліцею в 1826–1830 рр., а загалом, у 1834 р., у складі інших східних рукописів вони потрапили до бібліотеки Університету Св. Володимира в Києві. На київських фрагментах збереглися уривки ієратичного тексту та невеликі фрагменти монохромних віньєток. Папірус належить до Птолемеївського періоду. Загалом налічується тридцять шість фрагментів, найбільший з яких має розмір 5,1 × 3,5 см, а найменший – 0,7 × 0,6 см. Оскільки фрагменти в основному дуже маленькі, не завжди можна визначити, які глави вони містять. Ім’я та титули власника сувою не збереглися, але відомо, що це була жінка. Наразі на київському папірусі ідентифіковані фрагменти тексту шести глав Книги мертвих: 87, 89, 93, 99, 113 і 120. З усіх вцілілих фрагментів зображень надійно ідентифікується тільки віньєтка глави 87 (зображення змія Са-та), але можна припустити також наявність фрагментів віньєток глав 90 і 122. Стилістичний і текстологічний аналіз показує, що цей папірус було створено наприкінці IV – на початку III ст. до н. е. у Фівах і він належить до текстової традиції “(Louvre) N. 3079” за М. Мошером. Він є третім жіночим сувоєм для цієї групи.

Як цитувати

Тарасенко, М. О. (2018). ФРАГМЕНТИ КНИГИ МЕРТВИХ У ЗІБРАННІ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НБУВ (Ф. VIII, № 565/15): ПОПЕРЕДНЯ ПУБЛІКАЦІЯ. Сходознавство, (81), 100-129. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2018.81.100
Переглядів статті: 42 | Завантажень PDF: 26

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Інститут рукопису, Київ, Книга мертвих, папірус, фрагменти

Посилання

Визирь Н. П. Коллекция рукописей Киевского университета, хранящаяся в Государственной публичной библиотеке УССР // Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР. 1957. № 1.

Дубровіна Л. А. (ред.). Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: путівник. Київ, 2015.

Дубровіна Л. А., Степченко О. П. Архів та зібрання рукописів університету Святого Володимира // Дубровіна Л. А. (ред.). Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: путівник. Київ, 2015.

Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Історія Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1918–1941. Київ, 1998.

Маслов С. И. Обзор рукописей библиотеки Императорского Университета Св. Владимира. Киев, 1910.

Мяскова Т. Є. Заснування та комплектування бібліотеки Університету св. Володимира (1834–1841) // Рукописна та книжкова спадщина України. 1998. Вип. 4.

Мяскова Т. Є. Передача бібліотеки Університету Св. Володимира до фондів Всенародної бібліотеки України // Рукописна та книжкова спадщина України. 2000. Вип. 6.

Мяскова Т. Є. Бібліотека Імператорського університету Св. Володимира: з історії комплектування (1834–1927 рр.). Київ, 2005.

Савенко И. Г. Библиотека Университета Св. Владимира: Запис-ки помощника библиотекаря // Историко-статистические записки об ученых и учебно-воспитательных учреждениях Императорского Университета Св. Владимира: 1834–1884. Киев, 1884.

Тарасенко Н. А. Египетские папирусы Одесского археологичес-кого музея НАН Украины: история, исследование и перспективы реконструкции // 1-я Международная научно-практическая конференция “Исследование, консервация и реставрация рукописных и печатных памятников Востока”. 17–19 апреля 2007 г. Материалы. Москва, 2007.

Тарасенко М. О. Давньоєгипетські папіруси в зібранні Одеського археологічного музею // Сходознавство. 2009. № 47.

Тарасенко М. О. Давньоєгипетські папіруси в зібранні Одеського археологічного музею // Пам’ятки східного походження в архівах та музейних зібраннях України. Київ, 2010.

Тарасенко М. О. Невідомі фотографії давньоєгипетського папірусу з бібліотеки О. Браницького (ІР НБУВ, Ф. XXIV, № 2702) // Рукописна та книжкова спадщина України. 2016. Вип. 20.

Тарасенко М. О. Фрагменти єгипетської Книги мертвих у зіб-ранні Інституту рукопису НБУВ: попередній огляд // XХI Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної нау-кової конференції, м. Київ, 17–18 листопада 2017 р. Київ, 2017.

Тарасенко Н. А. Фрагменты древнеегипетской Книги мертвых в Украине // Стародавнє Причорномор’я / Гол. ред. І. В. Нємченко. Вип. XIІ. Одеса, 2018.

Andrzejewski T. Papirus Sękowskiego // Przeglad Orientalistyczny. 1954. № 4 (12).

Assmann J. Altägyptische Totenliturgien. Bd. 3. Osirisliturgien in Papyri der Spätzeit / Unter Mitarbeit von M. Bommas und A. Kucharek. Heidelberg, 2008.

Backes B., Dielman J. (Eds.). Liturgical Texts for Osiris and the Deceased in Late Period and Graeco-Roman Egypt // Studien zur spätägyptischen Religion. Bd. 14. Wiesbaden, 2015.

Barguet P. Le Livre des Morts des anciens Égyptiens. Introduction, traduction, commentaire / Littératures Anciennes du Proche-Orient, 1. Paris, 1967.

Berlev O., Hodjash S. Catalogue of the Monuments of Ancient Egypt from the Museums of the Russian Federation, Ukraine, Bielorussia, Caucasus, Middle Asia and the Baltic States // Orbis Biblicus et Orientalis. 17. Fribourg – Göttingen, 1998.

Brier B. Egyptian Mummies. Unravelling the Secrets of Ancient Art. New York, 1994.

Golénischeff W. Eremitage Impérial. Inventaire de la collection égyptienne. St.-Petersburg – Leipzig, 1891.

Ikram S., Dodson A. The Mummy in Ancient Egypt. Equipping the Dead for Eternity. London, 1998.

Mosher M., Jr. Theban and Memphite Book of the Dead Traditions in the Late Period // Journal of the American Research Center in Egypt. 1992. Vol. 29. https://doi.org/10.2307/40000490

Mosher M., Jr. An intriguing Theban Book of the Dead tradition in the Late Period // British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan. 2010. Vol. 15.

Mosher M., Jr. The Book of the Dead, Saite through Ptolemaic Periods. A Study of Traditions Evident in Versions of Texts and Vignettes. Vol. 1 (BD Spells 1–15). Prescott, 2016.

Mosher M., Jr. The Book of the Dead, Saite through Ptolemaic Periods. A Study of Traditions Evident in Versions of Texts and Vignettes. Vol. 5 (BD Spells 78–92). Prescott, 2018.

Naville E. Das Aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie. Bd. I–II. Berlin, 1886.

Quirke St. Going out in Daylight, prt m hrw, the Ancient Egyptian Book of the Dead. Translation, sources, meanings. London, 2013.

Saleh M. Das Totenbuch in den thebanischen Beamtengrabern des neuen Reiches: Texte und Vignetten. Mainz um Rhein, 1984.

Smith M. Traversing Eternity. Texts for the Afterlife from Ptolemaic and Roman Egypt. Oxford, 2009.

Tarasenko M. Images of papyrus rolls in vignettes of the Book of the Dead // Kóthay K. A. (ed.). Burial and Mortuary Practices in Late Period and Graeco-Roman Egypt. Proceedings of the International Conference held at the Museum of Fine Arts, Budapest, 17–19 July 2014. Budapest, MFA. Budapest, 2017.

REFERENCES

Vizir’ N. P. (1957), “Kollektsiya rukopisey Kiyevskogo universiteta, khranyashchayasya v Gosudarstvennoy publichnoy biblioteke USSR”, Naukovo-informatsiyniy byuleten’ Arkhivnogo upravlinnya URSR, No 1, pp. 99–108. (In Russian).

Dubrovina L. A. (ed.) (2015), Arkhivy, kolektsiyi ta zibrannya derzhavnykh, hromads”kykh ta relihiynykh ustanov u fondakh Instytutu rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads’ko-ho: putivnyk, NAN Ukrayiny, Nats. b-ka Ukrayiny imeni V. I. Ver-nads’koho, In-t rukopysu, Kyiv. (In Ukrainian).

Dubrovina L. A., Stepchenko, O. P. (2015), “Arkhiv ta zibrannya rukopysiv universytetu Svyatoho Volodymyra”, Dubrovina L. A. (ed.), Arkhivy, kolektsiyi ta zibrannya derzhavnykh, hromads”kykh ta relihiynykh ustanov u fondakh Instytutu rukopysu Natsional”noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads’koho: putivnyk, Kyiv, pp. 82–90. (In Ukrainian).

Dubrovina L. A. and Onyshchenko O. S. (1998), Istoriya Natsio-nal’noyi Biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads’koho. 1918–1941, NBUV, Kyiv. (In Ukrainian).

Maslov S. I. (1910), Obzor rukopisej biblioteki Imperatorskogo Universiteta Sv. Vladimira, Kiev. (In Russian).

Myaskova T. Ye. (1998), “Zasnuvannya ta komplektuvannya biblioteky Universytetu sv. Volodymyra (1834–1841)”, Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrayiny, Vyp. 4, pp. 292–302. (In Ukrainian).

Myaskova T. Ye. (2000), “Peredacha biblioteky Universytetu Sv. Volodymyra do fondiv Vsenarodnoyi biblioteky Ukrayiny”, Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrayiny, Vyp. 6, pp. 111–17. (In Ukrainian).

Myaskova T. Ye. (2005), Biblioteka Imperators’koho universytetu Sv. Volodymyra: z istoriyi komplektuvannya (1834–1927 rr.), NAN Ukrayiny, Nats. b-ka Ukrayiny imeni V. I. Vernads’koho, Kyiv. (In Ukrainian).

Savenko I. G. (1884), “Biblioteka Universiteta Sv. Vladimira: Za-piski pomoshchnika bibliotekarya”, Istoriko-statisticheskiye zapiski ob uchenykh i uchebno-vospitatel’nykh uchrezhdeniyakh Imperatorskogo Universiteta Sv. Vladimira: 1834–1884, Kiev, pp. 309–34. (In Russian).

Tarasenko N. A. (2007), “Egipetskiye papirusy Odesskogo arkheologicheskogo muzeya NAN Ukrainy: istoriya, issledovaniye i perspektivy rekonstruktsii”, 1-ya Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya “Issledovaniye, konservatsiya i restavratsiya rukopisnykh i pechatnykh pamyatnikov Vostoka”. 17–19 aprelya 2007 g. Materialy, Moskva, pp. 207–18. (In Russian).

Tarasenko M. O. (2009), “Davn’oyehypets’ki papirusy v zibranni Odes’koho arkheolohichnoho muzeyu”, Skhodoznavstvo, No 47, pp. 170–84. (In Ukrainian).

Tarasenko M. O. (2010), “Davn’oyehypets’ki papirusy v zibranni Odes’koho arkheolohichnoho muzeyu”, Pam’yatky skhidnoho pokhodzhennya v arkhivakh ta muzeynykh zibrannyakh Ukrayiny, Kyiv, pp. 141–54. (In Ukrainian).

Tarasenko M. O. (2016), “Nevidomi fotohrafiyi davn’oyehypet-s’koho papirusu z biblioteky O. Branyts’koho (IR NBUV, F. XXIV, No 2702)”, Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrayiny, Vyp. 20, pp. 3–21. (In Ukrainian).

Tarasenko M. O. (2017), “Frahmenty yehypets’koyi Knyhy mertvykh u zibranni Instytutu rukopysu NBUV: poperedniy ohlyad”, XXI Skhodoznavchi chytannya A. Kryms’koho. Tezy dopovidey mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi, m. Kyiv, 17–18 lystopada 2017 r. Kyiv, pp. 42–43. (In Ukrainian).

Tarasenko N. A. (2018), “Fragmenty drevneyegipetskoy Knigi mertvykh v Ukraine”, Nemchenko, I. V. (ed.), Starodavne Prichorno-mor’ya, Vyp. XII, Odesa, pp. 517–24. (In Russian).

Andrzejewski T. (1954), “Papirus Sękowskiego”, Przeglad Orientalistyczny, No 4 (12), pp. 393–404.

Assmann J. (2008), Altägyptische Totenliturgien. Bd. 3. Osirisliturgien in Papyri der Spätzeit; unter Mitarbeit von M. Bommas und A. Kucharek, Universitätsverlag Winter, Heidelberg.

Backes B. and Dielman J. (eds.) (2015), Liturgical Texts for Osiris and the Deceased in Late Period and Graeco-Roman Egypt, Studien zur spätägyptischen Religion, Bd. 14. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden.

Barguet P. (1967), Le Livre des Morts des anciens Égyptiens. Introduction, traduction, commentaire, Littératures Anciennes du Proche-Orient 1, Les Éditions du Cerf, Paris.

Berlev O. and Hodjash S. (1998), Catalogue of the Monuments of Ancient Egypt from the Museums of the Russian Federation, Ukraine, Bielorussia, Caucasus, Middle Asia and the Baltic States, Orbis Biblicus et Orientalis, 17, University Press / Vandenhoeck & Ruprecht, Fribourg and Göttingen.

Brier B. (1994), Egyptian Mummies. Unravelling the Secrets of Ancient Art, Quill William Morrow, New York.

Golénischeff W. (1891), Eremitage Impérial. Inventaire de la collection égyptienne. St.-Petersburg and Leipzig.

Ikram S. and Dodson A. (1998), The Mummy in Ancient Egypt. Equipping the Dead for Eternity, Thames and Hudson, London.

Mosher M., Jr (1992), “Theban and Memphite Book of the Dead Traditions in the Late Period”, Journal of the American Research Center in Egypt, Vol. 29, pp. 143–72. https://doi.org/10.2307/40000490

Mosher M., Jr. (2010), “An intriguing Theban Book of the Dead tradition in the Late Period”, British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan, Vol. 15, pp. 123–72.

Mosher M., Jr. (2016), The Book of the Dead, Saite through Ptolemaic Periods. A Study of Traditions Evident in Versions of Texts and Vignettes. Vol. 1 (BD Spells 1–15), CreateSpace Independent Publishing Platform, Prescott.

Mosher M., Jr. (2018), The Book of the Dead, Saite through Ptolemaic Periods. A Study of Traditions Evident in Versions of Texts and Vignettes. Vol. 5 (BD Spells 78–92), CreateSpace Independent Publishing Platform, Prescott.

Naville E. (1886), Das Aegyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. Dynastie, I–II, Asher, Berlin.

Quirke St. (2013), Going out in Daylight, prt m hrw, the Ancient Egyptian Book of the Dead. Translation, sources, meanings, GHP Egyptology, London.

Saleh, M. (1984), Das Totenbuch in den thebanischen Beamtengrabern des neuen Reiches: Texte und Vignetten, von Zabern Verlag, Mainz um Rhein.

Smith M. (2009), Traversing Eternity. Texts for the Afterlife from Ptolemaic and Roman Egypt, Oxford University Press, Oxford.

Tarasenko M. (2017), “Images of papyrus rolls in vignettes of the Book of the Dead”, Kóthay K. A. (ed.), Burial and Mortuary Practices in Late Period and Graeco-Roman Egypt. Proceedings of the International Conference held at the Museum of Fine Arts, Budapest, 17–19 July 2014. Budapest, MFA, Budapest, pp. 73–80, pls. 8–12.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають