КРИШКА САРКОФАГУ ЄГИПЕТСЬКОЇ ЖРИЦІ XXV ДИНАСТІЇ (НКПІКЗ КПЛ-АРХ-829)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  М. О. Тарасенко

Анотація

У статті подані результати попереднього дослідження кришки жіночого антропоїдного саркофага з фондів Національного Києво-Печерсь-кого історико-культурного заповідника інв. № КПЛ-Арх-829, який належав єгипетській жриці, що жила за доби XXV династії (за стилістичними ознаками кришка датується 680–656 рр. до н. е.). Увагу зосере-джено на проблемі походження цієї пам’ятки, питанні імені її власниці та окремих особливостях іконографії оформлення саркофага. Цей артефакт був придбаний Б. Ханенком у Залі продажів Каїрського музею старожитностей у 1903 р. для колекції Київського художньо-промислового та наукового музею імені Государя Імператора Миколи Олександровича (нині Національний художній музей України), який було відкрито у грудні 1904 р. Досліджувана кришка експонувалася в цьому музеї по 1914 або 1915 р. Надалі, з 1938-го по 1941 р., цей об’єкт був частиною експозиції “Виставки пам’яток Стародавнього Єгипту” Центрального історичного музею ім. Т. Г. Шевченка на території Києво-Печерської лаври, а з 1970-х рр. по 1991 р. – на “Виставці печер”.
Досліджувана кришка саркофага належала жінці, яка мала жрецький титул xcyt (n) Xnw n Imn, що перекладається як “музикантка у (внутрішньому) приміщенні (= святилищі) Амона”. Прочитання її імені викликає труднощі. О. Д. Берлєв запропонував читати його як Mna.t, але більш слушними варіантами є Nj.t-dj=s(.t) або %n.t-an / %n.t=dj.s (за Дж. Еліасом). Стилістика оформлення кришки належить до типу IV дизайну внутрішніх кришок за Дж. Тейлором або до типу А1 саркофагів за класифікацією Дж. Еліаса. Особливий інтерес в оформленні лаврської кришки викликає т. зв. “хатхорична” перука, що має закруглені в різні боки локони. Цей тип перук вперше фіксується на антропоїдних саркофагах кінця XVII – початку XVIII династії, а його поява на саркофазі XXV династії є зразком архаїзації, характерної для “Саїської” епохи. Аналогічну перуку має саркофаг Ткалібіс Copenhagen NM AAe 1 XXV династії.

Як цитувати

Тарасенко, М. О. (2019). КРИШКА САРКОФАГУ ЄГИПЕТСЬКОЇ ЖРИЦІ XXV ДИНАСТІЇ (НКПІКЗ КПЛ-АРХ-829). Сходознавство, (83), 69-100. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2019.01.069
Переглядів статті: 111 | Завантажень PDF: 47

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

XXV династія, іконографія, жриця, колекції, кришка, саркофаг, Стародавній Єгипет

Посилання

Берлев О. Д., Ходжаш С. И. (ред.). Древнеегипетские памятники из музеев СССР. Каталог выставки. Москва, 1991.

Большаков А. О. (ред.). Нефертари и Долина цариц. Из Египетского музея в Турине. Каталог выставки. Санкт-Петербург, 2017.

Большаков В. А. Саркофаг жрицы Nsy-tA-wDAt-Axt из собрания Национального музея Республики Татарстан // Вестник древней истории. 2017а. № 1.

Боряк Г. В. (відп. ред.). Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни: Дослідження. Документи / Упоряд. Т. М. Себта, Р. І. Качан. Київ, 2016.

Донюк О. М. Ханенки Богдан і Варвара // Енциклопедія історії України: у 10 т. / Гол. ред. В. А. Смолій. Т. 10. Київ, 2013.

Древности... 1903 – Древности Египта / Киевский музей. Вып. 1. Киев, 1903.

Киевский… 1906 – Киевский Художественно-промышлен-ный и научный музей имени Его Величества Государя Императора Николая Александровича. Отдел Археологии. Краткий указатель предметов. Киев, 1906.

Киевский… 1911 – Киевский Художественно-промышлен-ный и научный музей имени Государя Императора Николая Александровича. Отдел Археологии. Краткий указатель предметов. Киев, 1911.

Киевский… 1913 – Киевский Художественно-промышлен-ный и научный музей имени Государя Императора Николая Александровича. Отдел Археологии. Краткий указатель предметов. Киев, 1913.

Київ… 1930 – Київ. Довідник. Київ, 1930.

Козловська В. Е. Провідник по Археологічному відділу Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Шевченка у Києві. Київ, 1928.

Короткий довідник 1941 – Центральний історичний музей ім. Т. Г. Шевченка в м. Києві. Короткий довідник. Київ, 1941.

Крайній К. Київський Церковно-археологічний музей. Історія і доля // Каталог збережених пам’яток Київського Церковно-археологічного музею, 1872–1922 рр. Київ, 2002.

Кулаковский Ю. Киевский Художественно-промышленный и научный музей Императора Николая Александровича // Правительственный Вестник. 1905. № 35.

Отчет… 1904 – Отчет о состоянии общества Древностей и Искусств за 1904 год. Киев, 1905.

Пучков А. “Музей с львами” и вице-председатель Юлиан Кулаковский // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. 2013. Вип. 9.

Радієвська Т., Себта Т., Сорокіна С. Документи свідчать: вивезення на захід збірок Крайового музею до- і ранньої історії в Києві у 1943–1945 рр. // Український археографічний щорічник. Нова серія. Вип. 21/22: Український археографічний збірник. Т. 24/25. Київ, 2018.

Радієвська Т. М., Себта Т. М., Сорокіна С. А. З історії зібрань Національного музею історії України: переміщення на Захід та реституція збірок у 1943–1948 рр. // Науковий вісник Національного музею історії України. № 3. Київ, 2018а.

Радієвська Т. М., Сорокіна С. А., Завальна О. М. Мандри археологічних колекцій Національного музею історії України в 1930-ті роки // Праці Центру пам’яткознавства. Вип. 29. Київ, 2016.

Рязанова Т. К., Федорова Л. Д. Національний художній музей України в Києві // Енциклопедія історії України: у 10 т. / Гол. ред. В. А. Смолій. Т. 7. Київ, 2010.

Себта Т. М. Києво-Печерська Лавра на початку Німецько-радянської війни та під час нацистської окупації (1941–1943) // Боряк Г. В. (відп. ред.). Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни: Дослідження. Документи / Упоряд. Т. М. Себта, Р. І. Качан. Київ, 2016.

Сорокіна С. А., Завальна О. М., Радієвська Т. М. Діяльність Музею до- і ранньої історії в Києві у 1942–1943 рр. (за матеріалами НМІУ) // Археологія і фортифікація України. Кам’янець-Подільський, 2015.

Сорокіна С. А., Завальна О. М., Радієвська Т. М. Музей до- і ранньої історії у Києві (1942–1943): структура та персональний склад // Науковий вісник Національного музею історії України. Вип. 1, № 1. Київ, 2017.

Тарасенко М. О. Давньоєгипетські старожитності з Бāб ель-Гусӯс в Одесі (1894–1895 рр.): нові архівні документи // Сходознавство. 2017. № 80.

Тарасенко М. О. Кришка давньоєгипетського саркофага (КПЛ-Арх-829) із зібрання Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника: попередній огляд // Могилянські читання 2017. Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. Київ, 2018.

Тарасенко Н. А. Белые парики и головные уборы xA.t в египетской изобразительности Нового царства // Схід і діалог цивілізацій. До ювілею Ю. М. Кочубея. Київ, 2012.

Тарасенко Н. А. По следам забытого археологического открытия: древности из тайника Бāб эль-Гусӯс в Одессе (1894–1895 гг.) // Aegyptiaca Rossica / Под ред. М. А. Чегодаева, Н. В. Лаврентьевой. Вып. VI. Москва, 2018а.

Тураев Б. А. Описание египетских памятников в русских музеях и собраниях, Ч. V–VI // Записки Восточного отделения Имп. Русского археологического общества. Т. 12. Санкт-Петер-бург, 1899.

Тураев Б. А. Провинциальные собрания египетских древнос-тей // Экскурсионный вестник. Кн. 1. Москва, 1914.

Федорова Л. Д. Київське товариство старожитностей і мистецтв // Енциклопедія історії України: у 10 т. / Гол. ред. В. А. Смо-лій. Т. 4. Київ, 2007.

Федорова Л. Д. Київський художньо-промисловий і науковий музей // Енциклопедія історії України: у 10 т. / Гол. ред. В. А. Смолій. Т. 4. Київ, 2007а.

Altenmüller H. Das Bekenntnis der Großen Königlichen Gemahlin Tausert zu Sethos II. Noch einmal zu den Sarkophagen des Amunherchopeschef und des Mentuherchopeschep aus KV 13 // Weitgabe. Festschrift für die Ägyptologin Rößler-Köhler zum 65. Geburtstag / Hrsg. von L. D. Morenz, A. El Hawary / GOF. Bd. 53. Wiesbaden, 2015.

Barwik M. Sarkofagi antropoidalne z Deir el-Medina w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie // Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. T. XXXIII–XXXIV (1989–1990). Warszawa, 1990.

Berlev O., Hodjash S. Catalogue of the Monuments of Ancient Egypt from the Museums of the Russian Federation, Ukraine, Bielorussia, Caucasus, Middle Asia and the Baltic States / OBO, 17. Freiburg – Göttingen, 1998.

Botti G. Le casse di mummie e i sarcophagi de El Hibeh nel Museuo Egizio di Firenze. Firenze, 1958.

Brunnert-Traut E. Das Muttermilchkrüglein: Ammen mit Stillumhang und Mondamulett // Die Welt des Orients. 1970. Bd. 5, H. 2.

Christiansen T., Ryholt K. Catalogue of Egyptian Funerary Papyri in Danish Collections / The Carlsberg Papyri, 13 (CNI Publications, 41). Copenhagen, 2016.

Dolińska M. Egipskie mumie i sarkofagi z kolekcji Uniwersytetu Warszawskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie // Ars et Educatio. Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego / Ed. by J. Miziotek. Warszawa, 2003.

Eaton-Krauss M. The coffins of Queen Ahhotep, consort of Seqeni-en-Re and mother of Ahmose // Chronique d’Égypte. 1990. T. 65, Fasc. 130. https://doi.org/10.1484/J.CDE.2.308838

Eigner D. Remarks on the Architecture of the Lichthof in TT 223, Karakhamun // Tombs of the South Asasif Necropolis. New Disco-veries and Research 2012–14 / Ed. by E. Pischikova. Cairo – New York, 2017. https://doi.org/10.5743/cairo/9789774167249.003.0005

Elias J. General Analysis of the Mummy of Padihershef at Massachusetts General Hospital / Akhmim Mummy Studies Consortium Research Paper, 14-1, Carlisle, 2014.

Gardiner A. H. Egyptian Grammar. Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs; 3rd Ed. London – Oxford, 1958.

Gessler-Löhr B. Zur Schreibung von mAa-xrw mit der Blume // Göttingen Miszellen. Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. 1990. Bd. 116.

Hornung E. Conceptions of God in Ancient Egypt. The One and the Many / Translated by J. Baines. Ithaca – New York, 1996.

Ikram S., Dodson A. The Mummy in Ancient Egypt. Equipping the Dead for Eternity. London, 1998.

Kajfež T. et al. Mumija in krokodil. Slovenci odkrivamo dežele ob Nilu. Katalog razstave. Ljubljana, 2014.

Kákosy L. Ein Sarkophag aus der Ptolemäerzeit im Berliner Ägyptischen Museum // Festschrift zum 150jährigen Bestehen des Berliner Ägyptischen Museums, Staatliche Museen zu Berlin. Berlin, 1974.

Koch C. “Die den Amun mit ihrer Stimme zufriedenstellen”. Gottesgemahlinnen und Musikerinnen im thebanischen Amunstaat von der 22. bis zur 26. Dynastie / Studien zu den Ritualszenen altägyptischer Tempel, 27, Hamburg, 2012.

Küffer A., Siegmann R. Unter dem Schutz der Himmelsgottin Agyptische Sarge, Mumien und Masken in der Schweiz. Zürich, 2007.

Manley B., Dodson A. Life Everlasting. National Museums Scotland Collection of Ancient Egyptian Coffins. Edinburgh, 2010.

Miniaci G. Rishi Coffins and the Funerary Culture of Second Intermediate Period Egypt / GHP Egyptology, 17. London, 2011.

Moda… 2011 – Moda y Belleza en el Antigo Egipto. Exposición presentada en el Museu Egipci de Barcelona (20 de octubre de 2011–20 de Julio de 2012). Barcelona, 2011.

Naguib S.-A. Le Clergé Féminin d’Amon Thébain à la 21e Dynastie / OLA. T. 38. Leuven, 1990.

Pinch G. The Nicholson Museum Hathor Capital // Egyptian Art in the Nicholson Museum, Sydney / Ed. by K. N. Sowada, Ockinga B. G. Sydney, 2006.

Priese K.-H. (ed.). Ägyptisches Museum (Berlin, 1962 gegründet). Mainz, 1991.

Ritner R. K. Fictive Adoptions or Celibate Priestesses? // Göttingen Miszellen. Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. 1998. Bd. 164.

Spiegelberg W. Zu חנעפחנפצ Gen. 41, 45 // Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde. 1905. Bd. 42. https://doi.org/10.1524/zaes.1905.4142.jg.203

Strudwick H., Dawson J. (eds.), Death on the Nile: Uncovering the Afterlife of Ancient Egypt. Cambridge, 2016.

Taylor J. Egyptian Coffins. Aylesbury, 1989.

Taylor J. Theban Coffins from the Twenty-second to the Twenty-sixth Dynasty: dating and synthesis of development // The Theban Necropolis: Past, Present and Future / Ed. by N. Strudwick and J. Taylor. London, 2003.

van de Walle B., Limme L., De Meulenaere H. (eds.), La Collection Égyptienne. Les étapes marquantes de son développment. Bruxelles, 1980.

Wildung D., Reiter F., Zorn O. Egyptian Museum and Papyrus Collection, Berlin. Berlin, 2010.

REFERENCES

Berlev O. D. and Khodzhash S. I. (eds.) (1991), Drevneyegipetskiye pamyatniki iz muzeyev SSSR. Katalog vystavki, GMII im. A. S. Pushkina, Moscow. (In Russian).

Bolshakov A. O. (ed.) (2017), Nefertari i Dolina tsarits. Iz Egipetskogo muzeya v Turine. Katalog vystavki, State Hermitage Museum, Sankt-Petersburg. (In Russian).

Bolshakov V. A. (2017a), “Sarkofag zhritsy Nsy-tA-wDAt-Axt iz sobraniya Natsional’nogo muzeya respubliki Tatarstan”, Vestnik drevney istorii, No. 1, pp. 176–209. (In Russian).

Boryak H. V. (ed.). (2016), Kyevo-Pechers’ka Lavra u chasy Dru-hoyi svitovoyi viyny: Doslidzhennya. Dokumenty; Uporyad. T. M. Seb-ta and R. I. Kachan, Vydavets’ Oleg Filuyk, Kyiv.

Donyuk O. M. (2013), “Khanenky Bohdan i Varvara”, Smoliy V. A. (ed.), Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny: u 10 t., T. 10. Naukova dumka, Kyiv. (In Ukrainian).

Drevnosti... (1903), Drevnosti Egypta, Kiyevskiy muzey, Vyp. 1. Kiev. (In Russian).

Kiyevskiy… (1906), Kiyevskiy Khudozhestvenno-promyshlennyy i nauchnyy muzey imeni Ego Velichestva Gosudarya Imperatora Nikolaya Aleksandrovicha. Otdel Arkheologii. Kratkiy ukazatel’ predmetov, Kiev. (In Russian).

Kiyevskiy… (1911), Kiyevskiy Khudozhestvenno-promyshlennyy i nauchnyy muzey imeni Gosudarya Imperatora Nikolaya Aleksandrovicha. Otdel Arkheologii. Kratkiy ukazatel’ predmetov, Kiev. (In Russian).

Kiyevskiy… (1913), Kiyevskiy Khudozhestvenno-promyshlennyy i nauchnyy muzey imeni Gosudarya Imperatora Nikolaya Aleksandrovicha. Otdel Arkheologii. Kratkiy ukazatel’ predmetov, Kiev. (In Russian).

Kyiv… (1930), Kyiv. Dovidnyk. Kyiv. (In Ukrainian).

Kozlovs’ka V. E. (1928), Providnyk po Arkheolohichnomu viddilu Vseukrayins’koho istorychnoho muzeyu im. T. Shevchenka u Kyevi, Kyiv. (In Ukrainian).

Korotkyi dovidnyk (1941), Tsentral’nyi istorychnyi muzey im. T. H. Shevchenka v m. Kyevi. Korotkyy dovidnyk, Kyiv. (In Ukrainian).

Krayniy K. (2002), Kyivs’kyi Tserkovno-arkheolohichnyy muzey. Istoriya i dolya. Kataloh zberezhenykh pam’yatok Kyivs’koho Tserkovno-arkheolohichnoho muzeyu, 1872–1922 rr., Kyiv. (In Ukrainian).

Kulakovskyi Yu. (1905), “Kyevskyi Khudozhestvenno-promyshlennyi y nauchnyi muzey Imperatora Nikolaya Aleksandrovicha”, Pravitel’stvennyi Vestnik, No. 35, pp. 1–16. (In Russian).

Otchet… 1904 (1905), Otchet o sostoyanii obshchestva Drevnostey i Iskusstv za 1904 god, Kiev. (In Russian).

Puchkov A. (2013), «“Muzey s l’vamy” y vytse-predsedatel’ Yu-lyan Kulakovskyi», Suchasni problemy doslidzhennya, restavratsiyi ta zberezhennya kul’turnoyi spadshchyny, Vyp. 9, pp. 185–203.

Radiyevs’ka T., Sebta T. and Sorokina S. (2018), “Dokumenty svidchat’: vyvezennya na Zakhid zbirok Krayovoho muzeyu do- i rann’oyi istoriyi v Kyevi u 1943–1945 rr.”, Ukrayins’kyi arkheohrafichnyi shchorichnyk, Nova seriya, Vyp. 21/22: Ukrayins’kyi arkheo-hrafichnyi zbirnyk, T. 24/25, pp. 799–860. (In Ukrainian).

Radiyevs’ka T. M., Sebta T. M. and Sorokina S. A. (2018a), “Z istoriyi zibran’ Natsional’noho muzeyu istoriyi Ukrayiny: peremishchennya na Zakhid ta restytutsiya zbirok u 1943–1948 rr.”, Naukovyi visnyk Natsional’noho muzeyu istoriyi Ukrayiny, No. 3. Kyiv, pp. 15–52. (In Ukrainian).

Radiyevs’ka T. M., Sorokina S. A. and Zaval’na O. M. (2016), “Mandry arkheolohichnykh kolektsiy Natsional’noho muzeyu istoriyi Ukrayiny v 1930-ti roky”, Pratsi Tsentru pam’yatkoznavsta, No. 29, Kyiv, pp. 183–200. (In Ukrainian).

Ryazanova T. K. and Fedorova L. D. (2010), “Natsional’nyi khudozhnyi muzey Ukrayiny v Kyevi”, Smoliy V. A. (ed.), Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny: u 10 t., T. 7. Kyiv, pp. 330–1. (In Ukrainian).

Sebta T. M. (2016), “Kyevo-Pechers’ka Lavra na pochatku Nime-ts’ko-radyans’koyi viyny ta pid chas natsysts’koyi okupatsiyi (1941–1943)”, Boryak H. V. (ed.), Kyevo-Pechers’ka Lavra u chasy Druhoyi svitovoyi viyny: Doslidzhennya. Dokumenty; Uporyad. T. M. Sebta and R. I. Kachan, Kyiv, pp. 13–92. (In Ukrainian).

Sorokina S. A., Zaval’na O. M. and Radiyevs’ka T. M. (2015), “Diyal’nist’ Muzeyu do- i rann’oyi istoriyi v Kyevi u 1942–1943 rr. (za materialamy NMIU)”, Arkheolohiya i fortyfikatsiya Ukrayiny, Kam’yanets’-Podil’s’kyi, pp. 288–96. (In Ukrainian).

Sorokina S. A., Zaval’na O. M. and Radiyevs’ka T. M. (2017), “Muzey do- i rann’oyi istoriyi u Kyevi (1942–1943): struktura ta personal’nyi sklad”, Naukovyi visnyk Natsional’noho muzeyu istoriyi Ukrayiny, Vyp. 1, No. 1. Kyiv, pp. 210–29. (In Ukrainian).

Tarasenko M. O. (2017), “Davn’oyehypets’ki starozhytnosti z Bāb el’-Husus v Odesi (1894–1895 rr.): novi arkhivni dokumenty”, Sho-doznavstvo, No. 80, pp. 94–134. (In Ukrainian).

Tarasenko M. O. (2018), “Kryshka davn’oegypets’kogo sarkofaga (KPL-Arkh-829) iz zibrannya Natsional’noho Kyyevo-Pechers’koho istoryko-kul’turnoho zapovidnyka: poperedniy ohlyad”, Mohylyans’ki chytannya 2017. Zberezhennya y doslidzhennya kul’turnoyi spadshchyny Ukrayiny: lyudy, ideyi, viziyi, Kyiv, pp. 124–9. (In Ukrainian).

Tarasenko N. A. (2012), “Belye pariky i golovnye ubory xA.t v egypet’skoy izobrazytel’nosty Novogo tsarstva”, Skhid i dialoh tsyvilizatsiy. Do yuvileyu Yu. M. Kochubeya, Kyiv, pp. 342–64. (In Russian).

Tarasenko N. A. (2018a), “Po sledam zabytogo arkheologicheskogo otkrytiya: drevnosti iz taynika Bāb el’-Gusūs v Odesse (1894–1895 gg.)”, Chegodaev M. A. and Lavrentyeva N. V. (eds.), Aegyptiaca Rossica, Vol. VI. Moscow, pp. 311–94. (In Russian).

Turaev B. A. (1899), “Opisaniye egipetskikh pamyatnikov v rus-skikh muzeyakh i sobraniyakh, Ch. V–VI”, Zapiski Vostochnogo otdeleniya Imp. Russkogo arkheologicheskogo obshchestva, T. 12, Sankt-Petersburg, pp. 179–217. (In Russian).

Turaev B. A. (1914), “Provintsial’nyye sobraniya egipetskikh drevnostey”, Ekskursionnyi vestnik, No. 1, Moscow, pp. 24–33. (In Russian).

Fedorova L. D. (2007), “Kyivs’ke tovarystvo starozhytnostey i mystetstv”, Smoliy V. A. (ed.), Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny: u 10 t., T. 4, Kyiv, pp. 252–3. (In Ukrainian).

Fedorova L. D. (2007a), “Kyivs’kyi khudozhn’o-promyslovyi i naukovyi muzey”, Smoliy V. A. (ed.), Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny: u 10 t., T. 4, Kyiv, pp. 273–4. (In Ukrainian).

Altenmüller H. (2015), “Das Bekenntnis der Großen Königlichen Gemahlin Tausert zu Sethos II. Noch einmal zu den Sarkophagen des Amunherchopeschef und des Mentuherchopeschep aus KV 13”, Morenz L. D. and El Hawary A. (eds.), Weitgabe. Festschrift für die Ägyptologin Rößler-Köhler zum 65. Geburtstag, GOF, Bd. 53. Wiesbaden, pp. 15–26.

Barwik M. (1990), “Sarkofagi antropoidalne z Deir el-Medina w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie”, Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, T. XXXII–XXXIV (1989–1990), Warszawa, pp. 31–44. (In Polish).

Berlev O. and Hodjash S. (1998), Catalogue of the Monuments of Ancient Egypt from the Museums of the Russian Federation, Ukraine, Bielorussia, Caucasus, Middle Asia and the Baltic States, OBO, Vol. 17, University Press Fribourg / Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen, Freiburg and Göttingen.

Botti G. (1958), Le casse di mummie e i sarcophagi de El Hibeh nel Museuo Egizio di Firenze, Museo Egizio di Firenze, Firenze.

Brunnert-Traut E. (1970),“ Das Muttermilchkrüglein: Ammen mit Stillumhang und Mondamulett”, Die Welt des Orients, Bd. 5, H. 2, pp. 145–217.

Christiansen T. and Ryholt K. (2016), Catalogue of Egyptian Funerary Papyri in Danish Collections, The Carlsberg Papyri, Vol. 13 [CNI Publications 41], University of Copenhagen and Museum Tusculanum Press, Copenhagen.

Dolińska M. (2003), “Egipskie mumie i sarkofagi z kolekcji Uniwersytetu Warszawskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie”, Miziotek J. (ed.), Ars et Educatio. Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 445–62. (In Polish).

Eaton-Krauss M. (1990), “The coffins of Queen Ahhotep, consort of Seqeni-en-Re and mother of Ahmose”, Chronique d’Égypte, T. 65, Fasc. 130, pp. 195–205. https://doi.org/10.1484/J.CDE.2.308838

Eigner D. (2017), “Remarks on the Architecture of the Lichthof in TT 223, Karakhamun”, Pischikova E. (ed.), Tombs of the South Asasif Necropolis. New Discoveries and Research 2012–14, Cairo and New York, pp. 73–90. https://doi.org/10.5743/cairo/9789774167249.003.0005

Elias J. (2014), General Analysis of the Mummy of Padihershef at Massachusetts General Hospital, Akhmim Mummy Studies Consortium Research Paper, Vol. 14-1, AMSC, Carlisle.

Gardiner A. H. (1958), Egyptian Grammar. Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs. 3rd Ed. The Griffith Institute, Ashmolean Museum, Oxford and Oxford University Press, London and Oxford.

Gessler-Löhr B. (1990), “Zur Schreibung von mAa-xrw mit der Blume”, Göttingen Miszellen. Beiträge zur ägyptologischen Diskussion, Bd. 116, pp. 294–312.

Hornung E. (1996), Conceptions of God in Ancient Egypt. The One and the Many, Translated by J. Baines. Cornell University Press, Ithaca and New York.

Ikram S. and Dodson A. (1998), The Mummy in Ancient Egypt. Equipping the Dead for Eternity, Thames and Hudson, London.

Kajfež T. et al (2014), Mumija in krokodil. Slovenci odkrivamo dežele ob Nilu. Katalog razstave, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana. (In Slovenian).

Kákosy L. (1974), “Ein Sarkophag aus der Ptolemäerzeit im Berliner Ägyptischen Museum”, Festschrift zum 150jährigen Bestehen des Berliner Ägyptischen Museums, Staatliche Museen zu Berlin, Berlin, pp.113–8.

Koch C. (2012), “Die den Amun mit ihrer Stimme zufriedenstellen”. Gottesgemahlinnen und Musikerinnen im thebanischen Amunstaat von der 22. bis zur 26. Dynastie, Studien zu den Ritualszenen altägyptischer Tempel, Bd. 27, J. H. Röll, Hamburg.

Küffer A. and Siegmann R. (2007), Unter dem Schutz der Himmelsgottin Agyptische Sarge, Mumien und Masken in der Schweiz, Chronos, Zürich.

Manley B. and Dodson A. (2010), Life Everlasting. National Museums Scotland Collection of Ancient Egyptian Coffins, National Museums Scotland, Edinburgh.

Miniaci G. (2011), Rishi Coffins and the Funerary Culture of Second Intermediate Period Egypt, GHP Egyptology, 17, GHP, London.

Moda… (2011), Moda y Belleza en el Antigo Egipto. Exposición presentada en el Museu Egipci de Barcelona (20 de octubre de 2011–20 de Julio de 2012), Museu Egipci de Barcelona, Barcelona.

Naguib S.-A. (1990), Le Clergé Féminin d’Amon Thébain à la 21e Dynastie, OLA, T. 38, Peeters Publishers, Leuven.

Pinch G. (2006), “The Nicholson Museum Hathor Capital”, Sowada N. and Ockinga B. G. (eds.), Egyptian Art in the Nicholson Museum, Sydney, Meditarch Publications, Sydney.

Priese K.-H. (ed.) (1991), Ägyptisches Museum (Berlin, 1962 gegründet), Philipp von Zabern Verlag, Mainz.

Ritner R. K. (1998), Fictive Adoptions or Celibate Priestesses? Göttingen Miszellen. Beiträge zur ägyptologischen Diskussion, Bd. 164, pp. 85–90.

Spiegelberg W. (1905), “Zu חנעפחנפצ Gen. 41, 45”, Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde, Bd. 42, pp. 84–5. https://doi.org/10.1524/zaes.1905.4142.jg.203

Strudwick H. and Dawson J. (eds.) (2016), Death on the Nile: Uncovering the Afterlife of Ancient Egypt, Fitzwilliam Museum, Cambridge.

Taylor J. (1989), Egyptian Coffins, Shire Publications Ltd., Aylesbury.

Taylor J. (2003), “Theban Coffins from the Twenty-second to the Twenty-sixth Dynasty: dating and synthesis of development”, Strudwick N. and Taylor J. (eds.), The Theban Necropolis: Past, Present and Future, British Museum Press, London, pp. 95–119.

van de Walle B., Limme L. and De Meulenaere H. (eds.) (1980), La Collection Égyptienne. Les étapes marquantes de son development, Musées Royaux d’art et d’histoire, Bruxelles.

Wildung D., Reiter F. and Zorn O. (2010), Egyptian Museum and Papyrus Collection, Berlin, Scala, Berlin.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають