ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОКАРАННЯ ЗА ПЕРЕЛЮБ (АЛЬ-НУР, 2) У СУЧАСНІЙ ЕКЗЕГЕЗІ КОРАНУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. В. Шестопалець

Анотація

Стаття присвячена аналізу підходів до інтерпретації ал-Нур, 2 в сучасній традиції тлумачення Корану. Основна увага в статті зосереджена на питаннях раціональної аргументації, яку використовують мусульманські коментатори, щоб виправдати й узаконити в сучасному контексті тілесне покарання у вигляді побиття плітями. У результаті аналізу екзегетичних трактатів С. Кутба, A. A. Маудуді та С. Хавва, автор доходить висновку про те, що мусульманські тлумачі прагнуть повністю зберегти юридичну та теологічну валідність цієї норми. Однак у той же час їхні надзвичайно складні й деталізовані підходи до інтерпретації цього достатньо ясного і чіткого аяту очевидно спрямовані на те, щоб мінімізувати кількість випадків, коли тілесне покарання має бути застосоване. Цей аспект можна розглядати як прояв подвійної природи соціального вчення шаріату, який поєднує в собі недвозначне прийняття всіх вимог Корану із застосуванням широкого спектра процедур і методів, які легітимно обмежують сферу їхньої фактичної реалізації.

Як цитувати

Шестопалець, Д. В. (2014). ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОКАРАННЯ ЗА ПЕРЕЛЮБ (АЛЬ-НУР, 2) У СУЧАСНІЙ ЕКЗЕГЕЗІ КОРАНУ. Сходознавство, (65-66), 162-175. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2014.65-66.162
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 14

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

(Аль-Нур, 2), Інтерпретація, перелюб, покарання, сучасна екзегеза Корану

Посилання

Шестопалец Д. Наказания за прелюбодеяние в исламе: предварительный анализ источников // Східний Світ, 2012. № 2.

Abdel Haleem, M. A. The Qur’an. Oxford, 2004.

Asad T. The idea of the anthropology of Islam // The Social Philosophy of Ernest Gellner / ed. Hall J. A. Amsterdam, 1996.

Gellner E. Muslim Society. Cambridge, 1981.

Hawwa S. Al-Asas fi l-tafsir. Cairo, 1985.

Mawdudi, Abu al-Ala. Towards Understanding the Qur’an: English Version of Tafhim al-Qur’an. Leicester, 1988 // http://www.englishtafsir.com/quran/24/index.html (Last access: August 19, 2014).

Mawdudi, Syed Abul Ala. Tafsīr sūrat al-nūr. Beirut, 1959.

Qutb S. Fi Zilal Al-Qur’an. In 30 vol. Al-Qahira, 1968.

Shafi M. Maariful Qur’an. – N.p., n.d.

Wielandt R. Exegesis of the Qur’an: Early Modern and Contemporary // Encyclopedia of the Qur’an / Ed. J. D. McAuliffe. Vol. 2. Leiden, 2002.

Wielandt R. Wurzeln der Schwierigkeit innerislamischen Gesprächs über neue hermeneutische Zugänge zum Korantext // The Qur’an as Text / Ed. S. Wild. Leiden, 1996.

Wilson B. Contemporary Transformations of Religion. London, 1976.

Zubaida S. Is there a Muslim Society? Ernest Gellner’s Sociology of Islam // Economy and Society. Vol. 24. 1995. https://doi.org/10.1080/03085149500000007

REFERENCES

Shestopalets D. (2012), “Nakazaniya za prelyubodeyaniye v islame: predvaritel’nyy analiz istochnikov”, Shìdnij svìt, No. 2. (In Russian).

Abdel Haleem, M. A. (2004), The Qur’an, Oxford.

Asad T. (1996), “The idea of the anthropology of Islam”, in J. A. Hall (ed.), The Social Philosophy of Ernest Gellner, Amsterdam.

Gellner E. (1981), Muslim Society, Cambridge.

Hawwa S. (1985), Al-Asas fi l-tafsir, Cairo.

Mawdudi, Abu al-Ala (1988), Towards Understanding the Qur’an: English Version of Tafhim al-Qur’an. Leicester, available at: http://www.englishtafsir.com/quran/24/index.html (accessed 19 August 2014).

Mawdudi, Syed Abul Ala (1959), Tafsīr sūrat al-nūr, Beirut.

Qutb S. (1968), Fi Zilal Al-Qur’an, In 30 vol, Al-Qahira.

Shafi M.(n.d.), Maariful Qur’an, N.p.

Wielandt R. (2002), “Exegesis of the Qur’an: Early Modern and Contemporary”, in J. D. McAuliffe (уd.), Encyclopedia of the Qur’an, Vol. 2, Leiden.

Wielandt R. (1996), “Wurzeln der Schwierigkeit innerislamischen Gesprächs über neue hermeneutische Zugänge zum Korantext”, in S. Wild (ed.), The Qur’an as Text, Leiden.

Wilson B. (1976), Contemporary Transformations of Religion, London.

Zubaida S. (1995), “Is there a Muslim Society? Ernest Gellner’s Sociology of Islam”, Economy and Society, Vol. 24. https://doi.org/10.1080/03085149500000007