ПІДХОДИ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КОРАНУ В РОБОТАХ ІДЕОЛОГІВ ІСЛАМСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. В. Шестопалець

Анотація

Стаття присвячена загальному огляду підходів до інтерпретації Корану в трактатах представників ісламського відродження середини XX століття. Основна увага автора зосереджена на головних особливостях теологічної спадщини таких діячів, як С. Кутб і А. А. Мавдуді, екзегетичні роботи яких визнаються в широких колах мусульман найбільш впливовими модерністськими інтерпретаціями священного тексту ісламу. Крім того, в статті аналізуються політичні складові цього типу тафсиру і їхня роль у розробці ісламістської парадигми суспільного порядку.

Як цитувати

Шестопалець, Д. В. (2015). ПІДХОДИ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КОРАНУ В РОБОТАХ ІДЕОЛОГІВ ІСЛАМСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ. Сходознавство, (69), 143-153. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2015.69.143
Переглядів статті: 30 | Завантажень PDF: 11

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Коран, Підходи до інтерпретації, роботи ідеологів ісламського відродження

Посилання

Большаков О. Г. История Халифата. Т. III. Между двух гражданских войн. 656–696. Москва, 1998.

Abbott F. Mawlana Maududi on Quranic Interpretation // The Muslim World. Vol. 48. 1958. https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.1958.tb02560.x

Abdul-Raof H. Schools of Qur’anic Exegesis: Genesis And Development. London, 2010.

Adams Ch. Abul-A’la Mawdudı’s Tafhım al-Qur’an // Approaches to the History of the Interpretation of the Quran / Ed. Andrew Rippin. Oxford, 1988.

al-Mawdudi, Abu a1-Ala. Tafhim al-Qur’an. 6 vol. Lahore, 1949–72.

al-Maududi, Abu al-Ala. Towards Understanding the Qur’an: English Version of Tafhim al-Qur’an. Leicester, 1988–2010.

Baljon J. Modern Muslim Koran Interpretation (1880–1960). Leiden, 1961.

Boullata I. Sayyid Qutb’s Literary Appreciation of the Qur’an // Literary Structures of Religious Meaning in the Qur’an. Richmond, 2000.

Campanini M. Qur’anic Hermeneutics and Political Hegemony: Reformation of Islamic Thought // Muslim World. Vol. 99. 2009. https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.2009.01257.x

Campanini M. The Qur’an: Modern Muslim Interpretations. London, 2011. https://doi.org/10.4324/9780203845509

Carré O. Mysticism and Politics. A Critical Reading of Fi Zilal al-Qur’an by Sayyid Qutb (1906–1966). Leiden, 2003.

Haddad Y. The Qur’anic Justification for an Islamic Revolution. The View of Sayyid Qutb // Middle East Journal. Vol. 37. 1983.

Hanafi H. Method of thematic interpretation of the Qur’an // The Quran as Text (ed. S. Wild). Leiden, 1996.

Hawwa S. Al-Asas fi l-tafsir. Cairo, 1985.

Jansen J. The Interpretation of the Koran in Modern Egypt. Leiden, 1974.

Khatab S. “Hakimiyyah” and “Jahiliyyah” in the Thought of Sayyid Qutb // Middle Eastern Studies. Vol. 38, No. 3, 2002. https://doi.org/10.1080/714004475

Mir M. Some Features of Mawdudi’s Tafhim al-Qur’an // American Journal of Islamic Social Sciences. Vol. 2. 1985.

Nayed A. The Radical Qur’anic Hermeneutics of Sayyid Qutb // Islamic Studies (Islamabad). Vol. 31 (3). 1992.

Ohlander E. Modern Qur’anic Hemerneutics // Religion Compass. Vol. 3/4. 2009. https://doi.org/10.1111/j.1749-8171.2009.00144.x

Qutb S. In the Shade of the Qur’ān (Fī Zilāl Al-Qur’ān). In 30 vol. Markfield, 2001.

Shepard W. Sayyid Qutb’s Doctrine of Jahiliyya // International Journal of Middle East. Vol. 35, No. 4, 2003. https://doi.org/10.1017/S0020743803000229

Shepard W. Sayyid Qutb // The Qur’an: an Encyclopedia (ed. O. Leaman). London, 2006.

Wielandt R. Exegesis of the Qur’an: Early Modern and Contemporary // Encyclopedia of the Qur’an / Ed. J. D. McAuliffe. Vol. 2. Leiden, 2002.

REFERENCES

Bol’shakov O. G. (1998), Istoriya Khalifata. T. III. Mezhdu dvukh grazhdanskikh voyn. 656–696, Moscow. (In Russian).

Abbott F. (1958), “Mawlana Maududi on Quranic Interpretation”, in The Muslim World, Vol. 48. https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.1958.tb02560.x

Abdul-Raof H. (2010), Schools of Qur’anic Exegesis: Genesis And Development, London.

Adams Ch. (1988), “Abul-A’la Mawdudı’s Tafhım al-Qur’an”, in Approaches to the History of the Interpretation of the Quran, Andrew Rippin (Ed.), Oxford.

al-Mawdudi, Abu a1-Ala (1949–72), Tafhim al-Qur’an. 6 vol, Lahore.

al-Maududi, Abu al-Ala (1988–2010), Towards Understanding the Qur’an: English Version of Tafhim al-Qur’an, Leicester.

Baljon J. (1961), Modern Muslim Koran Interpretation (1880–1960), Leiden.

Boullata I. (2000), “Sayyid Qutb’s Literary Appreciation of the Qur’an”, in Literary Structures of Religious Meaning in the Qur’an, Richmond.

Campanini M. (2009), “Qur’anic Hermeneutics and Political Hegemony: Reformation of Islamic Thought”, in Muslim World, Vol. 99. https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.2009.01257.x

Campanini M. (2011), The Qur’an: Modern Muslim Interpretations, London. https://doi.org/10.4324/9780203845509

Carré O. (2003), Mysticism and Politics. A Critical Reading of Fi Zilal al-Qur’an by Sayyid Qutb (1906–1966), Leiden.

Haddad Y. (1983), “The Qur’anic Justification for an Islamic Revolution. The View of Sayyid Qutb”, in Middle East Journal, Vol. 37.

Hanafi H. (1996), “Method of thematic interpretation of the Qur’an”, in The Quran as Text, S. Wild (Ed.), Leiden.

Hawwa S. (1985), Al-Asas fi l-tafsir, Cairo.

Jansen J. (1974), The Interpretation of the Koran in Modern Egypt, Leiden.

Khatab S. (2002), «“Hakimiyyah” and “Jahiliyyah” in the Thought of Sayyid Qutb», in Middle Eastern Studies, Vol. 38, No. 3. https://doi.org/10.1080/714004475

Mir M. (1985), “Some Features of Mawdudi’s Tafhim al-Qur’an”, in American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 2.

Nayed A. (1992), “The Radical Qur’anic Hermeneutics of Sayyid Qutb”, in Islamic Studies (Islamabad), Vol. 31 (3).

Ohlander E. (2009), “Modern Qur’anic Hemerneutics”, in Religion Compass, Vol. 3/4. https://doi.org/10.1111/j.1749-8171.2009.00144.x

Qutb S. (2001), In the Shade of the Qur’ān (Fī Zilāl Al-Qur’ān), In 30 vol., Markfield.

Shepard W. (2003), “Sayyid Qutb’s Doctrine of Jahiliyya”, in International Journal of Middle East, Vol. 35, No. 4. https://doi.org/10.1017/S0020743803000229

Shepard W. (2006), “Sayyid Qutb”, in The Qur’an: an Encyclopedia, O. Leaman (Ed.), London.

Wielandt R. (2002), “Exegesis of the Qur’an: Early Modern and Contemporary”, in Encyclopedia of the Qur’an, J. D. McAuliffe (Ed.), Vol. 2, Leiden.