ІСЛАМ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН: ДО ПИТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. В. Шестопалець

Анотація

Стаття присвячена висвітленню соціального виміру ісламського релігійного віровчення в контексті сучасних трансформацій у модернізованому світі. З метою визначення масштабів функціональності ісламу в суспільстві автор аналізує різні аспекти ісламу, які визначають його претензії на регулювання соціального порядку. Насамперед, мова йде про численні вірші Корану, які присвячені реалізації певних форм соціального контролю в сфері гендерних питань, релігійних меншин, спадкування та, що найбільш важливо, покарань за моральні провини та кримінальні злочини. По-друге, стаття проливає світло на важливість концепту соціальної справедливості в ісламі та його місця у системі цінностей мусульманина в контексті проповіді цієї релігії. Стверджується, що ідея справедливості служить наріжним каменем для ісламської даʻви, особливо в контексті формування та протидії постколоніальному світоустрою. Як наслідок автор доходить висновку, що саме невід’ємна соціальна функціональність ісламу, яка коріниться в його витоках та закріплена в шаріаті, призвела до його трансформації в потужну ідеологічну платформу для різноманітних політичних рухів і течій.

Як цитувати

Шестопалець, Д. В. (2015). ІСЛАМ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН: ДО ПИТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ. Сходознавство, (70), 184-192. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2015.70.184
Переглядів статті: 29 | Завантажень PDF: 19

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

іслам, Коран, соціальний феномен, функціональність

Посилання

Арифов С. Межэтнические взаимоотношения в исламе // Арраид, 2008, № 3 (107).

Шестопалец Д. Наказания за прелюбодеяние в исламе: предварительный анализ источников // Східний Світ, 2012, № 2.

Campanini M. The Qur’an: Modern Muslim Interpretations. London, 2011. https://doi.org/10.4324/9780203845509

Gellner E. Muslim society. Cambridge, 1981.

Mitchell R. The Society of the Muslim Brothers. New York, 1993.

Quṭb S. Social justice in Islam. New York, 1970.

Shestopalets D. Constructing the will of God: the interpretations of al-Mā’idah: 33–34 in medieval and modern Quranic exegesis // Східний Світ, 2015, № 3. https://doi.org/10.15407/orientw2015.03.061

Vidino L. The New Muslim Brotherhood іn the West. New York, 2010. https://doi.org/10.1057/9780230106871_8

Zysow A. Zakat // Encyclopaedia of Islam (2nd edition). Leiden, 2002.

REFERENCES

Arifov S. (2008), “Mezh·etnicheskiye vzaimootnosheniya v islame”, Arraid, No 3 (107). (In Russian).

Shestopalets D. (2012), “Nakazaniya za prelyubodeyaniye v islame: predvaritel’nyy analiz istochnikov”, Shìdnij svìt, No 2. (In Russian).

Campanini M. (2011), The Qur’an: Modern Muslim Interpretations, London. https://doi.org/10.4324/9780203845509

Gellner E. (1981), Muslim society, Cambridge.

Mitchell R. (1993), The Society of the Muslim Brothers, New York.

Quṭb S. (1970), Social justice in Islam, New York.

Shestopalets D. (2015), “Constructing the will of God: the interpretations of al-Mā’idah: 33–34 in medieval and modern Quranic exegesis”, Shìdnij svìt, No. 3. https://doi.org/10.15407/orientw2015.03.061

Vidino L. (2010), The New Muslim Brotherhood іn the West, New York. https://doi.org/10.1057/9780230106871_8

Zysow A. (2002), “Zakat”, in Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., Leiden.