СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ ТУРЕЧЧИНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. С. Мавріна

Анотація

В статті досліджується застосування концепту “стратегічне партнерство” в зовнішньополітичній практиці Туреччини на сучасному етапі. Проаналізовано розвиток двосторонніх стосунків України та Туреччини від “конструктивного партнерства” 1998 року до “стратегічного партнерства” 2011 року, запропоновано окремі рекомендації для подальшого поглиблення партнерства між двома країнами з огляду на те, що підписання Туреччиною низки договорів про стратегічне партнерство є практичним втіленням її концепції “стратегічної глибини”.

Як цитувати

Мавріна, О. С. (2012). СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ ТУРЕЧЧИНИ. Сходознавство, (59), 48-81. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2012.59.048
Переглядів статті: 54 | Завантажень PDF: 43

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

зовнішньополітична практика Туреччини, Стратегічне партнерство

Посилання

Афганистан и Турция в 2013 году подпишут соглашение о стратегическом партнерстве // mn.ru/world/20120929/327865132.html

Воротнюк М. Туреччина: регіональний гравець з глобальними амбіціями // Компас 2020. library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/07747.pdf

Габер Є. Американо-турецький альянс на сучасному етапі: стратегічні партнери чи стратегічні суперники? // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Вип. 43. 2008

Глазова А. В. Новая стратегия Турции на Ближнем Востоке // www.ng.ru/courier/2011-12-26/9_turkey.html

Гурьев А. А. Ситуация в Турции: июль 2010 г. 5.08.2010 // http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html.

Давутоглу А. Внешняя политика Турции и Россия // Россия в глобальной политике. Т. 8. № 1. 2010.

Зовнішня політика України – 2008: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети / За ред. Г. М. Перепелиці. Київ, 2009.

Інвестиційне співробітництво між Україною та Туреччиною // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. http://ukrexport.gov.ua/ukr/analiz_inv_spivirobnictva/tur/6394.html

Ірхін О. Витоки стратегічного союзу США і Турецької республіки: договір 1948 р. // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Вип. 26. 2004.

Китай и Турция вступили в новое стратегическое партнерство // Война и мир. Режим доступу. www.warandpeace.ru

Міністерство закордонних справ України. Офіційний сайт. mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/bilateral-cooperation/central-europe

Отношения Турции с государствами Азии в период правления Партии справедливости и развития // Rusorient. Режим доступу. http://www.rusorient.ru/page.php?vrub=rm&vparid=5302&vid=5335&lang=rus

Парахонський Б., Яворська Г. Стратегічне партнерство України. Аналітична записка // www.niss.gov.ua/articles/600/.

Переговоры с Сеулом по строительству АЭС в Турции возобновятся // Umma Inform. Режим доступу. umma.org.ua/ru/news/world/2012/.../5372

Полегенько С. Украина и Турция: между страхом и неожиданным союзом // Информационно-аналитический центр, 21.01. 2011. http://www.ia-centr.ru/expert/9757/

Президент наголошує на важливості розширення українсько-турецького стратегічного партнерства // Офіційне інтернет-представництво Президента України. http://www.president.gov.ua/news/25326.html/

Премьер-министр Турции начинает поездку по странам “арабской весны” с Египта // Прайм http://www.1prime.ru/news/0/ %7B737794CC-BF41-8FAD-7DA8-A1081EF7D499 %....

Ратніков М. І. Безпековий вимір стратегічного партнерства США – Туреччина. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.kymu.edu.ua/vmv/v/p04/11_ratni.pdf.

Свистунова И. А. Об отношениях Турецкой Республики с Китаем // Институт Ближнего востока. Режим доступу. http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/28-11-10.htm

Cпівробітництво між Україною та Туреччиною у різних галузях // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. http://ukrexport.gov.ua/ukr/torg_econ_vidn/tur/6417.html

Торгівля товарами між Україною та Туреччиною // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. http://ukrexport.gov.ua/ukr/tovaroobig_za_kab_stat/tur/6405.html

Торговельно-економічне співробітництво між Україною і Туреччиною: сьогодення і перспективи // Мости дружби. Україна – Туреччина 2006. Київ, 2006. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://who-is-who.com.ua/project/2.html.

Турция и Казахстан подписали договор о стратегическом партнерстве // Nomad. Режим доступу http://www.nomad.su/?a=3-200910230239

Турция и Китай расширяют ядерное сотрудничество // News info. Режим доступу. http://www.newsinfo.am/Турция-и-Китай-расширяют-ядерное-сотрудничество-617515/

Турция и РФ намерены развивать стратегическое партнерство http://ria.ru/politics/20121204/913318660.html

Україна і Туреччина обговорили стратегічне партнерство. Режим доступу. http://ura-inform.com/uk/politics/2012/03/06/ukraina-i-turtsija-obsudili...”.

Чалый В., Пашков М. Реалии и перспективы стратегического партерства // Зеркало недели. № 47. 02 декабря 2000.

Шевелёв Д. Украинско-турецкие отношения: эскизы к стратегии и тактике // Новое восточное обозрение. 21.05.10. www.ru.journal-neo.com/node/489

Шерьязданова К. Г. Зигзаги внешней политики Турции // Credo New. Теоретический журнал. http://credonew.ru/content/view/1132/67/

Шишкіна В. О. Українсько-турецьке співробітництво як фактор регіональної безпеки: дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2006.

Aktaş Y. G. Turkish Foreign Policy: New Concepts and Reflections. Middle East Technical. University (2010) // https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12612869/index.pdf

Alakbar R. Turkey, Georgia explore news strategy, March 25, 2011 // http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/

Article by H. E. Ahmet Davutoğlu published in Foreign Policy magazine (USA) on 20 May 2010. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:/www. mfa.gov.trarticle-by-h_e_-ahmet-davutoglu-published-in-foreign-policymagazine-_usa_-on-20-may-2010.en.mfa.

Bacik G. Turkish-Israeli Relations after Davos: A View from Turkey, Insight Turkey. Vol. 11. № 2. 2009.

Baran Z. The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Implications for Turkey // The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Oil Window to the West (The Central Asia-Caucasus Institute, Silk Road Studies Program), 2005. Р. 103–118. Retrieved 2007-12-30.

Bir Ç., Sherman M. Formula for Stability: Turkey Plus Israel // Middle East Quarterly. Fall 2002. Р. 23–32. http://www.meforum.org.sci-hub.org/511/formula-for-stability-turkey-plus.

Bryza M. Invigorating the U.S.-Turkey Strategic Partnership. June, 2008. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/rm/106232.htm

Davutoğlu A. Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007 // Insight Turkey. Vol. 10. № 1. 2008.

Davutoğlu A. Stratejik derinlik: Türkiye’nin uluslararası konumu. 32. baskı. İstanbul: Küre yayınları, 2009.

Davutoğlu А. Strategik Derinlik, Turkiye’nin Uluslararasi Konumu. Istanbul: Kure Yayinlari, 2001.

Davutoğlu А. The Clash of Interests: An Explanation of the World (Dis) order // Perceptions: Journal of International Affairs. Vol. 2. No. 4. December 1997 – February 1998.

Debate on 13 January: Economic and Strategic Role of Turkey. Purvis M. To call attention to the economic and strategic role of Turkey in Europe and the Middle East // House of Lords Library Notes. London, 2011. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.parliament.uk/briefing-papers/LLN-2011-001.pdf.

Devlet N. Turkey and Uzbekistan: A Failing Strategic Partnership // The German Marshall Fund of the United States. www.gmfus.org/.../turkey-and-uzbekistan-a...

Falk R. Reconsidering Turkey // Zaman. October 6, 2004.

Foreign Policy Strategy 2006–2009, http://www.mfa.gov.ge/files/35_9440_673620_11.pdf

Głogowska J. Turkey and Georgia: Strategic Connections // Bilgesam. 23 March 2012 www.bilgesam.org/.../index.php?...turkey-a...

Güney A. An anatomy of the transformation of the US-Turkish alliance: from “Cold War” to “War on Iraq” // Turkish Studies. Vol. 6. № 3. 2005. https://doi.org/10.1080/14683840500235449

Inbar E. Israeli-Turkish Tensions and their International Ramifications // Orbis. Winter 2011. www.biu.ac.il/Besa/efraim_inbar/IsraeliTurkishTensionsArticle.pdf. https://doi.org/10.1016/j.orbis.2010.10.005

Inbar E. Regional Implications of the Israeli-Turkish Strategic Partnership, MERIA, June 2001 // http://www.biu.ac.il/SOC/besa/meria/journal/2001/issue2/jv5n2a5.html.

McNamara S., Cohen A., Phillips J. Countering Turkey’s Strategic Drift // The Heritage Foundation [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.heritage.org/research/reports/2010/07/countering-turkey-s-str.

Murinson А. The Strategic Depth Doctrine of Turkish Foreign Policy // Middle Eastern Studies 42:6 (November 2006). https://doi.org/10.1080/00263200600923526

Namık Tan. Turkish – U.S. Strategic Partnership // Turkish Policy Quarterly. Vol. 9. № 3. Fall 2010. Р. 13–21 / Viewpoints Collide: Shifts in Turkey and Its Neighborhood.

Sümer G. Stratejik işbirliği ve stratejik ortaklık kavramlarına karşılaştırmalı bir bakış // Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 10 (1). – 2010. – Р. 671–698. https://doi.org/10.21121/eab.2010219642

Turkey, Azerbaijan and Georgia cement strategic partnership // Gas & Oil News, http://www.gasandoil.com/news/2007/04/ntc71506

Turkish Foreign Policy: from Status Quo to Soft Power, European Stability Initiative, Picture Story, April 2009. www.scribd.com/.../Turkish-Foreign-Policy...

Ukraine and Turkey to build a “strategic partnership” // ww.gasandoil.com/news/central_asia/6c4172e8b372550170e71fb7c392833a?b_start=5000

Vira V. The Neo Ottomans: Looking East Without Looking Back // Foreign Policy Journal. June 15, 2010, at http://www.foreignpolicyjournal.com/2010/06/15/the-neo-ottomans-looking-...(June 17, 2010).

Walker J. Learning Strategic Depth: Implications of Turkey’s New Foreign Policy Doctrine // Insight Turkey. Vol. 9. № 3. 2007.

Walker J. Understanding Turkey’s Foreign Policy Through Strategic Depth // Transatlantic Academy. 2010.

REFERENCES

Afganistan i Turtsiya v 2013 godu podpish·cht soglasheniye o strategicheskom partnerstve, available at: mn.ru/world/20120929/327865132.html (In Russian).

Vorotnyuk M., “Turechchyna: rehional’nyy hravets’ z hlobal’nymy ambitsiyamy”, in Kompas 2020, available at: library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/07747.pdf (In Ukrainian).

Haber Ye. (2008), “Amerykano-turets’kyy al’yans na suchasnomu etapi: stratehichni partnery chy stratehichni supernyky?”, in Doslidzhennya svitovoyi polityky, Zbirnyk naukovykh prats’ Instytutu svitovoyi ekonomiky i mizhnarodnykh vidnosyn NAN Ukrayiny, Issue 43. (In Ukrainian).

Glazova A. V., Novaya strategiya Turtsii na Blizhnem Vostoke, available at: www.ng.ru/courier/2011-12-26/9_turkey.html (In Russian).

Gur’yev A. A. (2010), Situatsiya v Turtsii: iyul’ 2010 g., available at: http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html. (accessed 5 August 2010) (In Russian).

Davutoglu A. (2010), “Vneshnyaya politika Turtsii i Rossiya”, in Rossiya v global’noy politike, Vol. 8, No. 1. (In Russian).

Zovnishnya polityka Ukrayiny – 2008: stratehichni otsinky, prohnozy ta priorytety (2009), H. M. Perepelytsi (ed.), Kyiv. (In Ukrainian).

“Investytsiyne spivrobitnytstvo mizh Ukrayinoyu ta Turechchynoyu”, in Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny, available at: http://ukrexport.gov.ua/ukr/analiz_inv_spivirobnictva/tur/6394.html (In Ukrainian).

Irkhin O. (2004), “Vytoky stratehichnoho soyuzu SShA i Turets’koyi respubliky: dohovir 1948 r.”, in Doslidzhennya svitovoyi polityky. Zbirnyk naukovykh prats’ Instytutu svitovoyi ekonomiky i mizhnarodnykh vidnosyn NAN Ukrayiny, Issue 26. (In Ukrainian).

“Kitay i Turtsiya vstupili v novoye strategicheskoye partnerstvo”, in Voyna i mir, available at: www.warandpeace.ru (In Russian).

Ministerstvo zakordonnykh sprav Ukrayiny, Ofitsiynyy sayt, available at: mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/bilateral-cooperation/central-europe (In Ukrainian).

“Otnosheniya Turtsii s gosudarstvami Azii v period pravleniya Partii spravedlivosti i razvitiya”, in Rusorient, available at: http://www.rusorient.ru/page.php?vrub=rm&vparid=5302&vid=5335&lang=rus (In Russian).

Parakhons’kyy B. and Yavors’ka H., Stratehichne partnerstvo Ukrayiny, Analitychna zapyska, available at: www.niss.gov.ua/articles/600/. (In Ukrainian).

“Peregovory s Seulom po stroitel’stvu AES v Turtsii vozobnovyatsya”, in Umma Inform, available at: umma.org.ua/ru/news/world/2012/.../5372 (In Russian).

Polegen’ko S. (2011), “Ukraina i Turtsiya: mezhdu strakhom i neozhidannym soyuzom”, in Informatsionno-analiticheskiy tsentr, available at: http://www.ia-centr.ru/expert/9757/ (accessed 21 January 2011) (In Russian).

“Prezydent naholoshuye na vazhlyvosti rozshyrennya ukrayins’ko-turets’koho stratehichnoho partnerstva”, in Ofitsiyne internet-predstavnytstvo Prezydenta Ukrayiny, available at: http://www.president.gov.ua/news/25326.html/ (In Ukrainian).

“Prem’yer-ministr Turtsii nachinayet poyezdku po stranam “arabskoy vesny” s Egipta”, in Praym, available at: http://www.1prime.ru/news/0/ %7B737794CC-BF41-8FAD-7DA8-A1081EF7D499 %.... (In Russian).

Ratnikov M. I., Bezpekovyy vymir stratehichnoho partnerstva SShA – Turechchyna, [Elektronnyy resurs], available at: www.kymu.edu.ua/vmv/v/p04/11_ratni.pdf. (In Ukrainian).

Svistunova I. A., “Ob otnosheniyakh Turetskoy Respubliki s Kitayem”, in Institut Blizhnego vostoka, available at: http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/28-11-10.htm (In Russian).

“Cpivrobitnytstvo mizh Ukrayinoyu ta Turechchynoyu u riznykh haluzyakh”, in Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny, available at: http://ukrexport.gov.ua/ukr/torg_econ_vidn/tur/6417.html (In Ukrainian).

“Torhivlya tovaramy mizh Ukrayinoyu ta Turechchynoyu”, in Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny, available at: http://ukrexport.gov.ua/ukr/tovaroobig_za_kab_stat/tur/6405.html (In Ukrainian).

“Torhovel’no-ekonomichne spivrobitnytstvo mizh Ukrayinoyu i Turechchynoyu: s’ohodennya i perspektyvy” (2006), in Mosty druzhby. Ukrayina – Turechchyna 2006, Kyiv, available at: http://who-is-who.com.ua/project/2.html. (In Ukrainian).

“Turtsiya i Kazakhstan podpisali dogovor o strategicheskom partnerstve”, Nomad, available at: http://www.nomad.su/?a=3-200910230239 (In Russian).

“Turtsiya i Kitay rasshiryayut yadernoye sotrudnichestvo”, News info, available at: http://www.newsinfo.am/Turtsiya-i-Kitay-rasshiryayut-yadernoye-sotrudnic. (In Russian).

Turtsiya i RF namereny razvivat’ strategicheskoye partnerstvo, available at: http://ria.ru/politics/20121204/913318660.html (In Russian).

Ukrayina i Turechchyna obhovoryly stratehichne partnerstvo, available at: http://ura-inform.com/uk/politics/2012/03/06/ukraina-i-turtsija-obsudili. (In Ukrainian).

Chalyy V. and Pashkov M. (2000), “Realii i perspektivy strategicheskogo parterstva”, Zerkalo nedeli, No. 47, 02 Desember. (In Russian).

Shevelëv D. (2010), “Ukrainsko-turetskiye otnosheniya: eskizy k strategii i taktike”, in Novoye vostochnoye obozreniye, available at: www.ru.journal-neo.com/node/489 (accessed 21 May 2010). (In Russian).

Sher’yazdanova K. G., “Zigzagi vneshney politiki Turtsii”, in Credo New, Teoreticheskiy zhurnal, available at: http://credonew.ru/content/view/1132/67/ (In Russian).

Shyshkina V. O. (2006), Ukrayins’ko-turets’ke spivrobitnytstvo yak faktor rehional’noyi bezpeky, dys... kand. polit. nauk: 23.00.04, Kyyivs’kyy natsional’nyy un-t im. Tarasa Shevchenka, Kyiv. (In Ukrainian).

Aktaş Y. G. (2010), Turkish Foreign Policy: New Concepts and Reflections, Middle East Technical. University, available at: // https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12612869/index.pdf

Alakbar R. (2011), Turkey, Georgia explore news strategy, March 25, available at: http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/

Article by H. E. Ahmet Davutoğlu published in Foreign Policy magazine (USA) on 20 May 2010, available at: http:/www. mfa.gov.trarticle-by-h_e_-ahmet-davutoglu-published-in-foreign-policymagazine-_usa_-on-20-may-2010.en.mfa.

Bacik G. (2009), Turkish-Israeli Relations after Davos: A View from Turkey, Insight Turkey, Vol. 11, No. 2.

Baran Z. (2005), “The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Implications for Turkey”, in The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Oil Window to the West, The Central Asia-Caucasus Institute, Silk Road Studies Program, p. 103–118, (accessed 30 Desember 2007).

Bir Ç. and Sherman M. (2002), “Formula for Stability: Turkey Plus Israel”, Middle East Quarterly, Fall Р. 23–32, available at: http://www.meforum.org.sci-hub.org/511/formula-for-stability-turkey-plus.

Bryza M. (2008), Invigorating the U.S.-Turkey Strategic Partnership, June, available at: http://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/rm/106232.htm

Davutoğlu A. (2008), “Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007”, Insight Turkey, Vol. 10, No. 1.

Davutoğlu A. (2009), Stratejik derinlik: Türkiye’nin uluslararası konumu, 32. baskı, Küre yayınları, İstanbul.

Davutoğlu А. (2001), Strategik Derinlik, Turkiye’nin Uluslararasi Konumu, Kure Yayinlari, Istanbul.

Davutoğlu А. (1997–1998), “The Clash of Interests: An Explanation of the World (Dis) order”, Perceptions: Journal of International Affairs, Vol. 2, No. 4, December–February.

Purvis M. (2011), “To call attention to the economic and strategic role of Turkey in Europe and the Middle East”, in House of Lords Library Notes, Debate on 13 January: Economic and Strategic Role of Turkey, London, available at: www.parliament.uk/briefing-papers/LLN-2011-001.pdf.

Devlet N., “Turkey and Uzbekistan: A Failing Strategic Partnership”, in The German Marshall Fund of the United States, available at: www.gmfus.org/.../turkey-and-uzbekistan-a...

Falk R. (2004), “Reconsidering Turkey”, in Zaman, October 6.

Foreign Policy Strategy 2006–2009, available at: http://www.mfa.gov.ge/files/35_9440_673620_11.pdf

Głogowska J. (2012), “Turkey and Georgia: Strategic Connections”, Bilgesam, 23 March, available at: www.bilgesam.org/.../index.php?...turkey-a...

Güney A. (2005), “An anatomy of the transformation of the US-Turkish alliance: from “Cold War” to “War on Iraq””, Turkish Studies, Vol. 6, No. 3. https://doi.org/10.1080/14683840500235449

Inbar E. (2011), “Israeli-Turkish Tensions and their International Ramifications”, Orbis, Winter, available at: www.biu.ac.il/Besa/efraim_inbar/IsraeliTurkishTensionsArticle.pdf. https://doi.org/10.1016/j.orbis.2010.10.005

Inbar E. (2001), “Regional Implications of the Israeli-Turkish Strategic Partnership”, MERIA, June, available at: http://www.biu.ac.il/SOC/besa/meria/journal/2001/issue2/jv5n2a5.html.

McNamara S., Cohen A. and Phillips J., “Countering Turkey’s Strategic Drift”, in The Heritage Foundation, available at: http://www.heritage.org/research/reports/2010/07/countering-turkey-s-str.

Murinson А. (2006), “The Strategic Depth Doctrine of Turkish Foreign Policy”, Middle Eastern Studies, Vol. 42:6 (November). https://doi.org/10.1080/00263200600923526

Namık Tan (2010), “Turkish – U.S. Strategic Partnership”, in Turkish Policy Quarterly, Vol. 9, No. 3, Fall, Р. 13–21, Viewpoints Collide: Shifts in Turkey and Its Neighborhood.

Sümer G. (2010), “Stratejik işbirliği ve stratejik ortaklık kavramlarına karşılaştırmalı bir bakış”, Ege Akademik Bakış, Ege Academic Review 10 (1), pp. 671–98. https://doi.org/10.21121/eab.2010219642

“Turkey, Azerbaijan and Georgia cement strategic partnership”, in Gas & Oil News, available at:http://www.gasandoil.com/news/2007/04/ntc71506

Turkish Foreign Policy: from Status Quo to Soft Power, European Stability Initiative, Picture Story, April 2009, available at: www.scribd.com/.../Turkish-Foreign-Policy...

Ukraine and Turkey to build a “strategic partnership”, available at: ww.gasandoil.com/news/central_asia/6c4172e8b372550170e71fb7c392833a?b_start=5000

Vira V. (2010), “The Neo Ottomans: Looking East Without Looking Back”, Foreign Policy Journal, June 15, available at: http://www.foreignpolicyjournal.com/2010/06/15/the-neo-ottomans-looking-. (accessed 17 June 2010).

Walker J. (2007), “Learning Strategic Depth: Implications of Turkey’s New Foreign Policy Doctrine”, Insight Turkey, Vol. 9, No. 3.

Walker J. (2010), “Understanding Turkey’s Foreign Policy Through Strategic Depth”, in Transatlantic Academy.