РЕГІОНАЛІЗМИ В АРАБСЬКІЙ ЮРИДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  І. В. Сівков

Анотація

У пропонованій статті розглядаються питання функціонування регіонально маркованої юридичної термінології в сучасній арабській літературній мові, зокрема визначаються межі її локальної диференціації. Також у локально маркованій термінології арабської мови права виокремлюються типові лексико-семантичні групи. Арабські юридичні регіоналізми розглядаються на матеріалах корпусу типових офіційно-ділових текстів (законодавчі та адміністративно-управлінські документи) основних регіональних сегментів арабського світу. Зазначається, що дослідження регіоналізмів в арабській мові права має велике значення для оптимізації роботи з перекладу юридичних текстів з арабської та на арабську мову, а також для чіткішого аранжування та маркування юридичної термінології при її відборі для укладання юридичних словників арабської мови. У статті викладаються фактори, що вплинули на формування регіонально маркованих лексичних шарів в арабському лексиконі, зокрема на його термінологічному рівні, а також виокремлюються диференціюючі риси регіональної лексики машрікського та магрибського регіонів арабського світу.

Як цитувати

Сівков, І. В. (2015). РЕГІОНАЛІЗМИ В АРАБСЬКІЙ ЮРИДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Сходознавство, (70), 134-142. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2015.70.134
Переглядів статті: 24 | Завантажень PDF: 10

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Регіоналізми в арабській юридичній термінології

Посилання

Белкин В. М. Арабская лексикология. Москва, 1975.

Блинов А. А. Формирование словарного состава современного арабского литературного языка: Авт. дис. … канд. филол. наук: 10.02.22 / Институт востоковедения РАН. Москва, 2009.

Шагаль В. Э. Языковой аспект национальных процессов в арабских странах. Москва, 1987.

Ad-Dustūr al-lubnānіyy. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.presidency.gov.lb/Arabic/LebaneseSystem/Documents/%D8%A7%D9%8. (дата звернення: 11. 02. 2016). – Назва з титул. екрану.

Al-Qānūn al-asāsiyy. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://upload.wikimedia.org/wikisource/ar/e/e3/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88. (дата зверенення: 11.02.2016). – Назва з титул. екрану.

Ayalon, A. Language and change in the Arab Middle East. The evolution of modern political discourse. NY: Oxford University Press, 1987.

EI – The Encyclopaedia of Islam. Leiden. E. J. Brill. Vol. I–XII, index, 1960–2005.

Al-Majalla al-jazā’iyya. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/codes_juridiques/c. (дата звернення: 11.02.2016). – Назва з титул. екрану.

Majallat al-ijrā’āt al-jazā’iyya. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/codes_juridiques/c. (дата звернення: 11.02.2016). – Назва з титул. екрану.

Majallat al-murāfa‘āt al-madaniyya wa-t-tijāriyya. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/codes_juridiques/c. (дата звернення: 11.02.2016). – Назва з титул. екрану.

Majallat al-murāfa‘āt al-madaniyya wa-t-tijāriyya. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/codes_juridiques/c. (дата звернення: 11.02.2016). – Назва з титул. екрану.

Mudawwanat al-usra. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D9%85%. (дата звернення: 11.02.2016). – Назва з титул. екрану.

Qānūn al-musaṭṭara al-jinā’iyya. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D9%82%. (дата звернення: 11.02.2016). – Назва з титул. екрану.

Qānūn al-musaṭṭara al-madaniyya. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D8%A7%. (дата звернення: 11.02.2016). – Назва з титул. екрану.

Türk Hükümetleri Kronolojisi. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mfa.gov.tr/turk-hukumetleri-kronolojisi.tr.mfa (дата зверенення: 11.02.2016). – Назва з титул. екрану.

REFERENCES

Belkin V. M. (1975), Arabskaya leksikologiya, Moscow. (In Russian).

Blinov A. A. (2009), Formirovaniye slovarnogo sostava sovremennogo arabskogo literaturnogo yazyka: Avt. dis. … kand. filol. nauk: 10.02.22, Institut vostokovedeniya RAN, Moscow. (In Russian).

Shagal’ V. E. (1987), Yazykovoy aspekt natsional’nykh protsessov v arabskikh stranakh, Moscow. (In Russian).

Ad-Dustūr al-lubnānіyy, available at: http://www.presidency.gov.lb/Arabic/LebaneseSystem/Documents/%D8%A7%D9%8. (accessed 11 February 2016). (In Arabic).

Al-Qānūn al-asāsiyy,, available at: https://upload.wikimedia.org/wikisource/ar/e/e3/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88. (accessed 11 February 2016). (In Arabic).

Ayalon, A. (1987), Language and change in the Arab Middle East. The evolution of modern political discourse, Oxford University Press, Oxford and New York.

EI – The Encyclopaedia of Islam (1960–2005), Vol. I–XII, index, E. J. Brill, Leiden.

Al-Majalla al-jazā’iyya, available at: http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/codes_juridiques/c. (accessed 11 February 2016). (In Arabic).

Majallat al-ijrā’āt al-jazā’iyya, available at: http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/codes_juridiques/c. (accessed 11 February 2016). (In Arabic).

Majallat al-murāfa‘āt al-madaniyya wa-t-tijāriyya, available at: http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/codes_juridiques/c. (accessed 11 February 2016). (In Arabic).

Majallat al-murāfa‘āt al-madaniyya wa-t-tijāriyya, available at: http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/codes_juridiques/c. (accessed 11 February 2016). (In Arabic).

Mudawwanat al-usra, available at: http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D9%85%. (accessed 11 February 2016). (In Arabic).

Qānūn al-musaṭṭara al-jinā’iyya, available at: http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D9%82%. (accessed 11 February 2016). (In Arabic).

Qānūn al-musaṭṭara al-madaniyya, available at: http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/%D8%A7%. (accessed 11 February 2016). (In Arabic).

Türk Hükümetleri Kronolojisi, available at: http://www.mfa.gov.tr/turk-hukumetleri-kronolojisi.tr.mfa (accessed 11 February 2016). (In Turkish).