Про журнал

«Сходознавство» – збірник наукових праць, видається Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України з 1997 р.

Key title: Shodoznavstvo (Online)

Abbreviated key title: Shodoznavstvo (Online)

Parallel title: The Oriental Studies

Виходить: 2 рази на рік

«Сходознавство» реферується у: ScopusERIH+Google ScholarSlavic Humanities Index, EBSCO.

DOI:  https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo

Видавець: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського.

Поточний випуск № 93 (2024)

Джерелознавство

Мови та літератури

Сучасний Схід