• Українська
 • English
ISSN 2415-8712 (Online)
   ISSN 1682-671X (Print)

Поняття Бога в “Дослідженні блага” Нісіди Кітаро

1Капранов, СВ
1PhD (Philosophy), Senior Fellow A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine 4, Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001, Ukraine s_kapranov@yahoo.com
Shodoznavstvo 2021, 88:157-170
https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2021.88.157
Рубрика: Джерелознавство та історіографія
Мова: українська
Анотація: 

Стаття присвячена аналізу поняття Бога, що є одним із чільних філософських понять у “Дослідженні блага”, першій книзі видатного японського філософа Нісіди Кітаро (1870–1945). Насамперед розглянуто термін камі, який використовує Нісіда на позначення Бога, у контексті історії перекладів цього західного терміна японською мовою. Показано, що слово камі, взяте з лексикону японської традиційної релігії синто, де воно позначає численних божеств, використане Нісідою в новому, монотеїстичному, сенсі, і хоча він не був у цьому першим, важливо зазначити, що йдеться про один з неологізмів, які виникли в японській філософській лексиці доби Мейдзі під західним впливом. Далі у статті проаналізовано, на які джерела спирається Нісіда в розробці своєї концепції Бога, на кого з мислителів він посилається. Здебільшого це західні автори, серед яких на першому місці містики. Проаналізовано також, яке місце посідає поняття Бога в загальному контексті філософської системи “Дослідження блага”. У статті показано, що в першій своїй книзі Нісіда Кітаро розробив оригінальне вчення про Бога, відмінне як від традиційних японських релігійно-філософських вчень, так і від християнства, яке стало популярним серед японських інтелектуалів у період Мейдзі. Нісіда стверджує універсальність ідеї Бога, розуміючи її дуже широко, зокрема ототожнюючи Бога та Будду. До того ж, Нісіда розглядає Бога не з погляду спекулятивної метафізики, а як факт чистого досвіду. Шлях до нього – у самодисципліні, аскезі, яка може дати людині “очі, що можуть бачити Бога”. Крім того, Нісіда відкидає крайнощі теїзму і пантеїзму, стверджуючи своєрідний варіант панентеїзму. Бог Нісіди не трансцендентний Бог авраамічних релігій, але й не безособовий Абсолют, водночас це не абстрактний “Бог філософів”, це радше Бог містиків, безмежно далекий у своїй непізнаваності, проте й неймовірно близький у містичному досвіді. Але викладене це вчення не туманною мовою містичних одкровень, а ясною й логічною мовою модерної західної філософії.

Ключові слова: Бог, Нісіда, панентеїзм, чистий досвід, японська філософія

Повний текст (PDF)

References: 
 1. Джемс В. Многообразие религиозного опыта. Санкт-Петербург, 1993.
 2. Еліаде М. Пошуки. Історія та смисл в релігії. Київ, 2018.
 3. Böhme J. Jakob Böhmes sämmtliche Werke herausgegeben von R. W. Schiebler. Sechster Band. Leipzig, 1846.
 4. Carter R. E. God and Nothingness // Philosophy East and West. Vol. 59, No. 1. 2009. https://doi.org/10.1353/pew.0.0042
 5. Carter R. E. The Kyoto School: An Introduction. Albany, 2013.
 6. Doi A. Pioneers of Japanese Bible Translations: the Application of the Dynamic Equivalent method in Japan. A thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of of Master of Arts in Japanese at Massey University, Palmerston North, New Zealand. S. l, 2007.
 7. Handbook of Christianity in Japan / Ed. by M. Mullins. Leiden and Boston, 2003. https://doi.org/10.1163/9789047402374
 8. Heisig J. Philosophers of Nothingness: An Essay on the Kyoto School. Honolulu, 2001.
 9. Nishida Kitarō. Über das Gute. Eine Philosophie der Reinen Erfahrung / Aus der Japanischen übersetzt und eingeleitet von Peter Pörtner. Frankfurt am Main und Leipzig, 1989.
 10. Nishida Kitaro. An Inquiry into the Good / Translated by Masao Abe and Christopher Ives. New Haven and London, 1990.
 11. Rigsby C. Nishida on God, Barth and Christianity // Asian Philosophy. Vol. 19, No. 2. 2009. https://doi.org/10.1080/09552360902943761
 12. Tremblay J. Nishida Kitarō. Approches actuelles et recherches future // Japanese Philosophy Abroad. Nagoya, 2004.
 13. Wargo R. The Logic of Nothingness. A Study of Nishida Kitaro. Honolulu, 2005.
 14. Yusa M. Zen & Philosophy: An Intellectual Biography of Nishida Kitaro. Honolulu, 2002. https://doi.org/10.1515/9780824865658
 15. 石神豊。 西田幾多郎『善の研究』を読む一第二編「実在」を中心に一(3) // 創価大学人文論集, 2014, No. 26.
 16. 斎藤仁作。西田哲学と三一論的創造論 // 基督教研究, 2009, Vol. 71, No. 2.
 17. 哲学字彙。 東京, 明治十四年 [1881].
 18. 西田幾多郎。善の研究. 東京, 2001.
 19. 花岡永子。 倫理学と神の問題 〜西田幾多郎とА・N・ホワイトヘッドの哲学を介して〜 // 情報学フォーラム, 2010, No. 7.
 20. 松村克己。哲学者の神(1) –西田幾多郎を中心に– // 神学研究, 1974, No. 22.
 21. 森哲郎。 西田幾多郎における「表現」思想 –『善の研究』の成立と転回 –//日本哲学史研究 : 京都大学大学院文学研究科日本哲学史研究室紀要, 2018, No. 15.
 22. 森野雄介。西田幾多郎『善の研究』における三つの「現在」// 年報人間科学, 2015, No. 36.
 23. 横田理博。西田幾多郎の『善の研究』とショーペンハウアー // 哲学論文集, 2019, No. 55.