• Українська
 • English
ISSN 2415-8712 (Online)
   ISSN 1682-671X (Print)

До реконструкції традиційного костюма маріупольських греків кінця ХІХ ст.

Рубрика: 
1Араджионі, МА
1A. Yu. Krymsky Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of Ukraine.
Shodoznavstvo 2021, 88:3-38
https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2021.88.003
Рубрика: Історія
Мова: українська
Анотація: 

Маріупольські греки є частиною історичної грецької діаспори, яка сформувалася на теренах сучасної України, зокрема в Південному Криму, у часи Візантійської імперії і Кримського ханства. У 1778–1780 рр. ця спільнота переселилася в Надазов’я, де їх і стали називати “маріупольськими греками”. Вони мають у своєму складі дві мовні групи – еллінофонів (румеїв) і тюркофонів (урумів), чиї мови наразі перебувають під загрозою зникнення. Комплекс традиційного строю маріупольських греків був утрачений ще на початку минулого сторіччя. Незважаючи на деякі спроби його реконструкції, наразі немає усталеного образу строю, який би відображав культурні особливості цієї спільноти та візуально виокремлював її з-поміж інших груп історичної грецької діаспори Причорномор’я. У статті стисло розглянуто історію вивчення традиційного костюма маріупольських греків та наявні джерела його дослідження. Описано і проілюстровано основні елементи чоловічого і жіночого костюмів – святкового та повсякденного. Наведено відповідну термінологію мовами греків-еллінофонів і татарофонів. Проведено певні аналогії з регіональними костюмами греків, кримських татар, караїмів та ін. Підкреслюється, що традиційний костюм маріупольських греків сформувався на теренах Криму і є продуктом тривалої культурної інтерференції, що відбувалася упродовж декількох століть. Доводиться, що костюм маріупольських греків має свою специфіку, хоча зберіг певні риси, притаманні народному костюму інших груп грецької діаспори, а також вплив культур Сходу. Авторка дає рекомендації щодо відтворення чоловічого і жіночого костюмів маріупольських греків, а також наголошує на потребі реконструкції тканин, аксесуарів та орнаментики грецького костюма за тими зразками, які зберігаються в музейних колекціях.

Ключові слова: греки, Крим, Маріуполь, народний стрій

Повний текст (PDF)

References: 
 1. Аблямитова Л. Х. Обрядовое значение платка и пояса – деталей национальной одежды крымских татар // Этнография Крыма ХIХ–ХХ ст. и современные этнокультурные процессы. Материалы и исследования. Симферополь, 2007.
 2. Акчурина-Муфтиева Н. Декоративно-прикладное искусство крымских татар. Симферополь, 2008.
 3. Анторинов Ак. Домашний быт мариупольских греков // Московские Университетские Известия. 1868. Т. 4.
 4. Араджиони М. А. Греки Крыма и Приазовья: история изучения и историография этнической истории и культуры (80-е гг. XVIII в. – 90-е гг. ХХ ст.). Симферополь, 1999.
 5. Араджиони М. А. Традиционный женский костюм позднесредневековых крымских греков // Южный архив. Херсон, 1993. № 1.
 6. Араджионі М. А. Історична пам’ять і сучасні ідентичності греків Надазов’я // Вплив історичної пам’яті, міфів та стереотипів на формування регіональних та етнокультурних ідентичностей населення Криму і Надазов’я: Аналітична доповідь / За ред. М. А. Араджионі. Київ, 2017.
 7. Архів ІЕ РАН (Інститут етнології РАН), ф. ОЛЕАЭ, од. зб. 8, арк. 1–8 зв., 17–19 зв.
 8. Архів ІІМК (Інститут історії матеріальної культури РАН), ф. 1 (1889), спр. 87, арк. 26–31 зв.
 9. Бабенко В. А. Этнографический очерк народного быта Екатеринославского края. Екатеринослав, 1905.
 10. Богадица Т. Традиционная одежда греков Приазовья. Мариуполь, 2013.
 11. Вотивные привески в собрании Донецкого областного краеведческого музея: Каталог. Донецк, 2003.
 12. Гаркавець О. Урумський словник. Алма-Ата, 2000.
 13. Греки России и Украины. Санкт-Петербург, 2004.
 14. Державний архів Одеської області (ДАОО), ф. 93, оп. 1, спр. 178, арк. 5–7 зв., 32.
 15. Диамантопуло-Рионис А. А., Демерджи Д. Л., Давыдова-Диамантопуло А. М., Шапурма А. А., Харабадот Р. С., Патрича Д. К. Румейско-русский и русско-румейский словарь пяти диалектов греков Приазовья. Мариуполь, 2006.
 16. Иванова Ю. В. Влияние социально-экономических условий на одежду сельских жителей (по материалам исследования греческого населения Донецкой области УССР) // Советская этнография. 1976. № 2.
 17. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (ІР ЦНБ), ф. V, спр. 706, арк. 1–2.
 18. Каталог выставки ХІІІ археологического съезда. Екатеринослав, 1905.
 19. Керцелли Н. Г. Каталог Дашковского этнографического музея. Москва, 1877.
 20. Ксенофонтова-Петренко О. Н. Семейные обряды в с. Сартана // Культурно-бытовые процессы на Юге Украины. Москва, 1979.
 21. Курылев В. П. Материальная культура турецкого крестьянства. Москва, 1976.
 22. Лыганова Л. А. Заметки традиционного костюма греков Приазовья // Летопись Донбасса. Краеведческий сборник. Донецк, 1995. Вып. 3.
 23. Маріупольські греки. Скарби народної культури. Огляд грецької етнографічної колекції Маріупольського краєзнавчого музею. Донецьк, 2005.
 24. Наулко В. И. Развитие межэтнических связей на Украине. Киев, 1975.
 25. Новик А. А. Греческие коллекции в собрании МАЭ – источник по традиционной культуре мариупольских греков. 2011. Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН [Електронний ресурс]. URL: http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_03/978-5-02-038267-1/ (дата звернення: 01.09.2021).
 26. Полевой В. М. Искусство Греции. Новое время. Ленинград, 1975.
 27. Пономарьова І. С. Етнічна історія греків Приазов’я (кінець ХVIII – початок ХХІ ст.). Історико-етнографічне дослідження. Київ, 2006.
 28. Понтийские греки // Studia Pontocaucasica. Вып. ІІІ. Краснодар, 1997.
 29. Про кількість та склад населення Донецької області за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року [Електронний ресурс]. URL: https://web.archive.org/web/20090908150734/http://www.ukrcensus.gov.ua/r... (дата звернення: 01.09.2021).
 30. Программа предметов, собираемых для этнографического музея общества: Отчет Русского географического общества за 1863 г. Санкт-Петербург, 1864.
 31. Рославцева Л. Н. Одежда крымских татар конца XVIII – начала ХХ в.: Историко-этнографическое исследование. Москва, 2000 [Електронний ресурс]. URL: https://ua1lib.org/book/1148340/32412b?id=1148340&secret=32412b  (дата звернення: 25.08.2021).
 32. Соболєва О. Весілля кримських татар: традиційні форми і трансформації. Біла Церква, 2015.
 33. Тюркские народы Крыма: Караимы, крымские татары, крымчаки. Москва, 2003.
 34. Этнография Крыма ХІХ–ХХ ст. и современные этнокультурные процессы. Материалы и исследования. Вып. 3. Симферополь, 2012.
 35. Ελληνική εντιμασία. Αθήνα, 2004.