• Українська
  • English
ISSN 2415-8712 (Online)
   ISSN 1682-671X (Print)

Про Збірник

“Сходознавство” – збірник наукових праць, видається Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України з 1997 р.

Key title: Shodoznavstvo (Online)
Abbreviated key title: Shodoznavstvo (Online)
Parallel title: The Oriental Studies
Виходить: 2 рази на рік
Веб-сайт збірника:: архів збірника
«Сходознавство» реферується у: Scopus, ERIH+, Google Scholar, Slavic Humanities Index.