АЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ВІДГОЛОС НА ВБИВСТВО АНТІПАТРА І

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Є. В. Познанський

Анотація

Як відомо, засновник династії Птолемеїв Птолемей I Сотер наприкінці свого життя відсторонив від спадкування престолу старших синів, матір’ю яких була дочка македонського регента Антіпатра, Евридіка, і зробив своїм співправителем та спадкоємцем наймолодшого зі своїх дітей – майбутнього Птолемея II Філадельфа, народженого улюбленою дружиною старого царя Беренікою I.
Взагалі, і в античній історіографії, і в дослідженнях нашого часу переважає думка, згідно з якою Птолемей пішов на такий крок лише через палку любов до Береніки та народженого нею сина. Не відкидаючи значення особистих почуттів, ми наполягаємо на тому, що піти на такий крок, як позбавлення престолу законного спадкоємця, яким був син Евридіки Птолемей Керавн, батько наважився лише після важливих подій, які значно змінили співвідношення сил в елліністичному світі.
Евридіка належала до роду Антіпатридів, який володів Македонією. І навіть після того, як Македонію було захоплено ворогом Птолемея Деметрієм Поліоркетом, Антіпатриди продовжували залишатися повноправними учасниками політичного процесу, оскільки очікувалося повернення до влади в Македонії вигнаного царя Антіпатра, сина Кассандра і племінника Евридіки. Запорукою цього була підтримка, яку надавав Антіпатру його могутній тесть Лісімах. І лише після загибелі цього позбавленого трону царя від рук його тестя (бл. 288/287 рр. до Р. Х.), що знаменувала собою остаточний крах роду Антіпатридів, Птолемей I дозволив собі обрати спадкоємця, керуючись лише особистими вподобаннями.

Як цитувати

Познанський, Є. В. (2017). АЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ВІДГОЛОС НА ВБИВСТВО АНТІПАТРА І. Сходознавство, (77), 75-87. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2017.77.075
Переглядів статті: 20 | Завантажень PDF: 10

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Антіпатр I, Антіпатриди, Береніка, Евридіка, престолоуспадкування, Птолемей I, Птолемей ІІ

Посилання

Бентсон Г. Правители Эпохи эллинизма: пер. с нем. Москва, 1982.

Бивен Э. Династия Птолемеев. История Египта в эпоху Эллинизма: пер. с англ. Москва, 2011.

Бикерман Э. Хронология Древнего Мира: пер. с нем. Москва, 1976.

Дройзен И. История Эллинизма: пер. с нем.: В III т. Т. II. Ростов-на-Дону, 1995.

Жигунин В. Д. Международные отношения эллинистических государств в 280–220 гг. до н. э. Казань, 1980.

Зелінський А. Л. Александрійські фараони та їхні піддані. Зміцнення влади перших Птоломеїв. Київ, 2010.

Зелінський А. Л. Три примітки до історії Діадохів // Східний світ. 2007. № 1.

Казаров С. С. История царя Пирра Эпирского. Санкт-Пе-тербург, 2009.

Шофман А. С. Распад империи Александра Македонского. Казань, 1984.

Carney E. Arsinoe of Egypt and Macedon: A Royal Life (Wo-men in Antiquity). Oxford, 2013.

Dmitriev S. The Last Marriage and the Death of Lysimachus // Greek, Roman and Byzantine Studies. 2007. Vol. 47.

Gehrke H.-J. Geschichte des Hellenismus. Muenchen, 1990.

Hammond N. G. L., Walbank F. A History of Macedonia: In III Volumes. Vol. III. Oxford, 1988.

Hazzard R. The Regnal Years of Ptolemy II Philadelphos // Phoenix. 1987. № 2. https://doi.org/10.2307/1088741

Hoelbl G. A History of the Ptolemaic Empire: Transl. from German. London – New York, 2001.

Huss W. Aegypten in Hellenistischer Zeit (332–30 v. Chr.). Muenchen, 2001.

Lund H. Lysimachus: a Study in Early Hellenistic Kingship. London – New York, 1992. https://doi.org/10.4324/9780203312704

Ogden D. Polygamy, Prostitutes and Death. The Hellenistic Dynasties. London – Swansea, 1999.

Pomeroy S. Women in Hellenistic Egypt: from Alexander to Cleopatra. New York, 1984.

van Oppen de Ruiter B. The Marriage and Divorce of Ptolemy I and Eurydice: An Excursion in Early-Hellenistic Marital Practices // Chronique d’Égypte. 2015. T. 90. https://doi.org/10.1484/J.CDE.5.107573

Will É. The Formation of the Hellenistic kingdoms // The Cambridge Ancient History. Vol. VII. Part. 1. Cambridge, 1984. https://doi.org/10.1017/CHOL9780521234450.005

REFERENCES

Bengtson G. (1982), Praviteli epokhi Ellinizma, Translated by E. D. Frolov, Nauka, Moskva. (In Russian).

Bikerman E. (1976), Khronologiya Drevnego Mira, Translated by I. M. Steblin-Kamenskij, Nauka, Moskva. (In Russian).

Biven E. (2011), Dinastia Ptolemeev. Istoria Egipta v epokhu Ellinizma, Translated by T. Shulikova, Tsentrpoligraf, Moskva. (In Russian).

Drojzen I. (1995), Istoria Ellinizma: v III tomah. T. II, Translated by M. Shelgunov and E. Tsimmermann, Feniks, Rostov-na-Donu. (In Russian).

Zhigunin V. D. (1980), Mezhdunarodnyye otnosheniya ellinisticheskikh gosudarstv v 280–220 gg. Do n. E., Izd-vo Kazanskogo un-ta, Kazan. (In Russian).

Zelinskui A. L. (2007), “Try prymitky do istoriyi diadokhiv”, Shìdnij svìt 1, pp. 26–38. (In Ukrainian).

Zelinskyi A. L. (2010), Aleksandrivski faraony ta yikhni piddani. Zmitsnennya vlady pershykh Ptolomeyiv, Akademperiodyka, Kyiv. (In Ukrainian).

Kazarov S. S. (2009), Istoria caria Pirra epirskogo, Izd-vo SPBGU, Sankt-Peterburg. (In Russian).

Shofman A. S. (1984), Raspad imperii Aleksandra Makedonskogo, Iz-dvo Kazanskogo un-ta, Kazan. (In Russian).

Carney E. (2013), Arsinoe of Egypt and Macedon: A Royal Life (Women in Antiquity), Oxford University Press, Oxford.

Dmitriev S. (2007), “The Last Marriage and the Death of Lysimachus”, Greek, Roman and Byzantine Studies, Vol. 47, pp. 135–49.

Gehrke H.-J. (1990), Geschichte des Hellenismus, Oldenburg, Muenchen.

Hammond N. G. L. and Walbank F. W. (1988), A History of Macedonia: in III Volumes. Vol. III, Clarendon Press, Oxford.

Hazzard R. (1987), “The Regnal Years of Ptolemy II Philadelphos”, Phoenix 2, pp. 140–58. https://doi.org/10.2307/1088741

Hoelbl G. (2001), A History of the Ptolemaic Empire, translated by Saavedra T., Routledge, London and New York.

Huss W. (2001), Aegypten in hellenistischer Zeit: 332–30 v. Chr., C. H. Beck, Muenchen.

Lund H. (1992), Lysimachus: a Study in Early Hellenistic Kingship, Routledge, London and New York. https://doi.org/10.4324/9780203312704

Ogden D. (1999), Polygamy, Prostitutes, and Death: The Hellenistic Dynasties, Duckworth – The Classical Press of Wales, Swansea.

Pomeroy S. (1984), Women in Hellenistic Egypt: from Alexander to Cleopatra, New York, Schocken Books.

Van Oppen de Ruiter B. (2015), “The Marriage and Divorce of Ptolemy I and Eurydice: An Excursion in Early-Hellenistic Marital Practices”, Chronique d’Égypte, T. 90, pp. 147–73. https://doi.org/10.1484/J.CDE.5.107573

Will E. (1984), “The Formation of the Hellenistic kingdoms”, The Cambridge Ancient History, Vol. VII, Part. 1, pp. 101–17. https://doi.org/10.1017/CHOL9780521234450.005

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають