У ПОШУКАХ ПОРОЗУМІННЯ: МОНГОЛЬСЬКО-ТУВИНСЬКІ ВЗАЄМИНИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1940-Х РР.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  І. В. Отрощенко

Анотація

У статті на основі неопублікованих документів з Архіву зовнішньої політики Російської Федерації досліджуються взаємовідносини між Монгольською Народною Республікою та Тувинською Народною Республікою напередодні приєднання останньої до Радянського Союзу. Наголошується, що питання визначення спільного кордону залишалось ключовим у відносинах між двома республіками до самого входження Туви до складу СРСР. Монгольський уряд наполягав на уточненні лінії кордону згідно з історичними даними, наполягаючи, що повернення громадянам прикордонних районів їхніх споконвічних пасовищних земель може запобігти конфліктам між аратами прикордонних районів з обох боків. ТНР, навпаки, прийнята раніше і вигідна для неї угода 1932 року цілком влаштовувала. Радянська сторона, до якої Монголія і Тува неодноразово зверталися як до арбітра в 1940–1943 рр., пропонувала замість перегляду всієї лінії кордону, провести уточнення окремих спірних ділянок. З середини 1943 р. монгольсько-тувинська полеміка щодо кордону, як здається, переходить у неофіційне русло, що можна пов’язати з позитивним рішенням радянської сторони, прийнятим навесні 1943 р., щодо приєднання Туви до СРСР у перспективі.
Попри постійні прикордонні конфлікти у 1940-х рр. і відсутність прогресу у переговорному процесі щодо лінії кордону, офіційні контакти між двома народними республіками тривали до самого входження Туви до складу СРСР. Проте двосторонні відносини також ускладнювало переселення частини тувинців із південних хошунів Туви на монгольські терени, що розпочалося ще у 1930-ті роки як реакція на репресивну державну політику. Водночас у 1940-х рр. тривало масове примусове переселення до Туви частини тувинців із прикордонних монгольських теренів. Радянські дипломати усвідомлювали непрості стосунки між істеблішментом обох республік і намагались це враховувати в повсякденній дипломатичній практиці.

Як цитувати

Отрощенко, І. В. (2019). У ПОШУКАХ ПОРОЗУМІННЯ: МОНГОЛЬСЬКО-ТУВИНСЬКІ ВЗАЄМИНИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1940-Х РР. Сходознавство, (84), 85-104. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2019.84.085
Переглядів статті: 42 | Завантажень PDF: 20

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

державний кордон, міжнародні відносини, монголи, Монгольська Народна Республіка, С. К. Тока, СРСР, Тувинська Народна Республіка, тувинці, Х. Чойбалсан

Посилання

Архив внешней политики Российской Федерации (АВП РФ), ф. 06 “Секретариат В. М. Молотова”, оп. 3 “Авто”, литера “Авто”, п. 18, д. 228 // СССР и союзники. Документы Архива МИД России о внешней политике и дипломатии ведущих держав антигитлеровской коалиции. URL: http://agk.mid.ru/ (дата звернення: 25.05.2019).

АВП РФ, ф. 06 “Секретариат В. М. Молотова”, оп. 4, п. 3, д. 30; п. 23, д. 252 // СССР и союзники. Документы Архива МИД России о внешней политике и дипломатии ведущих держав антигитлеровской коалиции. URL: http://agk.mid.ru/ (дата звернення: 25.05.2019).

АВП РФ, ф. 06 “Секретариат В. М. Молотова”, ф. 06, оп. 5, п. 3, д. 29; п. 31, д. 363, 365–366 // СССР и союзники. Документы Архива МИД России о внешней политике и дипломатии ведущих держав антигитлеровской коалиции. URL: http://agk.mid.ru/ (дата звернення: 25.05.2019).

Документы внешней политики. 1940 – 22 июня 1941 г. Т. XXIII. Кн. 2 (2): 2 марта 1941 – 22 июня 1941. Москва, 1998.

Донгак А. С. Топонимические предания и легенды Юго-Вос-точной Тувы [Электронный ресурс] // Новые исследования Тувы, 2018, № 3. URL: https://nit.tuva.asia/nit/article/view/793 (дата звернення: 20.03.2019). https://doi.org/10.25178/nit.2018.3.9

История Монголии. ХХ век. Москва, 2007.

Капица М. С. На разных параллелях. Записки дипломата. Москва, 1996.

Қабышұлы И. Тұран әлемі. Түркі-моңғол халықтарының тарихы. Алматы, 2007.

Лузянин С. Г. Россия – Монголия – Китай в первой половине XX века. Политические взаимоотношения в 1911–1946 гг. Москва, 2003.

Отрощенко І. В. “…Він живе цією ідеєю”: панмонгольський вектор Х. Чойбалсана // Східний світ, 2010, № 3.

Российский государственный архив социально-политичес-кой истории (РГАСПИ). Ф. 17, оп. 137, ед. хр. 144; ф. 82, оп. 2, ед. хр. 1327.

Собрание архивных документов по истории Тувы: в 4-х т. Т. III. 1921–1944 гг. Улан-Батор; Кызыл, 2014.

Чооду К.-К. К. Черный орел Эзир-Кара // Центр Азии, 2011, № 10 (19 марта).

Atwood Christopher Pratt. Encyclopedia of Mongolia and the Mongol empire. New York, 2004.

Kristensen B. M. Returning to the Forest: Shamanism, Landscape and History among the Duha of Northern Mongolia. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, København, 2015.

Rupen Robert A. The Mongolian People’s Republic. Stanford, 1966.

Wheeler Alan A. Lords of The Mongolian Taiga: An Ethnohistory of the Duha Reindeer Herders. A thesis submitted to the faculty of the University Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in the Department of Central Eurasian Studies, Indiana University, Bloomington, 2000.

REFERENCES

“Arkhiv vneshney politiki Rossiyskoy Federatsii, Fund 06 ‘Sekretariat V. M. Molotova’, Inventory 3 ‘Avto’, Litera ‘Avto’, Folder 18, File 228”, in SSSR i soyuzniki. Dokumenty Arkhiva MID Rossii o vneshney politike i diplomatii vedushchikh derzhav antigitlerovskoy koalitsii, available at: http://agk.mid.ru/ (accessed May 25, 2019).

“Arkhiv vneshney politiki Rossiyskoy Federatsii, Fund 06 ‘Sekretariat V. M. Molotova’, Inventory 4, Folder 3, File 30”, in SSSR i soyuzniki. Dokumenty Arkhiva MID Rossii o vneshney politike i diplomatii vedushchikh derzhav antigitlerovskoy koalitsii, available at: http://agk.mid.ru/ (accessed May 25, 2019).

“Arkhiv vneshney politiki Rossiyskoy Federatsii, Fund 06 ‘Sekretariat V. M. Molotova’, Inventory 5, Folder 3, File 29; Folder 31, Files 363–366”, in SSSR i soyuzniki. Dokumenty Arkhiva MID Rossii o vneshney politike i diplomatii vedushchikh derzhav antigitlerovskoy koalitsii, available at: http://agk.mid.ru/ (accessed May 25, 2019).

Dokumenty vneshney politiki. 1940 – 22 iyunya 1941 g. (1998), Vol. XXIII, Book 2 (2): 2 marta 1941 – 22 iyunya 1941, Moscow. (In Russian).

Dongak A. S. (2018), “Toponimicheskiye predaniya i legendy Yugo-Vostochnoy Tuvy”, The New Research of Tuva, No. 3 [on-line], available at: https://nit.tuva.asia/nit/article/view/793 (accessed March 20, 2019). (In Russian). https://doi.org/10.25178/nit.2018.3.9

Istoriya Mongolii. XX vek (2007), IV RAN, Moscow. (In Russian).

Kapitsa M. S. (1996), Na raznykh parallelyakh. Zapiski diplomata, Kniga i biznes, Moscow. (In Russian).

Qabys’uly I’. (2007), Turan a’lemi. Tu’rki-mon’g’ol halyqtarynyn’ tari’hy, Sanat, Almaty. (In Kazakh).

Luzyanin S. G. (2003), Rossiya – Mongoliya – Kitay v pervoy po-lovine XX veka. Politicheskiye vzaimootnosheniya v 1911–1946 gg., Ogni, Moscow. (In Russian).

Otroshchenko I. V. (2010), “ ‘…Vin zhyve tsiyeyu ideyeyu’: panmonhol’s’kyy vektor Kh. Choybalsana”, Shìdnij svìt, No. 3, pp. 81–91. (In Ukrainian).

Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv sotsial’no-politicheskoy istorii (RGASPI) [The Russian State Archive of Socio-Political History], Fund 17, Inventory 137, File 144; Fund 82, Inventory 2, File 1327.

Sobraniye arkhivnykh dokumentov po istorii Tuvy: In 4 vols., Vol. III: 1921–1944 gg. (2014), ADMON PRINT, Ulan-Bator and Kyzyl. (In Mongolian, Tuvinian, Russian).

Choodu K.-K. K. (2011), “Chernyi orel Ezir-Kara”, Tsentr Azii, No. 10 (March 19). (In Russian).

Atwood Christopher Pratt (2004), Encyclopedia of Mongolia and the Mongol empire, Facts on File, New York.

Kristensen B. M. (2015), Returning to the Forest: Shamanism, Landscape and History among the Duha of Northern Mongolia, Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, København.

Rupen Robert A. (1966), The Mongolian People’s Republic, Hoover Institution on War, Revolution, and Peace, Stanford University, Stanford.

Wheeler Alan A. (2000), Lords of The Mongolian Taiga: An Ethnohistory of the Duha Reindeer Herders, A thesis submitted to the faculty of the University Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in the Department of Central Eurasian Studies, Indiana University, Bloomington.