Розвиток єгиптології в Одесі: історія, постаті, інституції

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  В. В. Левченко

Анотація

Стаття являє собою узагальнювальне науково-дослідницьке уявлення про історію розвитку єгиптології в Одесі в XIX–XX ст. У ній подано опис основних завдань, принципів, змісту та форм наукової, навчальної та популяризаторської діяльності одеських учених-єгиптологів. Представлено основні етапи, напрями формування і розвитку освіти та науки про Стародавній Єгипет в одеських інституціях. На матеріалах одеських архівосховищ із залученням наукових публікацій різних історичних періодів у контексті розвитку вітчизняної єгиптології як комплексної науки, що є галуззю сходознавства, розглянуто та проаналізовано етапи формування в Одесі наукової дисципліни, що вивчає мову, культуру та історію Стародавнього Єгипту. Аналіз кожного етапу окремо дає змогу реконструювати еволюцію єгиптології як складову частину науки та сходознавства загалом у південному регіоні України. Проведене дослідження ставить завдання відновити історію та роль одеських інституцій у галузі єгиптології, а також на підставі документів показати роль особистостей одеських учених у становленні та розвитку єгиптології. Подано аналіз досвіду створення єгиптологічних інституцій в Одесі, що заклали традиції дослідження єгиптології в Україні. Виявлено основні напрями збиральної діяльності єгиптологічних артефактів та простежено взаємодію і взаємовплив основних навчально-дослідних центрів єгиптології в Одесі. Визначено роль політичних режимів у зазначених процесах. Акцентовано значний внесок Одеського археологічного музею НАН України як хранителя найбільшої в Україні колекції єгиптологічних артефактів у формуванні колекцій пам’яток Стародавнього Єгипту. У цій ситуації вивчення історії вчених та інституцій в Одесі, пов’язаних з єгиптологією, необхідне для збереження цього доробку як унікальної спадщини вітчизняної науки. Автор статті дійшов висновку про важливе значення Одеси як одного з академічних центрів вітчизняної та світової єгиптології, вагому роль зібраних одеськими вченими єгипетських матеріалів у розвитку вітчизняної єгиптології в XIX–XX ст.

Як цитувати

Левченко, В. В. (2022). Розвиток єгиптології в Одесі: історія, постаті, інституції. Сходознавство, (90), 169-206. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2022.90.169
Переглядів статті: 485 | Завантажень PDF: 142

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

єгиптологія, Одеса, історія, Одеський археологічний музей, І. П. Бларамберг, О. Л. Коцейовський, С. В. Доніч, Н. Г. Доконт

Посилання

ДЖЕРЕЛА

Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства. Одеська філія. 1926–1930. Одеса, 1930.

Державний архів Одеської області, ф. 45, оп. 4, спр. 1358.

Державний архів Одеської області, ф. 45, оп. 4, спр. 1998.

Державний архів Одеської області, ф. 45, оп. 4, спр. 2702.

Державний архів Одеської області, ф. 45, оп. 4, спр. 2706.

Державний архів Одеської області, ф. 45, оп. 11, спр. 28.

Державний архів Одеської області, ф. Р-39, оп. 1, спр. 6.

Державний архів Одеської області, ф. Р-39, оп. 1, спр. 87.

Державний архів Одеської області, ф. Р-39, оп. 1, спр. 168.

Державний архів Одеської області, ф. Р-126, оп. 1, спр. 419.

Державний архів Одеської області, ф. Р-1593, оп. 1, спр. 2088.

Державний архів Одеської області, ф. Р-1724, оп. 1, спр. 24.

Державний архів Одеської області, ф. Р-4127, оп. 1, спр. 2.

Державний архів Одеської області, ф. Р-4127, оп. 1, спр. 5.

Обозрение преподавания на историко-филологическом факультете Императорского Новороссийского университета в 1907/8 академическом году. Одесса, 1907.

Обозрение преподавания в Императорском Новороссийском университете (на осеннее и весеннее полугодия) на историко-филологическом факультете в 1913–1914 академическом году и учебные планы факультета. Одесса, 1913.

Обозрение преподавания в Императорском Новороссийском университете (на осеннее и весеннее полугодия) на историко-филологическом факультете в 1915–1916 академическом году и учебные планы факультета. Одесса, 1915.

Отчет Одесского государственного университета за 1947/48 учебный год. Одесса, 1948.

ЛІТЕРАТУРА

Берлев О. Д. Памятники начальника пашен dd.tw // Ассириология и египтология: сборник статей. Ленинград, 1964.

Берлев О. Д. Древнеегипетский ключ из собрания Одесского государственного археологического музея // Краткие сообщения Одесского государственного археологического музея за 1963 г. Одесса, 1965.

Берлев О. Д. Стела, поставленная по заказу царевны ḥnwt-ṯmḥw // Археологические памятники северо-западного Причерноморья. Киев, 1982.

Берлев О. Д. Становление египтологии // История отечественного востоковедения до середины XIX в. Москва, 1990.

Б–ий Ом. Культура давніх віків // Всесвіт. 1927. № 22.

Богословский Е. С. Памятники и документы из Дэр-эль-Медина, хранящиеся в музеях СССР // Вестник древней истории. 1972. № 3.

Бруяко І. В. Колекція стародавнього Єгипту у зібрані Одеського археологічного музею НАН України // Вісник НАН України. 2020. № 2.

Доконт Н. Г. Стародавньоєгипетська глиняна жіноча статуетка з колекції ОДАМ // Матеріали з археології Північного Причорномор’я. 1959. Вип. 11.

Доконт Н. Г. Древнеегипетские памятники в Одесском государственном археологическом музее // Вестник древней истории. 1965. № 2.

Доконт Н. Г. Памятники Древнего Египта // Одесский археологический музей АН УССР. Киев, 1983.

Донич С. В. Саркофаг Птахтру № 3 из музея истории и археологии в Одессе // Доклады Академии наук СССР. 1929. № 8.

Донич С. В. Заупокойные конусы Одесского археологического музея // Сборник египтологического кружка при ЛГУ. 1930. № 5.

Донич С. В. О звуковом потенциале двух египетских графем // Советское востоковедение. 1958. № 6.

Доніч С. В. Три єгипетські конуси Одеського державного історично-археологічного музею // Вісник одеської комісії краєзнавства при УАН. Ч. 4–5. Секція археологічна. 1930.

Єдиний на Україні кабінет єгиптології // Чорноморська комуна. 1934. 22 травня.

Замаровский В. Их величества пирамиды. Москва, 1981.

Зленко Г. Д. Наполегливий дослідник // Всесвіт. 1986. № 5.

Зленко Г. Д. Єгиптолог з-над Чорного моря: Олександр Леопольдович Коцейовський // Науковий світ. 2006. № 2.

Историко-археологический музей (окончание) // Буг. 1943. 10 сентября.

Історія Одеського університету за 100 років. Київ, 1968.

Кагаров Е. А. Л. Коцейовский // Наука на Украине. 1922. № 1.

Кагаров Є. Як люди навчились читати єрогліфи // Знаття. 1923. № 11.

Коцейовский А. Л. Иератическая часть берлинского папируса 3008. Призывания Исиды и Нефтиды // Записки классического отделения Русского археологического общества. 1913. Т. 7.

Коцейовский А. Л. Славословие Озириса // Древний мир. Санкт-Петербург, 1915а.

Коцейовский А. Л. [Рецензия] Тураев Б. А. Рассказ египтянина Синухета и образцы египетских документальных автобиографий (Культурно-исторические памятники Древнего Востока под общей редакцией проф. Б. А. Тураева). Москва, 1915. 70 стр. Цена 80 коп. // Известия Одесского библиографического общества при Императорском Новороссийском университете. 1915b. Т. 4. В. 5–6.

Коцейовский А. Coptica за 1912–1915 // Христианский Восток. 1916а. Т. 4. Вып. 2.

Коцейовский А. [Рецензия] Мальмберг Вл. К. Директор Музея изящных искусств имени императора Александра ІІІ. Старый предрассудок. К вопросу об изображении человеческой фигуры в египетском рельефе. Москва 1915 г. 16 стр. Цена 1 руб. // Известия Одесского библиографического общества при Императорском Новороссийском университете. 1916b. Т. 5. В. 1–2.

Коцейовский А. Л. [Рецензия] Морэ А. Цари и боги Египта. Перевод Е. Ю. Григоровича. Москва 1914 г. 324 стр. и 16 стр. табл. Цена 1 р. 25 к. // Известия Одесского библиографического общества при Императорском Новороссийском университете. 1916с. Т. 5. В. 5–6.

Коцейовский А. [Рецензия] Бальмонт К. Край Озириса. Египетские очерки. Москва 1914 г. 323 стр. Цена 2 р. // Известия Одесского библиографического общества при Императорском Новороссийском университете. 1916d. Т. 5. В. 5–6.

Коцейовский А. [Рецензия] Кагаров Е. Прошлое и настоящее египтологии. 105 стр. Сергиев Посад 1915. Цена 80 коп. // Известия Одесского библиографического общества при Императорском Новороссийском университете. 1916е. Т. 5. В. 5–6.

Коцейовский А. Л. Тексты пирамид. Т. 1 // Записки Императорского Новороссийского университета. Историко-филологический факультет. 1917. Т. ХІV.

Латышева Л. П. К истории египетской коллекции Одесского археологического музея // Краткие сообщения о полевых археологических исследованиях Одесского государственного музея 1961 года. Одесса, 1963.

Левченко В. В. Єгиптологія – його стихія: до 90-х роковин Олександра Леопольдовича Коцейовського (1887–1919) // Лукомор’я: археологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. 2009. Вип. 3.

Левченко В. В. Китаєзнавство в інтелектуальному доробку одеських дослідників (ХІХ – початок ХХІ століття) // Соціальні трансформації: сім’я, шлюб, молодь, середній клас та інноваційний менеджмент у країнах Нового Шовкового шляху: монографія. Одеса, 2016.

Левченко В. В. Становление и развитие китаеведения в Одессе в ХІХ – в начале ХХІ веков: история, этапы, особенности // Россия – Китай: история и культура. Казань, 2017а.

Левченко В. В. Становление и развитие тюркологии в Одессе: история, исследователи, особенности (XIX – первая половина XX века) // “Ұлы Дала” II гуманитарлық ғылыми форумының материалдары (бірінші бөлім). Астана, 2017b.

Левченко В. В. Научные аспекты исследования тюркологии в интеллектуальном наследии одесских историков XIX – первой половины XX века // Актуальные проблемы монголоведных и алтаистических исследований. Элиста, 2019.

Левченко В. В. Роль А. Л. Коцейовского в исследовании эпиграфики Древнего Египта // Эпиграфика Востока. 2021. Т. ХХХVІ (№ 1–2).

Левченко В. В., Левченко Г. С. Музей изящных искусств Императорского Новороссийского университета: фонды, персоналии, судьба // Вопросы музеологии. 2012. № 2 (6).

Лившиц И. Г. Изучение египетского языка в СССР (Краткий очерк) // Палестинский сборник. 1960. Вып. 5 (68).

Музичко О. Розвиток сходознавства в Одесі на початку ХХ ст. (1905–1920 роки) // Східний світ. 2008. № 4.

Музичко О. Є., Урсу Д. П. Коцейовський Олександр Леопольдович: 1887–1919 // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Одеса, 2009.

Некролог // Родное слово. 1920. 2 февраля.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Історія та сучасність (1865–2015). Одеса, 2015.

О научной работе историков Одессы и Киева // Историк-марксист. 1941. № 6.

Постовская Н. М. Изучение древней истории Ближнего Востока в Советском Союзе (1917–1959). Москва, 1961.

Пятьдесят девятое собрание Общества // Известия Одесского библиографического общества при Императорском Новороссийском университете. 1915. Т. ІV, вып. 5–6.

Романова Е. А. Египетская коллекция основателя Одесского городского музея И. П. Бларамберга // Сходознавство. 2011. № 53–54.

Романова О. О. Історія розвитку єгиптологічних досліджень в Україні // Східний світ. 2003. № 4.

Романова О. О. Проблема авторства рукопису V.1123 Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського і наукова спадщина Сергія Володимировича Доніча // Східний світ. 2004. № 2.

Романова О. О. Історія дослідження єгипетської колекції Одеського археологічного музею // Східний світ. 2009. № 3.

Романова О. Неопубліковані пам’ятники з фондів Одеського археологічного музею НАНУ // Східний світ. 2010. Вип. 3.

Романова О. О. Становлення музейної єгиптології України: лист С. В. Доніча до П. П. Курінного // Український історичний журнал. 2019. № 2.

С. Б. Викриті таємниці жерців, дива факірів і чудотворців // Знання. 1928. № 13.

Семьдесят третье собрание Общества // Известия Одесского библиографического общества при Императорском Новороссийском университете. 1916. Т. V, вып. 5–6.

Скарби фараона Тут-Анкх-Амона // Всесвіт. 1926. № 5.

Смирнов В. А. О “немарксистской” египтологии (По материалам архивно-следственного дела № 28030-П египтолога и астронома Сергея Владимировича Донича) // Смирнов В. А. Реквием ХХ века. Ч. ІІ. Одесса, 2003.

Тарасенко М. У пошуках старожитностей з дару хедива. Давньоєгипетські пам’ятники XXI династії в музеях України. Київ, 2019.

Тарасенко М. О. До датування саркофага № 52611 Одеського археологічного музею // Східний світ. 2015. № 2. https://doi.org/10.15407/orientw2015.02.083

Тарасенко М. О. Давньоєгипетські старожитності з Бāб ель-Гусӯс в Одесі (1894–1895 рр.): нові архівні документи // Сходознавство. 2017. № 80. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2017.80.094

Тарасенко М. О. Сергій Володимирович Доніч: 120 років від дня народження // Сходознавство. 2020. № 86.

Тарасенко М. О., Герейханова Д. К. Неопублікована стаття С. В. Доніча “Жертовник Ісіди. Інв. 51843 Одеського історичного музея” (РА НФ ОАМ № 59405) // Сходознавство. 2020. № 86. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2020.86.139

Тарасенко М. О. Сергій Володимирович Доніч (1900–1958): доля єгиптолога в радянській Україні // Доісламський Близький Схід: історія, релігія, культура. 2021а. Вип. 2. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2020.86.181

Тарасенко М. О. Давньоєгипетський жертовник інв. № 52971 з колекції Одеського археологічного музею НАН України // Східний світ. 2021b. № 3. https://doi.org/10.15407/orientw2021.03.084

Тарасенко Н. А. Египетские папирусы Одесского археологического музея НАН Украины: история, исследование и перспективы реконструкции // Исследования, консервация и реставрация рукописных и печатных памятников Востока. Москва, 2007.

Тункіна І. В. Бларамберг Іван Павлович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том І (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Одеса, 2009.

Тураев Б. А. Описание египетских памятников в русских музеях и собраниях. Ч. I–V // Записки Восточного отделения Императорского Русского археологического общества. 1899а. Т. 11.

Тураев Б. А. Описание египетских памятников в русских музеях и собраниях. Ч. V–VI // Записки Восточного отделения Императорского Русского археологического общества. 1899b. Т. 12.

Тураев Б. А. Описание египетских памятников в русских музеях и собраниях. Ч. VII // Записки Восточного отделения Императорского Русского археологического общества. 1904. Т. 15.

Тураев Б. А. Описание египетского отдела музея Императорского Одесского общества истории и древностей // Προπεμπτήρια. Записки Императорского Одесского общества истории и древностей. 1912. Т. ХХХ.

Тут-Анк-Амонові скарби // Всесвіт. 1926. № 15.

Урсу Д. З історії сходознавства на Півдні України // Східний світ. 1994. № 1–2.

Урсу Д., Романова О. Донич Сергій Володимирович // Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: Бібліограф. словник. Київ, 2011.

Урсу Д. П., Левченко В. В. Доніч Сергій Володимирович: 1900–1958 // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Одеса, 2009.

Урсу Д. П., Музичко О. Є. Етапи та особливості розвитку сходознавства в Одесі у середині ХІХ–ХХ століттях // Східний світ. 2013. № 2–3.

Шестьдесят третье собрание Общества // Известия Одесского библиографического общества при Императорском Новороссийском университете. 1915. Т. ІV, вып. 5–6. https://doi.org/10.15407/orientw2013.02.092

Berlev O. D., Hodjash S. I. Catalogue of the Monuments of Ancient Egypt. From the Museums of the Russian Federation, Ukraine, Bielorussia, Caucasus, Middle Asia and the Baltic States. Fribourg – Göttingen, 1998.

Levchenko V. V., Levchenko G. S., Levchenko A. V. The formation and development of sinology in Odessa (the ХІХth – the beginning of the ХХst centuries): history, personalities and features // Proceedings of the International Conference “Scientific research of the SCO countries: synergy and integration”. Part 2. Beijing, 2022.

Romanova O. History of the Egyptian collection of the Odessa Museum of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine // Studien zur altägyptischen Kultur. 2008. Bd. 37.

Romanova O. Lost Stela of the Odessa Museum of Archaeology // Göttinger Miszellen. Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. 2011. Hft. 228.

REFERENCES

Berlev O. D. (1964), “Pamyatniki nachal’nika pashen dd.tw”, Assiriologiya i egiptologiya, Leningrad, рр. 81–94. (In Russian).

Berlev O. D. (1965), “Drevneegipetskij klyuch iz sobraniya Odesskogo gosudarstvennogo arheologicheskogo muzeya”, in: Kratkie soobshcheniya Odesskogo gosudarstvennogo arheologicheskogo muzeya za 1963 g., Odessa, рр. 81–2. (In Russian).

Berlev O. D. (1982), “Stela, postavlennaya po zakazu tsarevny ḥnwt-ṯmḥw”, in: Arkheologicheskiye pamyatniki severo-zapadnogo Prichernomor’ya, Kiev, рр. 151–9. (In Russian).

Berlev O. D. (1990), “Stanovlenie egiptologii”, in: Istoriya otechestvennogo vostokovedeniya do serediny XIX v., Nauka, Moscow, рр. 229–37. (In Russian).

Bogoslovskij E. S. (1972), “Pamyatniki i dokumenty iz Der-el’-Medina, khranyashchiyesya v muzeyakh SSSR”, in Vestnik drevney istorii, No. 3, рр. 64–70. (In Russian).

Bruyako І. V. (2020), “Kolektsіya starodavn’ogo Egyptu u zіbrannі Odes’kogo arkheologіchnoho muzeyu NAN Ukrainy”, in Visnyk NAN Ukrayiny, No. 2, рр. 28–33. (In Ukrainian).

Dokont N. G. (1959), “Starodavn’oyehypets’ka hlynyana zhinocha statuetka z kolektsiyi ODAM”, in Materialy z arkheolohiyi Pivnichnoho Prychornomor’ya, No. 11, рр. 161–3. (In Ukrainian).

Dokont N. G. (1965), “Drevneyegipetskiye pamyatniki v Odesskom gosudarstvennom arkheologicheskom muzeye”, in Vestnik drevney istorii, No. 2, рр. 206–12. (In Russian).

Dokont N. G. (1983), “Pamyatniki Drevnego Egipta”, in Odesskiy arkheologicheskiy muzey AN USSR. Kiev, рр. 93–104, 181–3. (In Russian).

Donich S. V. (1929), “Sarkofag Ptakhtru No. 3 iz muzeya istorii i arkheologii v Odesse”, in Doklady Akademii nauk SSSR, No. 8, рр. 149–51. (In Russian).

Donich S. V. (1930), “Zaupokoynyye konusy Odesskogo arkheologicheskogo muzeya”, in Sbornik egiptologicheskogo kruzhka pri LGU, No. 5, рр. 28–9. (In Russian).

Donich S. V. (1958), “O zvukovom potentsiale dvukh egipetskikh grafem”, in Sovetskoye vostokovedeniye, No. 6, рр. 85–8. (In Russian).

Donich S. V. (1930), “Try yehypets’ki konusy Odes’koho derzhavnoho istorychno-arkheolohichnoho muzeyu”, in Visnyk odes’koyi komisiyi krayeznavstva pry UAN, No. 4–5, рр. 59, 62–3. (In Ukrainian).

Zamarovskiy V. (1981), in Ikh velichestva piramidy, Nauka, Moskva. (In Russian).

Zlenko G. D. (1986), “Napolehlyvyy doslidnyk”, in Vsesvіt, No. 5, рр. 168–9. (In Ukrainian).

Zlenko G. D. (2006), “Yehyptoloh z-nad Chornoho morya: Oleksandr Leopol’dovych Kotseyovs’kyy”, in Naukovyy svit, No. 2, рр. 26–7. (In Ukrainian).

Kagarov E. (1922), “A. L. Kotseyovskiy”, in Nauka na Ukraine, No. 1, рр. 139–42. (In Russian).

Kagarov E. (1923), “Yak lyudy navchylys’ chytaty yerohlify”, in Znattya, No. 11, рр. 16–8. (In Ukrainian).

Kotseyovskiy A. L. (1913), “Iyeraticheskaya chast’ berlinskogo papirusa 3008. Prizyvaniya Isidy i Neftidy”, in Zapiski klassicheskogo otdeleniya Russkogo arkheologicheskogo obshchestva, No. 7, рр. 133–87. (In Russian).

Kotseyovskiy A. L. (1915), “Slavosloviye Ozirisa”, in Drevniy mir, Saint Petersburg, рр. 1–3. (In Russian).

Kotseyovskiy A. L. (1915), “[Retsenziya] Turayev B. A. Rasskaz egiptyanina Sinukheta i obraztsy egipetskikh dokumentalnykh avtobiografiy (Kulturno-istoricheskiye pamyatniki Drevnego Vostoka pod obshchey redaktsiyey prof. B. A. Turayeva). Moskva. 1915. 70 str. Tsena 80 kop.”, in Izvestiya Odesskogo bibliograficheskogo obshchestva pri Imperatorskom Novorossiyskom universitete, T. 4, Vyp. 5–6, рр. 277–9. (In Russian).

Kotseyovskiy A. (1916), “Coptica za 1912–1915”, in Khristianskiy Vostok, No. 4, рр. 200–25. (In Russian).

Kotseyovskiy A. (1916), “[Retsenziya] Malmberg Vl. K. Direktor Muzeya izyashchnykh iskusstv imeni imperatora Aleksandra ІІІ. Staryy predrassudok. K voprosu ob izobrazhenii chelovecheskoy figury v egipetskom relyefe. Moskva 1915 g. 16 str. Tsena 1 rub.”, in Izvestiya Odesskogo bibliograficheskogo obshchestva pri Imperatorskom Novorossiyskom universitete, Т. 5, V. 1–2, рр. 52–3. (In Russian).

Kotseyovskiy A. L. (1916), “[Retsenziya] More A. Tsari i bogi Egipta. Perevod E. Yu. Grigorovicha. Moskva 1914 g. 324 str. i 16 str. tabl. Tsena 1 r. 25 k.”, in Izvestiya Odesskogo bibliograficheskogo obshchestva pri Imperatorskom Novorossiyskom universitete, Т. 5, V. 5–6, рр. 30–2. (In Russian).

Kotseyovskiy A. (1916), “[Retsenziya] Balmont K. Kray Ozirisa. Egipetskiye ocherki. Moskva 1914 g. 323 str. Tsena 2 r.”, in Izvestiya Odesskogo bibliograficheskogo obshchestva pri Imperatorskom Novorossiyskom universitete, Т. 5, V. 5–6, рр. 32–4. (In Russian).

Kotseyovskiy A. (1916), “[Retsenziya] Kagarov E. Proshloye i nastoyashcheye egiptologii. 105 str. Sergiyev Posad 1915. Tsena 80 kop.”, in Izvestiya Odesskogo bibliograficheskogo obshchestva pri Imperatorskom Novorossiyskom universitete, Т. 5, V. 5–6, рр. 34–5. (In Russian).

Kotseyovskiy A. L. (1917), “Teksty piramid”, in Zapiski Imperatorskogo Novorossiyskogo universiteta. Istoriko-filologicheskiy fakul’tet, No. ХІV. 1–160. (In Russian).

Latysheva L. P. (1963), “K istorii egipetskoy kollektsii Odesskogo arkheologicheskogo muzeya”, in Kratkiye soobshcheniya o polevykh arkheologicheskikh issledovaniyakh Odesskogo gosudarstvennogo muzeya 1961 goda. Odessа, рр. 123–9. (In Russian).

Levchenko V. V. (2009), “Yehyptolohiya – yoho stykhiya: do 90-kh rokovyn Oleksandra Leopol’dovycha Kotseyovs’koho (1887–1919)”, in Lukomor’ya: arkheolohiya, istoriya Pivnichno-zakhidnoho Prychornomor’ya, No. 3, рр. 404–9. (In Ukrainian).

Levchenko V. V. (2016), “Kytayeznavstvo v intelektual’nomu dorobku odes’kykh doslidnykiv (XIX – pochatok XXI stolittya)”, in Sotsial’ni transformatsiyi: sim”ya, shlyub, molod’, seredniy klas ta innovatsiynyy menedzhment u krayinakh Novoho Shovkovoho shlyakhu, Odesа, рр. 203–6, 229. (In Ukrainian).

Levchenko V. V. (2017а), “Stanovleniye i razvitiye kitayevedeniya v Odesse v XIX – v nachale ХХ vekov: istoriya, etapy, osobennosti”, in Rossiya – Kitay: istoriya i kul’tura, Kazan’, рр. 359–67. (In Russian).

Levchenko V. V. (2017b), “Stanovleniye i razvitiye tyurkologii v Odesse: istoriya, issledovateli, osobennosti (XIX – pervaya polovina XX veka)”, in “Ұлы Дала” II гуманитарлық ғылыми форумының материалдары (бірінші бөлім), Astana, рр. 258–68. (In Russian).

Levchenko V. V. (2019), “Nauchnyye aspekty issledovaniya tyurkologii v intellektual’nom nasledii odesskikh istorikov XIX – pervoy poloviny XX veka”, in Aktual’nyye problemy mongolovednykh i altaisticheskikh issledovaniy, Elista, рр. 366–73. (In Russian).

Levchenko V. V. (2021), “Rol’ A. L. Kotseyovskogo v issledovanii epigrafiki Drevnego Egipta”, in Epigrafika Vostoka, No. ХХХVІ (№ 1–2), рр. 49–56. (In Russian).

Levchenko V. V. and Levchenko G. S. (2012), “Muzey izyashchnykh iskusstv Imperatorskogo Novorossiyskogo universiteta: fondy, personalii, sud’ba”, in Voprosy muzeologii, No. 2 (6), рр. 105–13. (In Russian).

Livshits I. G. (1960), “Izucheniye egipetskogo yazyka v SSSR (Kratkiy ocherk)”, in Palestinskiy sbornik, No. 5 (68), рр. 116–41. (In Russian).

Muzychko O. (2008), “Rozvytok skhodoznavstva v Odesi na pochatku XX st. (1905–1920 roky)”, in Shìdnij svìt, No. 4, рр. 50–3. (In Ukrainian).

Muzychko O. E. and Ursu D. P. (2009), “Kotseyovs’kyy Oleksandr Leopol’dovych”, in Odes’ki istoryky, Odesа, рр. 184–6. (In Ukrainian).

Postovskaya N. M. (1961), Izucheniye drevney istorii Blizhnego Vostoka v Sovetskom Soyuze (1917–1959), Izdatel’stvo AN SSSR, Moscow. (In Russian).

Romanova E. A. (2011), “Egipetskaya kollektsiya osnovatelya Odesskogo gorodskogo muzeya I. P. Blaramberga”, in Shodoznavstvo, No. 53–4, рр. 147–57. (In Russian).

Romanova O. О. (2003), “Istoriya rozvytku yehyptolohichnykh doslidzhen’ v Ukrayini”, in Shìdnij svìt, No. 4, рр. 82–7. (In Ukrainian).

Romanova O. О. (2004), “Problema avtorstva rukopysu V.1123 Instytutu rukopysu Natsional’noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads’koho i naukova spadshchyna Serhiya Volodymyrovycha Donicha”, in Shìdnij svìt, No. 2, рр. 12–23. (In Ukrainian).

Romanova O. О. (2009), “Istoriya doslidzhennya yehypets’koyi kolektsiyi Odes’koho arkheolohichnoho muzeyu”, in Shìdnij svìt, No. 3, рр. 70–6. (In Ukrainian).

Romanova O. О. (2010), “Neopublikovani pam’yatnyky z fondiv Odes’koho arkheolohichnoho muzeyu NANU”, in Shìdnij svìt, No. 3, рр. 22–7. (In Ukrainian).

Romanova O. О. (2019), “Stanovlennya muzeynoyi yehyptolohiyi Ukrayiny: lyst S. V. Donicha do P. P. Kurinnoho”, in Ukrains’kiy іstorichniy zhurnal, No. 2, рр. 161–71. (In Ukrainian).

S. B. (1928), “Vykryti tayemnytsi zhertsiv, dyva fakiriv i chudotvortsiv”, in Znannya, No. 13, рр. 13–15. (In Ukrainian).

Smirnov V. A. (2003), “O ‘nemarksistskoy’ egiptologii (Po materialam arkhivno-sledstvennogo dela № 28030-P egiptologa i astronoma Sergeya Vladimirovicha Donicha)’, in Rekviyem ХХ veka, Odesа. рр. 124–46. (In Russian).

Tarasenko М. (2019), U poshukakh starozhytnostey z daru khedyva. Davn’oyehypets’ki pam’yatnyky XXI dynastiyi v muzeyakh Ukrayiny. Instytut skhodoznavstva im. A. Yu. Kryms’koho NAN Ukrayiny, Kyiv. (In Ukrainian).

Tarasenko M. O. (2015), “Do datuvannya sarkofaha № 52611 Odes’koho arkheolohichnoho muzeyu”, in Shìdnij svìt, No 2, рр. 83–9. (In Ukrainian). https://doi.org/10.15407/orientw2015.02.083

Tarasenko M. O. (2017), “Davn’oyehypets’ki starozhytnosti z Bāb el’-Husūs v Odesi (1894–1895 rr.): novi arkhivni dokumenty”, in Shodoznavstvo, No. 80, рр. 94–134. (In Ukrainian). https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2017.80.094

Tarasenko М. О. (2020), “Serhiy Volodymyrovych Donich: 120 rokiv vid dnya narodzhennya”, in Shodoznavstvo, No. 86, pp. 147–80. (In Ukrainian). https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2020.86.181

Tarasenko М. О. and Hereykhanova D. K. (2020), “Neopublikovana stattya S. V. Donicha ‘Zhertovnyk Isidy. Inv. 51843 Odes’koho istorychnoho muzeya’ (RA NF OAM № 59405)”, in Shodoznavstvo, No. 86, pp. 139–162. (In Ukrainian). https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2020.86.139

Tarasenko М. О. (2021а), “Serhiy Volodymyrovych Donich (1900–1958): dolya yehyptoloha v radyans’kiy Ukrayini”, in M. O. Tarasenko (ed.), in Doislams’kyy Blyz’kyy Skhid: istoriya, relihiya, kul’tura, Vol. 2, IS NANU, Kyiv, рр. 147–80. (In Ukrainian).

Tarasenko М. О. (2021b), “Davn’oyehypets’kyy zhertovnyk inv. № 52971 z kolektsiyi Odes’koho arkheolohichnoho muzeyu NAN Ukrayiny”, in Shìdnij svìt, No. 3, pp. 84–106. (In Ukrainian). https://doi.org/10.15407/orientw2021.03.084

Tarasenko N. A. (2007), “Egipetskiye papirusy Odesskogo arkheologicheskogo muzeya NAN Ukrainy: istoriya, issledovaniye i perspektivy rekonstruktsii”, in Issledovaniya, konservatsiya i restavratsiya rukopisnykh i pechatnykh pamyatnikov Vostoka, Moscow, рр. 207–18. (In Russian).

Tunkіna І. V. (2009), “Blaramberh Ivan Pavlovych”, in Odes’ki istoryky, Odesа, рр. 52–55. (In Ukrainian).

Turayev B. A. (1899а), “Opisaniye egipetskikh pamyatnikov v russkikh muzeyakh i sobraniyakh, Ch. I–V”, in Zapiski Vostochnogo otdeleniya Imperatorskogo Russkogo arkheologicheskogo obshchestva, No. 11, рр. 115–64. (In Russian).

Turayev B. A. (1899b), “ Opisaniye egipetskikh pamyatnikov v russkikh muzeyakh i sobraniyakh, Ch. V–VI”, in Zapiski Vostochnogo otdeleniya Imperatorskogo Russkogo arkheologicheskogo obshchestva, No. 12, рр. 179–217. (In Russian).

Turayev B. A. (1904), “ Opisaniye egipetskikh pamyatnikov v russkikh muzeyakh i sobraniyakh, Ch. VII”, in Zapiski Vostochnogo otdeleniya Imperatorskogo Russkogo arkheologicheskogo obshchestva, No. 15, рр. 81–101. (In Russian).

Turayev B. A. (1912), “Opisaniye egipetskogo otdela muzeya Imperatorskogo Odesskogo obshchestva istorii i drevnostey”, in Προπεμπτήρια. Zapiski Imperatorskogo Odesskogo obshchestva istorii i drevnostey, No. ХХХ, рр. 72–90. (In Russian).

Ursu D. (1994), “Z istoriyi skhodoznavstva na Pivdni Ukrayiny”, in Shìdnij svìt, No. 1–2, pp. 135–50. (In Ukrainian).

Ursu D. and Romanova O. (2011), “Donych Serhiy Volodymyrovych”, in Skhodoznavstvo і vіzantologіya v Ukrainі v іmenakh, IS NANU, Kyiv, рр. 85–86. (In Ukrainian).

Ursu D. P. and Levchenko V. V. (2009), “Donych Serhiy Volodymyrovych”, in Odes’ki istoryky, Odesа, рр. 130–3. (In Ukrainian).

Ursu D. P. and Muzichko O. E. (2013), “Etapy ta osoblyvosti rozvytku skhodoznavstva v Odesi u seredyni ХIХ–ХХ stolittyakh”, in Shìdnij svìt, No. 2–3, pp. 92–118. (In Ukrainian). https://doi.org/10.15407/orientw2013.02.092

Shest’desyat tret’ye sobraniye Obshchestva (1915), Izvestiya Odesskogo bibliograficheskogo obshchestva pri Imperatorskom Novorossiyskom universitete, T. ІV, vyp. 5–6, pp. 284. (In Russian).

Berlev O. D. and Hodjash S. I. (1998), Catalogue of the Monuments of Ancient Egypt. From the Museums of the Russian Federation, Ukraine, Bielorussia, Caucasus, Middle Asia and the Baltic States, Orbis Biblicus et Orientalis, 17, University Press and Vandenhoeck & Ruprecht, Fribourg and Göttingen, 1998.

Levchenko V. V., Levchenko G. S. and Levchenko A. V. (2022), “The formation and development of sinology in Odessa (the ХІХth – the beginning of the ХХst centuries): history, personalities and features”, in Proceedings of the International Conference “Scientific research of the SCO countries: synergy and integration”. Part 2, Beijing, pp. 8–15.

Romanova O. (2008), “History of the Egyptian collection of the Odessa Museum of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Studien zur altägyptischen Kultur, Bd. 37, pp. 327–28.

Romanova O. (2011), “Lost Stela of the Odessa Museum of Archaeology”, Göttinger Miszellen. Beiträge zur ägyptologischen Diskussion, Hft. 228, pp. 77–87.