Османська імперія у рецепції Т. Ґ. Масарика у період Першої світової війни

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. М. Кравчук

Анотація

Стаття присвячена висвітленню питання сприйняття чеським політиком Т. Ґ. Масариком Османської імперії під час Першої світової війни. Зазначено, що Т. Ґ. Масарик сприймав Першу світову війну як кризу європейської цивілізації, політичним змістом якої вважав боротьбу демократичних країн (Антанта) з теократичними (Німеччина та її союзники). Перебуваючи в еміграції з грудня 1914 р., він очолив визвольний рух чехів і словаків. Прагнучи здобути підтримку ідеї незалежності бездержавних націй Центрально-Східної Європи, Т. Ґ. Масарик у меморандумах політикам країн Антанти, публічних виступах, працях значну увагу приділяв критиці імперій – учасників блоку Центральних держав, і зокрема Османської імперії, які вважав пережитками минулого, недемократичними та протинаціональними. Політик оцінював Османську імперію як теократичну державу, що занепадає. Молодотурецький режим вважав новим уособленням військової суті турецької держави. Основу союзу Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії та Османської імперії вбачав у внутрішній подібності їхніх політичних режимів. Причини вступу Туреччини в Першу світову війну на боці Німеччини та Австро-Угорщини вбачав у прагненні керівництва країни втримати Стамбул та протоки Босфор і Дарданелли, відродити колишні імперські позиції в Північній Африці. У контексті аналізу пангерманської зовнішньої програми Берліна Т. Ґ. Масарик вказував, що однією з її цілей є союз з Османською імперію як ключовий засіб проникнення на Близький і Середній Схід. Гегемонію Німеччини в Центральній Європі розглядав у зв’язку зі зміцненням її позицій на Близькому і Середньому Сході, що вважав частиною процесу перетворення її на найсильнішу колоніальну державу. Стверджував, що пангерманська альтернатива розв’язання східного питання призведе до світового панування Німеччини. Аналізуючи стратегію колоніальної політики Німеччини та місце в ній Османської імперії, Т. Ґ. Масарик висловив своє бачення доцільних планів країн Антанти щодо Османської держави. Виступав за позбавлення Туреччини її європейських володінь. Щодо Стамбула і проток позиція Т. Ґ. Масарика змінювалася. Спочатку він підтримував їхню передачу Росії, а після її виходу з війни – під тимчасовий міжнародний контроль країн Антанти до остаточного розв’язання питання їхньої державної належності.

Як цитувати

Кравчук, О. М. (2022). Османська імперія у рецепції Т. Ґ. Масарика у період Першої світової війни. Сходознавство, (90), 93-120. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2022.90.093
Переглядів статті: 300 | Завантажень PDF: 139

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Т. Ґ. Масарик, Османська імперія, Австро-Угорщина, Німеччина, Перша світова війна, Антанта, Центральні держави

Посилання

Віднянський С. Т. Г. Масарик – один із батьків-засновників єдиної демократичної Європи // Історичний часопис з богемістики і словакістики. Ужгород, 2011. Вип. 1.

Галенко О. Османська імперія // Енциклопедія історії України. Т. 7. Київ, 2007.

Киреев Н. Г. История Турции ХХ век. Москва, 2007.

Кравчук О. “Нова Європа. Слов’янська точка зору” Томаша Масарика як чехословацька політична програма // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Історичні науки. Кам’янець-Подільський, 2012. Т. 22.

Крейчи О. Геополитика Центральной Европы: Взгляд из Праги и Братиславы. Прага – Москва, 2010.

Кузьміна І. Погляд “Нової Європи”: українське національне питання під час Першої світової війни // Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика. Львів, 2009. Вип. 32.

Лазарев М. С. Крушение турецкого господства на Арабском Востоке. (1914–1918 гг.). Москва, 1960.

Масарик Т. Г. Россия и Европа. Т. І. Санкт-Петербург, 2000.

Масарик Т. Г. Россия и Европа: Эссе о духовных течениях в Росси. Т. ІІ, кн. ІІ, части 2–5; кн. ІІІ, часть 1. Санкт-Петербург, 2004.

Машевський О. П. Проблема Чорноморських проток у міжнародних відносинах (1870 р. – початок 1920-х рр.). Київ, 2010.

Опат Я. Т. Ґ. Масарик і нова Європа // Т. Ґ. Масарик і нова Європа. Матеріали Першої українсько-чеської науково-теоретичної конференції “Масариківські читання” (м. Київ, 7–8 травня 1998). Київ, 1998.

Поп Ю. І. Нова історія країн Азії і Африки (XVI – поч. XX ст.): підручник. Київ, 2012.

Роган Ю. Падение Османской империи. Первая мировая война на Ближнем Востоке, 1914–1920. Москва, 2018.

Троян С. Германские планы “Mitteleuropa” и этнические проблемы Габсбургской монархии в международных отношениях периода войны // Народы Габсбургской монархии в 1914–1920 гг.: от национальных движений к созданию национальных государств. Т. ІІ. Москва, 2013.

Черніков І. До 100-річчя молодотурецької революції 1908 р. // Україна дипломатична. Науковий щорічник. Вип. 9. Київ, 2008.

Galandauer J. Vznik Československe republiky 1918. Programý, proektý, perspektivý. Praha, 1988.

Hrozný B. T. G. Masaryk and the Orient // Archív Orientální. Praha, 1930. Vol. 2.

Karník Z. T. G. Masaryk a Friedrich Naumann – dva koncepty pro Evropu // Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia III. 2001.

Kováč D. “Nová stredná Európa” u Tomáša G. Masaryka, Friedricha Naumanna a Milana Hodžu // Studia historica Brunensia. 2017. Vol. 64, Iss. 2.

Masaryk T. G. Juvenilie. Studie a stati 1876–1881. Praha, 1993.

Masaryk T. G. Parlamentní pojevy 1891–1893. Praha, 2001.

Masaryk T. G. Parlamentní projevy. 1907–1914. Praha, 2002.

Masaryk T. G. Z počátků Athenaea: texty z let 1883–1885. Praha: Masarykův ústav AV ČR; Ústav T. G. Masaryka, 2004.

Masaryk T. G. Světová revoluce. Za války a ve válce 1914–1918. Praha, 2005a.

Masaryk T. G. Válka a revoluce I: články memoranda přednášky rozhovory: 1914–1916. Praha, 2005b.

Masaryk T. G. Válka a revoluce II: články, memoranda, přednášky, rozhovory: 1917. Praha, 2008.

Masaryk T. G. Politika vědou a uměním: texty z let 1911–1914. Praha, 2011.

Masaryk T. G. Univerzitní přednášky I. Praktická filozofie na základě sociologie. Etika. Praha, 2012.

Masaryk T. G. Z bojů o náboženstvi a texty z let 1904–1906. Praha, 2014.

Masaryk T. G. Nová Evropa. Stanovisko slovanské. Praha, 2016.

Masaryk T. G. Válka a revoluce III: články, memoranda, přednášky, rozhovory: 1918. Praha, 2017.

Masaryk T. G. Demokracie v politice. Texty z let 1907–1910. Praha, 2020.

Neudorflová M. L. T. G. Masaryk – politický myslitel. Praha, 2011.

Neudorflová M. L. Masaryk – demokrat. Od České otázky k ženskému hnutí a Nové Evropě. Praha, 2016.

Neudorflová M. L. Filosifické a politické předpoklady Masarykovy koncepce Nové Evropy // Studia historica Brunensia. 2017. Vol. 64, Č. 2.

Opat J. Masarykiana a jiné studie II. Praha, 2006.

Opat J. “Střední Evropa” v Masarykově myšlení nejen po roce 1918 // T. G. Masaryk a střední Evropa. Sborník. Brno, 1994.

Ort A. T. G. Masaryk a střední Evropa // První světová válka, moderní demokracie a T. G. Masaryk. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané ústavem T. G. Masaryka ve dnech 22.-24. září 1994 v zámku v Liblicích u Mělníka. Praha, 1995.

Pichlík K. T. G. Masaryk proti německé střední Evropě // Masarykova idea československé státnosti ve světle kritiky dějin. Praha, 1993.

Rychlík J. Nová Evropa – představy a skutečnost // Studia historica Brunensia. 2017, Vol. 64, Iss. 2.

Šabata J. Masarykova Nová Evropa // Masaryk T. G. Nová Evropa. Stanovisko slovanské. Brno, 1994.

Samson I. T.G.M. a Nová Europá – geopolitický portrét T. G. Masaryka // Masarykova idea československé státnosti ve světle kritiky dějin. Praha, 1993.

Scholz M. První světová válka a změna prostorového paradigmatu. Naumann – Masaryk – Agnelli a Cabiati // Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, 1 / Studia historica, LXI. Pojetí prostoru v historické perspektivě. Praha, 2012.

Turkey and Ancient Anatolia // The new Encyclopedia Britannika. Macropaedia. Vol. 28. Chicago, 1993.

Vlček R. Masaryk a české rusofilství // T. G. Masaryk a Slované. Praha, 2013.

REFERENCES

Vidnyanskyy S. (2011), “T. G. Masaryk – odyn iz bat’kiv-zasnovnykiv jedynoji demokratychnoji Yevropy”, Istorychnyj chasopys z bogemistyky i slovakistyky, Iss. 1, pp. 35–53. (In Ukrainian).

Halenko O. (2007), “Osmans’ka imperija”, in Encyklopedija istoriji Ukrajiny, Naukova dumka, Kyiv, Vol. 7, pp. 652–64. (In Ukrainian).

Kireev N. G. (2007), Istorija Turcii XX vekm, IV RAN & Kraft+, Moscow. (In Russian).

Kravchuk O. (2012), “ ‘Nova Yevropa. Slov’jans’ka tochka zoru’ Tomasha Masaryka jak chekhoslovac’ka politychna programa”, Naukovi praci Kam’janec’-Podil’s’kogo-nacional’nogo universytetu. Istorychni nauky, Vol. 22, pp. 445–59. (In Ukrainian).

Kreychi O. (2010), Geopolitika Tsentralnoy Yevropy: Vzglyad iz Pragi i Bratislavy, OOO Ottovo izd-vo, Praga: Izd-iy dom Nauchnaya kniga, Moscow. (In Russian).

Kuzmina I. (2009), “Pogl’ad ‘Novoji Yevropy’: ukrajins’ke nacional’ne pytannja pid chas Pershoji svitovoji vijny”, Visnyk L’vivs’kogo universytetu. Serija: Zhurnalistyka, Iss. 32, pp. 207–12. (In Ukrainian).

Lazarev M. S. (1960), Krushenie turetskogo gospodstva na Arabskom Vostoke, (1914–1918 gg.), Izd-vo vost. lit., Moscow. (In Russian).

Masaryk T. G. (2000), Rossiya i Yevropa, Vol. І, RKhGI, Saint Petersburg. (In Russian).

Masaryk T. G. (2004), Rossiya i Yevropa: Esse o dukhovnykh techeniyakh v Rossi, Vol. ІІ, book ІІ, part 2–5; book ІІІ, part 1, RKhGI, Saint Petersburg. (In Russian).

Mashevsjkyj O. P. (2010), Problema Chornomorsjkykh protok u mizhnarodnykh vidnosynakh (1870 r. – pochatok 1920-kh rr.), “Akvilon-Pljus”, Kyiv. (In Ukrainian).

Opat J. (1998), T. G. Masaryk i nova Yevropa, in T. G. Masaryk i nova Yevropa. Materialy Pershoji ukrajins’ko-ches’koji naukovo-teoretychnoji konferenciji “Masarykivs’ki chytannja” (m. Kyiv, 7–8 travnja 1998), Kyiv, pp. 9–19. (In Ukrainian). https://doi.org/10.1159/000027789

Pop Ju. I. (2012), Nova istorija krajin Aziji i Afryky (XVI – poch. XX st.): pidruchnyk, VC “Akademija”, Kyiv. (In Ukrainian).

Rogan Yu. (2018), Padenie Osmanskoy imperii. Pervaya mirovaya voyna na Blizhnem Vostoke, 1914–1920, Alpina non-fikshn, Moscow. (In Russian).

Troyan S. (2013), “Germanskie plany “Mitteleuropa” i etnicheskie problemy Gabsburgskoy monarkhii v mezhdunarodnykh otnoshcheniyakh perioda voyny”, in Narody Gabsburgskoy monarkhii v 1914–1920 gg.: ot natsionalnykh dvizheniy k sozdaniyu natsionalnykh gosudarstv, Vol. ІІ, Institut vseobshchey istorii RAN, Moscow, pp. 211–38. (In Russian).

Chernikov I. (2008), “Do 100-richchja molodoturecjkoji revoljuciji 1908 r.”, Ukrajina dyplomatychna. Naukovyj shhorichnyk, Iss. 9, pp. 114–23. (In Ukrainian).

Galandauer J. (1988), Vznik Československe republiky 1918. Programý, proektý, perspektivý, Svoboda, Praha.

Hrozný B. (1930), “T. G. Masaryk and the Orient”, Archív Orientální, Vol. 2, pp. 1–2.

Karník Zdeněk (2001), “T. G. Masaryk a Friedrich Naumann – dva koncepty pro Evropu”, Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia III, pp. 93–115.

Kováč Dušan (2017), “ ‘Nová stredná Európa’ u Tomáša G. Masaryka, Friedricha Naumanna a Milana Hodžu”, Studia historica Brunensia, Vol. 64, Iss. 2, pp. 45–60. https://doi.org/10.5817/SHB2017-2-4

Masaryk T. G. (1993), Juvenilie. Studie a stati 1876–1881, Ústav T. G. Masaryka, Praha.

Masaryk T. G. (2001), Parlamentní pojevy 1891–1893, Masarykův ústav AV ČR, Praha.

Masaryk T. G. (2002), Parlamentní projevy. 1907–1914, Masarykův ústav AV ČR; Ústav T. G. Masaryka, Praha.

Masaryk T. G. (2004), Z počátků Athenaea: texty z let 1883–1885, Masarykův ústav AV ČR; Ústav T. G. Masaryka, Praha.

Masaryk T. G. (2005а), Světová revoluce. Za války a ve válce 1914–1918, Masarykův ústav AV ČR; Ústav T. G. Masaryka, Praha.

Masaryk T. G. (2005), Válka a revoluce I: články memoranda přednášky rozhovory: 1914–1916, Masarykův ústav AV ČR; Ústav T. G. Masaryka, Praha.

Masaryk T. G. (2008), Válka a revoluce II: články, memoranda, přednášky, rozhovory: 1917, Masarykův ústav AV ČR; Ústav T. G. Masaryka, Praha.

Masaryk T. G. (2011), Politika vědou a uměním: texty z let 1911–1914, Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Ústav T. G. Masaryka, Praha.

Masaryk T. G. (2012), Univerzitní přednášky I. Praktická filozofie na základě sociologie. Etika, Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Ústav T. G. Masaryka, Praha.

Masaryk T. G. (2014), Z bojů o náboženstvi a texty z let 1904–1906, Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Ústav T. G. Masaryka, Praha.

Masaryk T. G. (2016), Nová Evropa. Stanovisko slovanské, Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Ústav T. G. Masaryka, Praha.

Masaryk T. G. (2017), Válka a revoluce III: články, memoranda, přednášky, rozhovory: 1918, Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Ústav T. G. Masaryka, Praha.

Masaryk T. G. (2020), Demokracie v politice. Texty z let 1907–1910, Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Ústav T. G. Masaryka, Praha.

Neudorflová M. L. (2011), T. G. Masaryk – politický myslitel, Nakladatelství ARSCI, Praha.

Neudorflová M. L. (2016), Masaryk – demokrat. Od České otázky k ženskému hnutí a Nové Evropě, Novela bohemica, Praha.

Neudorflová M. L. (2017), Filosifické a politické předpoklady Masarykovy koncepce Nové Evropy, Studia historica Brunensia, Vol. 64, No. 2, pp. 71–87. https://doi.org/10.5817/SHB2017-2-6

Opat J. (2006), Masarykiana a jiné studie II, Ústav T. G. Masaryka, Praha.

Opat J. (1994), “ ‘Střední Evropa’ v Masarykově myšlení nejen po roce 1918”, in T. G. Masaryk a střední Evropa. Sborník, Brno, pp. 109–15.

Ort A. (1995), “T. G. Masaryk a střední Evropa”, in První světová válka, moderní demokracie a T. G. Masaryk. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané ústavem T. G. Masaryka ve dnech 22.-24. září 1994 v zámku v Liblicích u Mělníka, Ústav T. G. Masaryka, Praha, pp. 149–62.

Pichlík K. (1993), “T. G. Masaryk proti německé střední Evropě”, in Masarykova idea československé státnosti ve světle kritiky dějin, Praha, pp. 43–9.

Rychlík J. (2017), “Nová Evropa – představy a skutečnost”, Studia historica Brunensia, Vol. 64, Iss. 2, pp. 61–70. https://doi.org/10.5817/SHB2017-2-5

Šabata J. (1994), “Masarykova Nová Evropa”, in Masaryk T. G. Nová Evropa. Stanovisko slovanské, Doplnek, Brno, pp. 15–50.

Samson I. (1993), “T.G.M. a Nová Europá – geopolitický portrét T. G. Masaryka”, in Masarykova idea československé státnosti ve světle kritiky dějin, Praha, pp. 50–5.

Scholz M. (2012), “První světová válka a změna prostorového paradigmatu. Naumann – Masaryk – Agnelli a Cabiati”, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, 1 / Studia historica, LXI. Pojetí prostoru v historické perspektivě, Karolinum, Praha, pp. 125–65.

Turkey and Ancient Anatolia (1993), in The new Encyclopedia Britannika. Macropaedia. Chicago, Vol. 28, pp. 920–70.

Vlček R. (2013), Masaryk a české rusofilství, in T. G. Masaryk a Slované, Historický ústav AV ČR, Praha, pp. 27–45.