АМЕРИКАНСЬКО-КИТАЙСЬКІ ВІДНОСИНИ ЗА ПЕРШОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ БАРАКА ОБАМИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Н. Д. Городня

Анотація

У статті проаналізовано зміст американсько-китайських відносин за адміністрації Барака Обами, тенденції їхнього розвитку, сфери спільних інтересів і суперечностей двох держав, вплив на двосторонні відносини нової азійсько-тихоокеанської стратегії Вашингтона. Автор доводить, що незважаючи на зростання взаємозалежності між США й КНР, особливо під впливом глобальної кризи 2008–2010 рр., розвиток стратегічного діалогу й контактів на різних рівнях, у двосторонніх відносинах залишається значним потенціал конфліктності, який можна нейтралізувати лише шляхом здійснення відповідальної політики обох держав на основі розуміння ними інтересів одна одної й самостримування.

Як цитувати

Городня, Н. Д. (2012). АМЕРИКАНСЬКО-КИТАЙСЬКІ ВІДНОСИНИ ЗА ПЕРШОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ БАРАКА ОБАМИ. Сходознавство, (60), 12-27. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2012.60.012
Переглядів статті: 16 | Завантажень PDF: 8

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Американсько-китайські відносини, Барака Обами, першої адміністрації

Посилання

Головченко В. І. Американсько-китайські взаємини й формування поліцентричної системи міжнародних відносин // США і світ: ХХІ століття. Колективна монографія пам’яті Є. Камінського. Київ, 2012.

Городня Н. Д. Азійсько-Тихоокеанська політика адміністрації Б. Обами // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2012, № 6 (241).

Городня Н. Д. Еволюція американсько-китайських відносин в перше пост-біполярне десятиліття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2011, № 108.

Городня Н. Д. Політика адміністрації Б. Обами в Південно-Східній Азії та її вплив на американсько-китайські відносини // Світ ХХІ ст. Взаємодія “Північ-Південь” у вимірах перспектив глобального співіснування. Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції (Київ, 21 червня 2011 р.). Київ, 2011.

Таран М. А. Відносини між США та КНР в епоху Ден Сяопіна: ідейно-теоретична і правова основа (1979–1990 рр.) // Східний світ. 2006, № 2.

Таран М. А. Новий зміст “старих проблем”. Американсько-китайські відносини // Політика і час. 2003, № 8.

Шевчук О. В. Китай між США і Росією: геостратегічні відносини. Миколаїв, 2008.

Шевчук О. В. Китайсько-амекриканські відносини: новий вимір зближуючої конкуренції // Гілея: науковий вісник. Київ, 2011. Спецвипуск.

Biden: US-China relations crucial to economic stability. 18 Aug., 2011 / BBC News. – Режим доступу: http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-14570137

Brzezinski, Z. The Group of Two that could change the world // Financial Times. – Jan. 13, 2009 / Financial Times. – Режим доступу: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d99369b8-e178-11dd-afa0-0000779fd2ac.html

Campbell, Kurt M. The U.S.-Philippines Alliance: Deepening the Security and Trade Partnership. Testimony Before the House Committee on Foreign Affairs Subcommittee on Terrorism, Nonproliferation and Trade, Feb. 7, 2012 / U.S. Department of State. – Режим доступу: http://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2012/02/183494.htm

China hikes defence spend 13 % to $91,5 billion. March 4, 2011 / The Times of India. – Режим доступу: http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-03-04/china/28657791_1_.

Clinton, Hillary. Foreign Policy Address at the Council on Foreign Relations, July 15, 2009 / U.S. Department of State. – Режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/july/126071.htm

Clinton, Hillary. Remarks at Plenary Session of the U.S.-China Strategic and Economic Dialogue. Washington, DC, July 27, 2009 / U.S. Department of State. – Режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/july/126521.htm

Clinton, Hillary. Remarks Hillary Rodham Clinton, Secretary of State, China, May 4, 2012 / U.S. Department of State. – Режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/05/189315.htm

Clinton, Hillary. The Law of the Sea Convention (Treaty Doc. 103–39): The U.S. National Security and Strategic Imperatives for Ratification. Testimony before the Senate Committee on Foreign Relations Washington, DC, May 23, 2012 / U.S. Department of State. – Режим доступу: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/05/190685.htm

Devuyst, Yoiri. U.S. China Relations: A View from Europe // Contemporary International Relations, 2009, Sept/Oct, Vol. 19, No 5.

Economy Overshadows Debate on Sino-US Relations. Oct. 23, 2012 / Voice of America. – Режим доступу: http://www.voanews.com/content/economy-overshadows-debate-on-us-china-re.

Gorodnia, Nataliya. China’s 21st Century Financial Foreign Policy // Китаєзнавчі дослідження. Збірка наукових праць. Том 1. Київ, 2011.

Gresser, Edward. Presidential paper tigers should beware China’s roar. October 19, 2012 / The Nation. – Режим доступу: http://www.nationmultimedia.com/opinion/Presidential-paper-tigers-should.

Kissinger, Henry. The Future of U.S.-Chinese Relations. Conflict Is a Choice, Not a Necessity // Foreign Affairs, 2012, March/April. – Режим доступу: http://www.viet-studies.info/kinhte/FA_Kissingher_China_US.htm

Lee, Peter. The New Face of U.S.-China Relations: ‘Strategic Reassurance’ or Old-Fashioned Rollback? / The Asia-Pacific Journal, July 19, 2010. – Режим доступу: http://www.japanfocus.org/-Peter-Lee/3385

Obama, Barack. News Conference by President Obama, Nov. 13, 2011 / The White House. – Режим доступу: http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2011/11/13/president-ob.

Obama, Barack. Remarks By President Obama to the Australian Parliament, Nov. 17, 2011 / The White House. – Режим доступу: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-.

Obama, Barack. Inaugural Address, U. S. Capitol, Washington D. C., January 21, 2009 / The White House. – Режим доступу: http://www.whitehouse.gov/blog/inaugural-address

Obama, Barack. Renewing American Leadership // Foreign Affairs, 2007, July–August, Vol. 86, No. 4. – Режим доступу: http://find.galegroup.com.proxy.lib.umich.edu/itx/start.do?prodId=ITOF

Panetta: Pentagon to shift warships to Pacific. June 1, 2012 / Associated Press. – Режим доступу: http://news.yahoo.com/panetta-pentagon-shift-warships-pacific-010731386.html

Swaine, Michail D. America’s Challenge. Engaging a Rising China in the Twenty-first Century. Washington, D.C., 2011.

REFERENCES

Holovchenko V. I. (2012), “Amerykans’ko-kytays’ki vzayemyny y formuvannya politsentrychnoyi systemy mizhnarodnykh vidnosyn”, in SShA i svit: XXI stolittya, Kolektyvna monohrafiya pam”yati Ye. Kamins’koho, Kyiv. (In Ukrainian).

Horodnya N. D. (2012), “Aziys’ko-Tykhookeans’ka polityka administratsiyi B. Obamy”, Visnyk Luhans’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, No. 6 (241). (In Ukrainian).

Horodnya N. D. (2011), “Evolyutsiya amerykans’ko-kytays’kykh vidnosyn v pershe post-bipolyarne desyatylittya”, Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Istoriya, No. 108. (In Ukrainian).

Horodnya N. D. (2011), “Polityka administratsiyi B. Obamy v Pivdenno-Skhidniy Aziyi ta yiyi vplyv na amerykans’ko-kytays’ki vidnosyny”, in Svit XXI st. Vzayemodiya “Pivnich-Pivden’” u vymirakh perspektyv hlobal’noho spivisnuvannya, Materialy Mizhvidomchoyi naukovo-teoretychnoyi konferentsiyi (Kyiv, 21 chervnya 2011 r.), Kyiv. (In Ukrainian).

Taran M. A. (2006), “Vidnosyny mizh SShA ta KNR v epokhu Den Syaopina: ideyno-teoretychna i pravova osnova (1979–1990 rr.),” Shìdnij svìt, No. 2. (In Ukrainian).

Taran M. A. (2003), “Novyy zmist “starykh problem”. Amerykans’ko-kytays’ki vidnosyny”, Polityka i chas, No. 8. (In Ukrainian).

Shevchuk O. V. (2008), Kytay mizh SShA i Rosiyeyu: heostratehichni vidnosyny, Mykolayiv. (In Ukrainian).

Shevchuk O. V. (2011), “Kytays’ko-amekrykans’ki vidnosyny: novyy vymir zblyzhuyuchoyi konkurentsiyi”, in Hileya: naukovyy visnyk, Spetsvypusk, Kyiv. (In Ukrainian).

“Biden: US-China relations crucial to economic stability” (2011), in BBC News, available at: http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-14570137 (accessed 18 August 2011)

Brzezinski Z. (2009), “The Group of Two that could change the world”, in Financial Times, available at: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d99369b8-e178-11dd-afa0-0000779fd2ac.html (accessed 13 January 2009)

Campbell, Kurt M. (2012), “The U.S.-Philippines Alliance: Deepening the Security and Trade Partnership. Testimony Before the House Committee on Foreign Affairs Subcommittee on Terrorism, Nonproliferation and Trade”, in U.S. Department of State, available at: http://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2012/02/183494.htm (accessed 7 February 2012)

“China hikes defence spend 13 % to $91,5 billion”, in The Times of India, available at: http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-03-04/china/28657791_1_. (accessed 4 March 2011)

Clinton, Hillary (2009), “Foreign Policy Address at the Council on Foreign Relations”, in U.S. Department of State, available at: http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/july/126071.htm (accessed 15 July 2009)

Clinton, Hillary (2009), “Remarks at Plenary Session of the U.S.-China Strategic and Economic Dialogue. Washington, DC”, in U.S. Department of State, available at: http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/july/126521.htm (accessed 27 July 2009)

Clinton, Hillary (2012), “Remarks Hillary Rodham Clinton, Secretary of State, China”, in U.S. Department of State, available at: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/05/189315.htm (accessed 4 May 2012)

Clinton, Hillary (2012), “The Law of the Sea Convention (Treaty Doc. 103–39): The U.S. National Security and Strategic Imperatives for Ratification. Testimony before the Senate Committee on Foreign Relations Washington, DC”, in U.S. Department of State, available at: http://www.state.gov/secretary/rm/2012/05/190685.htm (accessed 23 May 2012)

Devuyst, Yoiri (2009), “U.S. China Relations: A View from Europe”, Contemporary International Relations, Sept/Oct, Vol. 19, No 5.

“Economy Overshadows Debate on Sino-US Relations” (2012), in Voice of America, available at: http://www.voanews.com/content/economy-overshadows-debate-on-us-china-re. (accessed 23 October 2012)

Gorodnia, Nataliya (2011), “China’s 21st Century Financial Foreign Policy”, in Kytayeznavchi doslidzhennya, Zbirka naukovykh prats’, Vol. 1, Kyiv.

Gresser, Edward (2012), “Presidential paper tigers should beware China’s roar”, in The Nation, available at: http://www.nationmultimedia.com/opinion/Presidential-paper-tigers-should. (accessed 19 October 2012)

Kissinger, Henry (2012), “The Future of U.S.-Chinese Relations. Conflict Is a Choice, Not a Necessity”, Foreign Affairs, March/April, available at: http://www.viet-studies.info/kinhte/FA_Kissingher_China_US.htm

Lee, Peter (2010), “The New Face of U.S.-China Relations: ‘Strategic Reassurance’ or Old-Fashioned Rollback?”, The Asia-Pacific Journal, available at: http://www.japanfocus.org/-Peter-Lee/3385 (accessed 19 July 2010)

Obama, Barack (2011), “News Conference by President Obama”, in The White House, available at: http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2011/11/13/president-obama-holds-press-conference-apec-summit#transcript (accessed 13 November 2011)

Obama, Barack (2011), “Remarks By President Obama to the Australian Parliament”, in The White House, available at: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament (accessed 17 November 2011)

Obama, Barack (2009), “Inaugural Address, U. S. Capitol, Washington D. C.”, in The White House, available at: http://www.whitehouse.gov/blog/inaugural-address (accessed 21 January 2009)

Obama, Barack (2007), “Renewing American Leadership”, Foreign Affairs, July–August, Vol. 86, No. 4, available at: http://find.galegroup.com.proxy.lib.umich.edu/itx/start.do?prodId=ITOF

“Panetta: Pentagon to shift warships to Pacific” (2012), Associated Press, available at: http://news.yahoo.com/panetta-pentagon-shift-warships-pacific-010731386.html (accessed 1 June 2012)

Swaine, Michail D. (2011), America’s Challenge. Engaging a Rising China in the Twenty-first Century, Washington, D.C.