ПОЛІТИКА СРСР В АФГАНІСТАНІ (1980–1989 РР.): ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИЙ ТА ІДЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. Л. Ковальков

Анотація

У статті здійснено спробу перегляду й уточнення панівних у радянській та пострадянській історіографії підходів щодо визначення політики СРСР в Афганістані в 1979–1989 рр. Обґрунтовано некоректність уживання термінів “введення військ” і “військова присутність” щодо афганської політики СРСР. Доведено, що в грудні 1979 р. відбулася воєнна інтервенція Радянського Союзу в Афганістан, результатом якої стали насильницька зміна афганського керівництва і початок військової окупації країни. Змістом радянської політики стала форсована соціалістична модернізація Афганістану. На відміну від решти країн “третього світу”, у яких СРСР реалізував таку політику в межах політики “соціалістичної орієнтації”, в Афганістані вона здійснювалася в умовах присутності там 100-тисячого радянського військового контингенту. Радянські війська не лише взяли на себе головний тягар бойових дій проти афганської опозиції в громадянській війні, а й були єдиним гарантом утримання при владі непопулярного серед афганців режиму Народно-демократичної партії Афганістану. Афганське керівництво було повністю залежним від СРСР у внутрішній і зовнішній політиці. Головним знаряддям соціалістичної модернізації Афганістану став апарат військових і цивільних радників, чисельність яких у середині 1980-х сягнула майже 10 тис. осіб. Вони перебирали на себе управлінські функції в центрі і на місцях, керували діяльністю афганської армії, спеціальних служб та сил правопорядку, визначали усі напрямки внутрішньої і зовнішньої політики. Їхніми зусиллями в Афганістан переносився радянський досвід партійного і державного будівництва, системи пропаганди та ідеології. Такою ж була і соціально-економічна політика, результатом якої стало нав’язування Афганістану планової економіки з переважанням державного сектору. Залежність ДРА від економічної і фінансової допомоги з боку СРСР у ці роки зростала. Важливим засобом соціалістичної трансформації Афганістану і виховання прорадянської молоді була реорганізована система освіти. У ній головна увага приділялася ідеологічному вихованню в ідеалах “квітневої революції” та марксистсько-ленінського вчення. Як наслідок, військова окупація країни, диктат радянських радників зумовили несамостійність та підлеглість афганського політичного і державного керівництва. Це посилювало антиурядові та антирадянські настрої афганців, чим сповна скористалися афганська опозиція і країни, які її підтримували.

Як цитувати

Ковальков, О. Л. (2021). ПОЛІТИКА СРСР В АФГАНІСТАНІ (1980–1989 РР.): ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИЙ ТА ІДЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ. Сходознавство, (87), 143-177. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2021.87.143
Переглядів статті: 79 | Завантажень PDF: 47

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

СРСР, Демократична Республіка Афганістан, Обмежений контингент радянських військ, інтервенція, окупація, радники

Посилання

Аблазов В. И., Аблазов И. В., Аблазов К. В. Афганская арена. Дипломаты и полководцы. Киев, 2012.

Акимбеков С. М. История Афганистана. Астана – Алматы, 2015.

Архивы Кремля и Старой площади. Документы по “делу КПСС”. Аннотированный справочник документов, представленных в Конституционный суд Российской Федерации по “делу КПСС”. Новосибирск, 1995.

Бабаходжаев М. А. НДПА – крупнейшая и самая влиятельная сила афганского общества // Республика Афганистан: опыт и тенденции развития. Ташкент, 1990.

Боровой Я. От “Альфы” до Омара // Новое время, 1999, № 51.

Брутенц К. Н. Несбывшееся. Неравнодушные заметки о перестройке. Москва, 2005.

В Политбюро ЦК КПСС… По записям Анатолия Черняева, Вадима Медведева, Георгия Шахназарова (1985–1991). Москва, 2008.

Вєдєнєєв Д. Задзеркалля історії: Нариси минулого спеціальних служб. Київ, 2008.

Военный энциклопедический словарь. Москва, 2001. Т. 1.

Волков А. 40-я армия: история создания, состав, изменение структуры // Комментатор, 2003. № 1 (5) URL: http://www.rsva-ural.ru/library/mbook.php?id=63%208 (дата звернення: 18.03.2021).

Гай Д., Снегирев В. Вторжение. Неизвестные страницы необъявленной войны. Москва, 1991.

Гончарук Г. И. Афганистан, прости. Исследование пережитого. Москва – Одесса, 1992.

Двугрошев Ю. И. Воспоминания первого коменданта Кабула. Заокский, 2005.

Жаров О. Слепцы, навязывавшие себя в поводыри // Азия и Африка сегодня, 1992, № 12.

Иванов Н. Операцию “Шторм” начать раньше. Москва, 2008.

Кирпенко П. Ф. Новые пути Афганистана. Киев, 1983.

Кирпиченко В. Разведка: лица и личности. Москва, 1998.

Ковальков О. Л. Інститут радянських радників у Демократичній республіці Афганістан // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія. Т. 25. № 1. Дніпро, 2017.

Ковальков О. Л. Повстання “Аллах Акбар!”. Кабул, лютий 1980 р. // Наукові записки. Серія: Історичні науки. Вип. 23. Кропивницький, 2018.

Коргун В. Г. Народно-демократическая партия Афганистана в борьбе за социальное освобождение трудящихся // Партии и революционный процесс в странах Азии и Африки: Сборник статей. Москва, 1983.

Коргун В. Г. Бабрак Кармаль // Азия и Африка сегодня, 1998, № 6.

Костыря А. А. О параметрах и определении афганской эпопеи 1979–1989 годов // Все об Афганистане. 16. 07. 2008. URL: http://afghanistan.ru/doc/12561.html (дата звернення: 18.03.2021).

Костыря А. А. Историография, источниковедение, библиография спецоперации СССР в Афганистане (1979–1989 гг.). Донецк, 2009.

Крахмалов С. П. Записки военного атташе. Иран – Египет – Иран – Афганистан. Москва, 2000.

Ляховский А. Трагедия и доблесть Афгана. Москва, 1995.

Майоров А. Правда об афганской войне: Свидетельство главного военного советника. Москва, 1996.

Меримский В. А. Кабул – Москва: война по заказу. Продолжение // Военно-исторический журнал, 1993, № 11.

Меримский В. А. Война в Афганистане: записки участника // Новая и новейшая история, 1995, № 3.

Мокроусов Б. И. 120 дней в Кабуле. Москва, 1981.

Об увеличении численности Вооруженных Сил СССР. Решение Политбюро ЦК № П177/239 от 02.01.80 // Советский архив, собран Владимиром Буковским. 9.2. Афганистан. URL: http://www.bukovsky-archives.net/pdfs/afgh/177-80-2.pdf (дата звернення: 18.03.2021).

О дальнейших мероприятиях по обеспечению государственных интересов СССР в связи с событиями в Афганистане. Решение Политбюро ЦК КПСС № П181/34 от 28.01.80 // Советский архив, собран Владимиром Буковским. 9.2. Афганистан. URL: http://www.bukovsky-archives.net/pdfs/afgh/181-80-9.pdf (дата звернення: 18.03.2021).

О порядке направления военнослужащих, рабочих и служащих в советские войска, временно находящиеся на территории Афганистана. Решение Политбюро ЦК КПСС № П180/64 от 23.01.80 // Советский архив, собран Владимиром Буковским. 9.2. Афганистан. URL: http://www.bukovsky-archives.net/pdfs/afgh/p180-80.pdf (дата звернення: 18.03.2021).

Олимов М. Из записок переводчика // Восток, 1991, № 3.

Он был заложником Кремля. Бабрак Кармаль рассказывает // Труд. 1991, 24 октября.

О проведении переговоров о заключении Договора между Правительством СССР и Правительством ДРА об условиях временного пребывания советских войск на территории ДРА. Решение Политбюро ЦК КПСС № П181/2 от 25.01.80 // Советский архив, собран Владимиром Буковским. 9.2. Афганистан. URL: http://www.bukovsky-archives.net/pdfs/afgh/p181-80.pdf (дата звернення: 18.03.2021).

Письмо главного редактора “Правды” В. Афанасьева в ЦК КПСС о записке И. Щедрова о положении в Афганистане с приложением докладной записки, 12 ноября 1981 г. // Архив Национальной безопасности Университета Дж. Вашингтона”. Афганистан. URL: https://nsarchive2.gwu.edu//rus/text_files/Afganistan/November%2012,%201. (дата звернення: 18.03.2021).

Пластун В. Горький урок // Азия и Африка сегодня, 1993, № 1.

Пядышев Р. Наджибулла, президент Афганистана: Интервью // Международная жизнь, 1990, № 1.

Рубцов Ю. В. Советский Союз в необъявленной войне в Афганистане (1979–1989 годы) // Новая и новейшая история, 2009, № 1.

Секретные документы из особых папок. Афганистан: Политический архив ХХ века // Вопросы истории, 1993, № 3.

Скрынников М. Ф. Спецназ ВДВ. Диверсионно-разведывательные операции в Афгане. Москва, 2005.

Слинкин М. Ф. Афганистан, год 1980: становление режима Б. Кармаля // Востоковедный сборник. Вып. II, Симферополь, 1998.

Слинкин М. Ф. Как снимали Бабрака Кармаля: свидетельство очевидца // Азия и Африка сегодня, 2000. № 7.

Слинкин М. Ф. Афганистан. Страницы истории (80–90-е гг. ХХ века) // Культура народов Причерноморья, № 141. Симферополь, 2003.

Степанищев А. Т., Филипповых Д. Н. Словарь-справочник по военно-исторической терминологии. Москва, 2014.

Теплинский Л. Б. История советско-афганских отношений. 1919–1987. Москва, 1988.

Топорков В. М. Афганистан: советский фактор в истоках кризиса. Чебоксары, 2014a.

Топорков В. М. Категория военное присутствие и ее применение к периоду пребывания советских войск в Афганистане (1979–1989) // Ученые записки Казанского университета: Гуманитарные науки. Т. 156, кн. 4. Казань, 2014b.

Фейфер Г. Большая игра: Война СССР в Афганистане. Москва, 2013.

Христофоров В. С. Трудный путь к Женевским соглашениям 1988 года по Афганистану // Новая и новейшая история, 2008, № 5.

Христофоров В. С. Афганистан: военно-политическое присутствие СССР. 1979–1989 гг. Москва, 2016.

Цаголов К. М. Афганская проблема: экзамен совести // Погружение в трясину: (Анатомия застоя). Москва, 1991.

Черняев А. С. Моя жизнь и мое время. Москва, 1995.

Шебаршин Л. В. Рука Москвы: Записки начальника советской разведки. Москва, 1992.

Amstutz J. B. Afghanistan: The First Five Years of Soviet Occupation. Washington, 1986. https://doi.org/10.21236/ADA187795

Article in the National Intelligence Daily. Washington, January 31, 1980 // Foreign Relations of the United States, 1977–1980. Volume XII. Afghanistan. Washington, 2018. URL: https://static.history.state.gov/frus/frus1977-80v12/pdf/frus1977-80v12.pdf. (дата звернення: 18.03.2021).

Bradsher H. S. Afghan Communism and Soviet Intervention. Oxford, 2002.

Briefing Memorandum From the Director of the Bureau of Intelligence and Research (Spiers) to Secretary of State Vance. Washington, April, 17, 1980 // Foreign Relations of the United States, 1977–1980. Volume XII. Afghanistan. Washington, 2018. URL: https://static.history.state.gov/frus/frus1977-80v12/pdf/frus1977-80v12.pdf. (дата звернення: 18.03.2021).

Giustozzi A. War, Politics and Society in Afghanistan (1978–1992). London, 2000.

Hammond T. T. Red Flag Over Afghanistan: The Communist Coup, the Soviet Invasion and the Consequences. Colorado, 1984.

Memorandum From KGB Chief M. Chebrikov, Soviet Foreign Minister Eduard Shevarnadze, Defense Minister Sergei Sokolov and Central Committee International Relations Secretary Anatoly Dobrynin to CSPU Politburo. November 13, 1986 // Wilson Center. Digital Archive. International History Declassified. URL: https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/112470 (дата звернення: 18.03.2021).

Mitrochin V. The KGB in Afghanistan. Russian Edition. Washington, 2002.

Report of Military Leaders to D. F. Ustinov. May 10, 1981 // Wilson Center. Digital Archive. International History Declassified. URL: https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/113138 (дата звернення: 18.03.2021).

Telegram From the Embassy in Afghanistan to the Department of States. Kabul, January 16, 1980 // Foreign Relations of the United States, 1977–1980. Volume XII. Afghanistan. Washington, 2018. URL: https://static.history.state.gov/frus/frus1977-80v12/pdf/frus1977-80v12.pdf. (дата звернення: 18.03.2021).

REFERENCES

Ablazov V. I., Ablazov I. V. and Ablazov K. V. (2012), Afganskaja arena. Diplomaty i polkovodcy, Kyiv. (In Russian).

Akimbekov S. M. (2015), Istorija Afganistana, IMEP pri Fonde Pervogo Prezidenta, Astana and Almaty. (In Russian).

Arhivy Kremlja i Staroj ploshhadi. Dokumenty po “delu KPSS”. Annotirovannyj spravochnik dokumentov, predstavlennyh v Konstitucionnyj sud Rossijskoj Federacii po “delu KPSS” (1995), Sibirskij hronograf, Novosibirsk. (In Russian).

Babahodzhaev M. A. (1990), “NDPA – krupnejshaja i samaja vlijatel’naja sila afganskogo obshhestva”, in Respublika Afganistan: opyt i tendencii razvitija, Izdatel’stvo FAN Uzbekskoj SSR, Tashkent, pp. 5–19. (In Russian).

Borovoj Ja. (1995), “Ot “Al’fy” do Omara”, Novoe vremja, No. 51, pp. 26–8. (In Russian).

Brutenc K. N. (2005), Nesbyvsheesja. Neravnodushnye zametki o perestrojke, Mezhdunarodnye otnoshenija, Moscow. (In Russian).

V Politbjuro CK KPSS… Po zapisjam Anatolija Chernjaeva, Vadima Medvedeva, Georgija Shahnazarova (1985–1991) (2008), Gorbachev-Fond Moscow. (In Russian).

Viedienieiev D. (2008), Zadzerkallia istorii: Narysy mynuloho spetsialnykh sluzhb, “K.I.S.”, Kyiv. (In Ukrainian).

Voennyj enciklopedicheskij slovar’ (2001), Bol’shaja Rossijskaja jenciklopedija, “RIPPOL KLASSIK”, Moscow, Vol. 1. (In Russian).

Volkov A. (2003), “40-ja armija: istorija sozdanija, sostav, izmenenie struktury”, Kommentator, No. 1 (5), available at: http://www.rsva-ural.ru/library/mbook.php?id=63%208 (accessed 18.03.2021). (In Russian).

Gaj D. and Snegirev V. (1991), Vtorzhenie. Neizvestnye stranicy neobjavlennoj vojny, SP IKPA, Moscow. (In Russian).

Goncharuk G. I. (1992), Afganistan, prosti. Issledovanie perezhitogo, Izdatel’stvo “Reklama” Akcionernogo obshhestva “Sojuzreklama”, Odesskoe mezhoblastnoe reklamnoe agentstvo, Moscow and Odessa, (In Russian).

Dvugroshev Ju. I. (2005), Vospominanija pervogo komendanta Kabula, Istochnik zhizni, Zaokskij. (In Russian).

Zharov O. (1992), “Slepcy, navjazyvavshie sebja v povodyri”, in Azija i Afrika segodnja, No. 12, pp. 27–9. (In Russian).

Ivanov N. (2008), Operaciju “Shtorm” nachat’ ran’she, Moscow. (In Russian).

Kirpenko P. F. (1983), Novye puti Afganistana, Politizdat Ukrainy, Kyiv. (In Russian).

Kirpichenko V. (1998), Razvedka: lica i lichnosti, Geya, Moscow. (In Russian).

Koval’kov O. L. (2017), “Instytut radianskykh radnykiv u Demokratychnii respublitsi Afhanistan”, Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia: Istoriia ta arkheolohiia, Vol. 25, No. 1, pp. 139–48. (In Ukrainian).

Kovalkov O. L. (2018), “Povstannia “Allakh Akbar!”. Kabul, liutyi 1980 r.”, in Naukovi zapysky. Seriia: Istorychni nauky, Vyp. 23, Kropyvnytskyi, pp. 190–200. (In Ukrainian).

Korgun V. G. (1983), “Narodno-demokraticheskaja partija Afganistana v bor’be za social’noe osvobozhdenie trudjashhihsja”, in Partii i revoljucionnyj process v stranah Azii i Afriki: Sbornik statej, Izdatel’stvo “Nauka”. Glavnaja redakcija vostochnoj literatury, Moscow, pp. 215–39. (In Russian).

Korgun V. G. (1998), “Babrak Karmal’ ”, Azija i Afrika segodnja, No. 6, pp. 37–44. (In Russian).

Kostyrja A. A. (2008), “O parametrah i opredelenii afganskoj epopei 1979–1989 godov”, in Vse ob Afganistane. 16. 07. 2008, available at: http://afghanistan.ru/doc/12561.html (accessed 18.11.2020). (In Russian).

Kostyrja A. A. (2009), Istoriografija, istochnikovedenie, bibliografija specoperacii SSSR v Afganistane (1979–1989 gg.), OOO “YPP ‘Promin’ ”, Donetsk. (In Russian).

Krahmalov S. P. (2000), Zapiski voennogo attashe. Iran – Egipet – Iran – Afganistan, Izdatel’skij dom “Russkaja razvedka”, Moscow. (In Russian).

Ljahovskij A. (1995), Tragedija i doblest’ Afgana, GPI “Iskona”, Moscow. (In Russian).

Majorov A. (1996), Pravda ob afganskoj vojne: Svidetel’stvo glavnogo voennogo sovetnika, Izdatel’stvo “Prava cheloveka”, Moscow. (In Russian).

Merimskij V. A. (1993), “Kabul – Moskva: vojna po zakazu. Prodolzhenie”, Voenno-istoricheskij zhurnal, No. 11, pp. 30–6. (In Russian).

Merimskij V. A. (1995), “Vojna v Afganistane: zapiski uchastnika”, Novaja i novejshaja istorija, No. 3, pp. 74–117. (In Russian).

Mokrousov B. I. (1981), 120 dnej v Kabule, Izdatel’stvo “Pravda”, Moscow. (In Russian).

“Ob uvelichenii chislennosti Vooruzhennyh Sil SSSR. Reshenie Politbjuro CK CPSS №P177/239 ot 02.01.80”, in Sovetskij arhiv, sobran Vladimirom Bukovskim. 9.2. Afganistan, available at: http://www.bukovsky-archives.net/pdfs/afgh/177-80-2.pdf (accessed 18.03.2021). (In Russian).

“O dal’nejshih meroprijatijah po obespecheniju gosudarstvennyh interesov SSSR v svjazi s sobytijami v Afganistane. Reshenie Politbjuro CK CPSS № P181/34 ot 28.01.80”, in Sovetskij arhiv, sobran Vladimirom Bukovskim. 9.2. Afganistan, available at: http://www.bukovsky-archives.net/pdfs/afgh/181-80-9.pdf (accessed 18.03.2021). (In Russian).

“O porjadke napravlenija voennosluzhashhih, rabochih i sluzhashhih v sovetskie vojska, vremenno nahodjashhiesja na territorii Afganistana. Reshenie Politbjuro CK CPSS № P180/64 ot 23.01.80”, in Sovetskij arhiv, sobran Vladimirom Bukovskim. 9.2. Afganistan, available at: http://www.bukovsky-archives.net/pdfs/afgh/p180-80.pdf (accessed 18.03.2021). (In Russian).

Olimov M. (1991), “Iz zapisok perevodchika”, Vostok, No. 3, pp. 58–70. (In Russian).

“On byl zalozhnikom Kremlja. Babrak Karmal’ rasskazyvaet” (1991), Trud, 24 oktjabrja, p. 1, 5. (In Russian).

“O provedenii peregovorov o zakljuchenii Dogovora mezhdu Pravitel’stvom SSSR i Pravitel’stvom DRA ob uslovijah vremennogo prebyvanija sovetskih vojsk na territorii DRA. Reshenie Politbjuro CK CPSS № P181/2 ot 25.01.80”, in Sovetskij arhiv, sobran Vladimirom Bukovskim. 9.2. Afganistan, available at: http://www.bukovsky-archives.net/pdfs/afgh/p181-80.pdf (accessed 18.03.2021). (In Russian).

“Pis’mo glavnogo redaktora “Pravdy” V. Afanas’eva v CK KPSS o zapiske I. Shhedrova o polozhenii v Afganistane s prilozheniem dokladnoj zapiski, 12 nojabrja 1981 g.”, in Arhiv Nacional’noj bezopasnosti Universiteta Dzh. Vashingtona. Afganistan, available at: https://nsarchive2.gwu.edu//rus/text_files/Afganistan/November%2012,%201. (accessed 18.03.2021). (In Russian).

Plastun V. (1993), “Gor’kij urok”, Azija i Afrika segodnja, No. 1, pp. 7–10. (In Russian).

Pjadyshev R. (1990), “Nadzhibulla, prezident Afganistana: Interv’ju”, Mezhdunarodnaja zhizn’, No. 1, pp. 19–28. (In Russian).

Rubcov Ju. V. (2009), Sovetskij Sojuz v neobjavlennoj vojne v Afganistane (1979–1989 gody), Novaja i novejshaja istorija, No. 1, pp. 48–71. (In Russian).

“Sekretnye dokumenty iz osobyh papok. Afganistan: Politicheskij arhiv XX veka” (1993), Voprosy istorii, No. 3, pp. 3–33. (In Russian).

Skrynnikov M. F. (2005), Specnaz VDV. Diversionno-razvedyvatel’nye operacii v Afgane, Jauza, Eksmo, Moscow. (In Russian).

Slinkin M. F. (1998), “Afganistan, god 1980: stanovlenie rezhima B. Karmalja”, in Vostokovednyj sbornik, Vyp. II, Simferopol’, pp. 17–60. (In Russian).

Slinkin M. F. (2000), “Kak snimali Babraka Karmalja: svidetel’stvo ochevidca”, Azija i Afrika segodnja, No. 7. рр. 44–9. (In Russian).

Slinkin M. F. (2003), “Afganistan. Stranicy istorii (80–90-e gg. XX veka)”, Kul’tura narodov Prichernomor’ja, No. 141, Simferopol’, p. 279. (In Russian).

Stepanishhev A. T. and Filippovyh D. N. (2014), Slovar’-spravochnik po voenno-istoricheskoj terminologii, Gumanit. izd. centr VLADOS, Moscow. (In Russian).

Teplinskij L. B. (1988), Istorija sovetsko-afganskih otnoshenij, 1919–1987, Mysl’, Moscow. (In Russian).

Toporkov V. M. (2014a), Afganistan: sovetskij faktor v istokah krizisa, CNS “Interaktiv pljus”, Cheboksary. (In Russian).

Toporkov V. M. (2014b), “Kategorija voennoe prisutstvie i ee primenenie k periodu prebyvanija sovetskih vojsk v Afganistane (1979–1989)”, in Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta: Gumanitarnye nauki, Vol. 156, kn. 4, Kazan’, pp. 217–22. (In Russian).

Fejfer G. (2013), Bol’shaja igra: Vojna SSSR v Afganistane, Eksmo, Moscow. (In Russian).

Hristoforov V. S. (2008), “Trudnyj put’ k Zhenevskim soglashenijam 1988 goda po Afganistanu”, Novaja i novejshaja istorija, No. 5, pp. 23–48. (In Russian).

Hristoforov V. S. (2016), Afganistan: voenno-politicheskoe prisutstvie SSSR. 1979–1989 gg., IRI RAN, Moscow. (In Russian).

Tzagolov K. M. (1991), “Afganskaja problema: ekzamen sovesti”, in Pogruzhenie v trjasinu: (Anatomija zastoja), Progress, Moscow, pp. 209–31. (In Russian).

Chernjaev A. S. (1995), Moja zhizn’ i moe vremja, Mezhdunarodnye otnoshenija, Moscow. (In Russian).

Shebarshin L. V. (1992), Ruka Moskvy: Zapiski nachal’nika sovetskoj razvedki, Centr-100, Moscow. (In Russian).

Amstutz J. B. (1986), Afghanistan: The First Five Years of Soviet Occupation, National Defense University, Washington. https://doi.org/10.21236/ADA187795

“Article in the National Intelligence Daily, Washington, January 31, 1980”, in Foreign Relations of the United States, 1977–1980, (2018), Vol. XII, Afghanistan, United States Government Publishing Office, Washington, available at: https://static.history.state.gov/frus/frus1977-80v12/pdf/frus1977-80v12.pdf, pp. 530–32 (accessed 18.03.2021).

Bradsher H. S. (2002), Afghan Communism and Soviet Intervention, Oxford University Press, Oxford.

“Briefing Memorandum From the Director of the Bureau of Intelligence and Research (Spiers) to Secretary of State Vance, Washington, April, 17, 1980”, in Foreign Relations of the United States, 1977–1980, (2018), Vol. XII, Afghanistan, United States Government Publishing Office, Washington, available at: https://static.history.state.gov/frus/frus1977-80v12/pdf/frus1977-80v12.pdf, pp. 689–92 (accessed 18.03.2021).

Giustozzi A. (2000), War, Politics and Society in Afghanistan (1978–1992), C. Hurst & Co, London.

Hammond T. T. (1984), Red Flag Over Afghanistan: The Communist Coup, the Soviet Invasion and the Consequences, Westview Press, Inc, Colorado.

“Memorandum From KGB Chief M. Chebrikov, Soviet Foreign Minister Eduard Shevarnadze, Defense Minister Sergei Sokolov and Central Committee International Relations Secretary Anatoly Dobrynin to CSPU Politburo. November 13, 1986”, in Wilson Center. Digital Archive. International History Declassified, available at: https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/112470 (accessed 18.03.2021). (In Russian).

Mitrochin V. (2002), The KGB in Afghanistan. Russian Edition, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington. (In Russian).

“Report of Military Leaders to D. F. Ustinov. May 10, 1981”, in Wilson Center. Digital Archive. International History Declassified, available at: https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/113138 (accessed 18.03.2021). (In Russian).

“Telegram from the Embassy in Afghanistan to the Department of States. Kabul, January 16, 1980”, in Foreign Relations of the United States, 1977–1980, (2018), Vol. XII, Afghanistan, United States Government Publishing Office, Washington, available at: https://static.history.state.gov/frus/frus1977-80v12/pdf/frus1977-80v12.pdf, pp. 483–5 (accessed 18.03.2021). (In English).