РОЛЬ ПОВСЯКДЕННОГО БАЖАННЯ В ДУХОВНІЙ ПРАКТИЦІ РАННЬОГО ХАСИДИЗМУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  І. В. Туров

Анотація

Пропонована стаття присвячена аналізу ролі побутового буденного бажання у віровченні та духовній практиці раннього хасидизму. Факти регулярного звернення вірян до лідерів хасидського руху (цадиків) із метою здійснення їхніх прохань щодо матеріального добробуту, здоров’я та решти побутових проблем є загально відомими. Але оцінка того, що відбувається, у проповідях хасидів не є однозначною. У повчаннях цадиків містяться як засудження прагнення віруючих до земних благ, так і заклики використовувати їх на благо служіння Господу. У пропонованій статті обґрунтовується гіпотеза, за якою здійснення побутових бажань віруючого було для хасидів одною з найважливіших духовних практик, що не поступається за своєю значущістю містичній медитації.

Як цитувати

Туров, І. В. (2012). РОЛЬ ПОВСЯКДЕННОГО БАЖАННЯ В ДУХОВНІЙ ПРАКТИЦІ РАННЬОГО ХАСИДИЗМУ. Сходознавство, (57-58), 147-157. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2012.57-58.147
Переглядів статті: 15 | Завантажень PDF: 8

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

духовній практиці, раннього хасидизму, Роль повсякденного бажання

Посилання

Туров И. Влияние учения раннего хасидизма на еврейско-славянские отношения // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. № 5, 2011.

Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. Иерусалим – Москва, 2004.

Benyamin mi-Zalorzez. Turey Zahav. Mahilev, 1816.

Buber M. Be-Pardes ha-hasidut. Jerusalem, 2001.

Dubnov S. Toldot ha-hasidut. Tel Aviv, 1960.

Eliezer Lipa mi-Lizensk. Or le-Zadik. Jerusalem, 1975.

Etkes I. Hasidut breshita. Tel-Aviv, 1991.

Idel M. Hasidism, Between Ecstasy and Magic. New York, 1995.

Landau B. R. Elimelekh mi-Lizhansk // The Encyclopedia of Hasidism. London, 1977.

Levy Izhak mi-Berdichev. Kdushat ha-Levy. Jerusalem, 1958.

Sack B. Iyun be-hashpaat r.Moshe Qordovero al ha-hasidut // Eshel Beer Sheva. 1986. № 3.

Sack B. Iyun be-Torato shel Hoze mi-Lublin // Tsadiqim ve-anshey maase: Mehqarim ba-hasidut Polin. Jerusalem, 1994.

Schatz-Uffenheimer R. Ha-hasidut ke-mistika. Jerusalem. 1980.

Schatz-Uffenheimer R. Quietistic Elements in Eighteenth Century Hasidic Thought. Princeton, 1993.

Weiss J. Petitionary Prayer in Early Hasidism // Studies in Eastern European Jewish Mysticism. Oxford, 1985.

REFERENCES

Turov I. (2011), “Vliyaniye ucheniya rannego khasidizma na evreysko-slavyanskiye otnosheniya”, Naukovi zapysky Natsional’noho universytetu “Ostroz’ka Akademiya”, No. 5. (In Russian).

Sholem G. (2004), Osnovnyye techeniya v evreyskoy mistike, Iyerusalim, Moscow. (In Russian).

Benyamin mi-Zalorzez (1816), Turey Zahav, Mahilev.

Buber M. (2001), Be-Pardes ha-hasidut, Jerusalem. (In Hebrew).

Dubnov S. (1960), Toldot ha-hasidut, Tel Aviv. (In Hebrew).

Eliezer Lipa mi-Lizensk (1975), Or le-Zadik, Jerusalem. (In Hebrew).

Etkes I. (1991), Hasidut breshita, Tel-Aviv. (In Hebrew).

Idel M. (1995), Hasidism, Between Ecstasy and Magic, New York.

Landau B. R. (1977), “Elimelekh mi-Lizhansk”, in The Encyclopedia of Hasidism, London.

Levy Izhak mi-Berdichev (1958), Kdushat ha-Levy, Jerusalem. (In Hebrew).

Sack B. (1986), “Iyun be-hashpaat r.Moshe Qordovero al ha-hasidut”, Eshel Beer Sheva, No. 3. (In Hebrew).

Sack B. (1994), “Iyun be-Torato shel Hoze mi-Lublin”, in Tsadiqim ve-anshey maase: Mehqarim ba-hasidut Polin, Jerusalem. (In Hebrew).

Schatz-Uffenheimer R. (1980), Ha-hasidut ke-mistika, Jerusalem. (In Hebrew).

Schatz-Uffenheimer R. (1993), Quietistic Elements in Eighteenth Century Hasidic Thought, Princeton.

Weiss J. (1985), “Petitionary Prayer in Early Hasidism”, in Studies in Eastern European Jewish Mysticism, Oxford, pp. 126–129.