СТАНОВЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ В АРАБСЬКИХ КРАЇНАХ ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  І. О. Субота

Анотація

У статті розглядається процес становлення літературної критики в країнах Перської затоки. Приділяється увага найголовнішим виданням першої половини ХХ ст., оскільки становлення літературної критики було нерозривно пов’язане з виникненням преси, в якій друкувались більшість критичних праць. Відводиться важливе місце впливу сиро-американської школи, шкіл “Диван” та “Аполлон” на розвиток критичної думки в арабських країнах Затоки, а також провідній ролі романтичної течії у її формуванні. Називаються імена найважливіших критиків регіону, розглядаються завдання та функції літератури, що ними визначаються.

Як цитувати

Субота, І. О. (2012). СТАНОВЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ В АРАБСЬКИХ КРАЇНАХ ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ. Сходознавство, (57-58), 118-126. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2012.57-58.118
Переглядів статті: 4 | Завантажень PDF: 4

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

арабські країни, Перська затока, Становлення літературної критики

Посилання

Аганина Л. А. Введение // Литературная критика стран зарубежного Востока и ее роль в развитии общественной и эстетической мысли. Москва, 1988.

Али-Заде Э. А. Египетская литературная критика: период становления // Литературная критика стран зарубежного Востока и ее роль в развитии общественной и эстетической мысли. Москва, 1988.

Имангулиева А. Н. “Ассоциация пера” и Михаил Нуайме. Москва, 1975.

Кирпиченко В. Н. Арабская литературная критика и проблема самобытности арабского романа // Литературная критика стран зарубежного Востока и ее роль в развитии общественной и эстетической мысли. Москва, 1988.

Abdulla Al-Qatam. The Kuwaity writer ‘Abd ar-Razzāq al-Basīr (1920–1999) // Studia arbistyczne i islamistyczne. № 8. Warszawa, 2000.

Al-Rašīd bū-Ša،īr. Al-Ši،ar al-،arabi al-ћadīś fi minţaqati al-ĥalīği (،awāmilu taţawurihi ΄ittiğāhātuhu wa-qađāyāhu). Dimašq, 1997.

Muћammad ‘Abdu-r-Raћīm Kāfūd. Dirasāt fi -l-ši،ari wa-n-naqdi. Ad-Dūћa, 2005.

Şabrī Musallim. Al-Manhağ al-΄iğtimā،iy fi -l-ĥiţāb an-naqdi al-baћrayni. Qirā΄at fi -l-kitābi “Al-Qişşa al-qaşira fī -l-ĥalīği al-،arabiyi” li-n-nāqid ΄Ibrāhīm ،Abdallah Ġulūm. Aś-Śaqafāt, № 5. Al-Baћrayn, 2003.

REFERENCES

Aganina L. A. (1988), “Vvedeniye”, in Literaturnaya kritika stran zarubezhnogo Vostoka i eye rol’ v razvitii obshchestvennoy i esteticheskoy mysli, Moscow. (In Russian).

Ali-Zade E. A. (1988), “Egipetskaya literaturnaya kritika: period stanovleniya”, in Literaturnaya kritika stran zarubezhnogo Vostoka i eye rol’ v razvitii obshchestvennoy i esteticheskoy mysli, Moscow. (In Russian).

Imanguliyeva A. N. (1975), “Assotsiatsiya pera” i Mikhail Nuayme, Moscow. (In Russian).

Kirpichenko V. N. (1988), “Arabskaya literaturnaya kritika i problema samobytnosti arabskogo romana”, in Literaturnaya kritika stran zarubezhnogo Vostoka i eye rol’ v razvitii obshchestvennoy i esteticheskoy mysli, Moscow. (In Russian).

Abdulla Al-Qatam (2000), “The Kuwaity writer ‘Abd ar-Razzāq al-Basīr (1920–1999)”, in Studia arbistyczne i islamistyczne, No. 8, Warszawa.

Al-Rašīd bū-Ša،īr (1997), Al-Ši،ar al-،arabi al-ћadīś fi minţaqati al-ĥalīği (،awāmilu taţawurihi ΄ittiğāhātuhu wa-qađāyāhu), Dimašq. (In Arabic).

Muћammad ‘Abdu-r-Raћīm Kāfūd (2005), Dirasāt fi -l-ši،ari wa-n-naqdi, Ad-Dūћa. (In Arabic).

Şabrī Musallim (2003), Al-Manhağ al-΄iğtimā،iy fi -l-ĥiţāb an-naqdi al-baћrayni. Qirā΄at fi -l-kitābi “Al-Qişşa al-qaşira fī -l-ĥalīği al-،arabiyi” li-n-nāqid ΄Ibrāhīm ،Abdallah Ġulūm. Aś-Śaqafāt, No. 5, Al-Baћrayn. (In Arabic).