ВІДОБРАЖЕННЯ ПОДІЙ 12 ВЕРЕСНЯ 1980 РОКУ У РОМАНІ ЛАТІФЕ ТЕКІН “УРОКИ НОЧІ”

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. В. Лавров

Анотація

Статтю присвячено дослідженню подій перевороту 12 вересня 1980 року в Туреччині крізь призму авторського сприйняття, а саме – їхньому змалюванню у творі Латіфе Текін “Уроки ночі”. Автор твору надає особливої уваги розвитку внутрішнього світу персонажів, спричиненому вимогами політичних тенденцій. Твір просякнутий автобіографічними елементами з життя самої Латіфе, що простежується в характері головних героїв. “Уроки ночі” є показовим прикладом для розуміння тогочасних подій як для турецьких, так і для закордонних читачів.

Як цитувати

Лавров, Д. В. (2013). ВІДОБРАЖЕННЯ ПОДІЙ 12 ВЕРЕСНЯ 1980 РОКУ У РОМАНІ ЛАТІФЕ ТЕКІН “УРОКИ НОЧІ”. Сходознавство, (64), 73-80. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2013.64.073
Переглядів статті: 13 | Завантажень PDF: 6

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

12 вересня 1980 року, Відображення подій, Латіфе Текін, роман, “Уроки ночі”

Посилання

Alatlı Alev. Aydın Despotizmi. İstanbul, 2002.

Aslan Sema. Sessiz lnsanlann Sesini Dile Çevirdim, (Söyleşi), İletişim Sorunsalı Açısından Tasarım ve Edebiyat, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, İletişim Bilimleri Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006.

İşeri Gülşen, Tekin Latife. “Erkekleri Kollarından Tutup Kiraz Kenara Savurmak Gerekiyor”, (Söyleşi). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tumgazeteler.com/?a=4786182 ET: 29.08.2009

Karaosmanoğlu Ülkü. Gece Dersleri’nin Yazarıyla Kitabı Üzerine Latife Tekin: ‘Şefkat... Hepimiz İçin Dileğim Bu, (Söyleşi), Sanat Olayı, 46, Mart, 1986.

Küçük Yalçın. Estetik Hesaplaşma. İstanbul, 1987.

Öztaş Sevinç. Latife Tekin Hakkında ‘Çok Şahsi’ Bir Yazı. Edebiyat ve Eleştiri. 64, Kasım-Aralık, 2002.

Parla Jale. Yesem Örgütü Beş Defa Bir Demet Yasemenle, Don Kişot tan Bugüne Roman. İstanbul, 2005.

Sazyek Hakan. Seksenli Yılların Türk Romanına Kazandırdığı Yeni Yazarlar. Türk Dili, 465, Eylül, 1990.

Sönmez Ayten. Latife Tekin’in Romanlarında Öznellik ve Anlatı. Іstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2004.

Tekin Latife. Gece Dersleri. İstanbul: Everem Yayınlan, 7, Basım, 2004.

Tekin Latife. Muinar. İstanbul: Everest Yayınlan, I Baskı, 2006.

Temizyürek Mahmut. Latife Tekin: Edebiyatta Bir Barbar Aşısı. 8. Bursa Edebiyat Günleri Manolya Durağında Roman Bursa: Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınlan, 2003.

REFERENCES

Alatlı Alev (2002), Aydın Despotizmi, İstanbul. (In Turkish).

Aslan Sema (2006), Sessiz lnsanlann Sesini Dile Çevirdim, (Söyleşi), İletişim Sorunsalı Açısından Tasarım ve Edebiyat, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, İletişim Bilimleri Bilim Dalı, İstanbul. (In Turkish).

İşeri Gülşen and Tekin Latife, Erkekleri Kollarından Tutup Kiraz Kenara Savurmak Gerekiyor, (Söyleşi), available at: http://www.tumgazeteler.com/?a=4786182 ET: 29.08.2009 (In Turkish).

Karaosmanoğlu Ülkü (1986), Gece Dersleri’nin Yazarıyla Kitabı Üzerine Latife Tekin: ‘Şefkat... Hepimiz İçin Dileğim Bu, (Söyleşi), Sanat Olayı, 46, Mart. (In Turkish).

Küçük Yalçın (1987), Estetik Hesaplaşma, İstanbul. (In Turkish).

Öztaş Sevinç (2002), Latife Tekin Hakkında ‘Çok Şahsi’ Bir Yazı, Edebiyat ve Eleştiri. 64, Kasım-Aralık. (In Turkish).

Parla Jale (2005), Yesem Örgütü Beş Defa Bir Demet Yasemenle, Don Kişot tan Bugüne Roman, İstanbul. (In Turkish).

Sazyek Hakan (1990), Seksenli Yılların Türk Romanına Kazandırdığı Yeni Yazarlar, Türk Dili, 465, Eylül. (In Turkish).

Sönmez Ayten (2004), Latife Tekin’in Romanlarında Öznellik ve Anlatı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı, Іstanbul. (In Turkish).

Tekin Latife (2004), Gece Dersleri, Everem Yayınlan, 7, Basım, İstanbul. (In Turkish).

Tekin Latife (2006), Muinar, Everest Yayınlan, I Baskı, İstanbul. (In Turkish).

Temizyürek Mahmut (2003), Latife Tekin: Edebiyatta Bir Barbar Aşısı, 8. Bursa Edebiyat Günleri Manolya Durağında Roman Bursa: Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınlan. (In Turkish).