СИНТАКСИС ДІЄСЛОВА В ЄВРЕЙСЬКІЙ ЛІТУРГІЙНОЇ ПОЕЗІЇ АРАМЕЙСЬКОЮ МОВОЮ. НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ ТАРГУМІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Д. В. Цолін

Анотація

Стаття присвячена аналізу синтаксичних функцій дієслова в докласичній (IV–VI ст.) та класичній (VI–VIII ст.) єврейській літургійній поезії арамейською мовою. У докласичний період вживання дієслова виявляє дещо менший ступінь нормативності і значний вплив живої розмовної мови; у класичну ж добу разом із уведенням нових норм віршування виявляється спроба “очищення” мови, приведення її до єдиного літературного стандарту, що відображається на вживанні дієслова. Невирішеним залишається питання широкого вживання дієприкметника, що охоплює майже всі функції qtl та yqtl-дієслів – чи ця особливість притаманна лише поезії, чи середньоарамейській мові в цілому?

Як цитувати

Цолін, Д. В. (2014). СИНТАКСИС ДІЄСЛОВА В ЄВРЕЙСЬКІЙ ЛІТУРГІЙНОЇ ПОЕЗІЇ АРАМЕЙСЬКОЮ МОВОЮ. НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ ТАРГУМІВ. Сходознавство, (67), 138-170. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2014.67.138
Переглядів статті: 19 | Завантажень PDF: 8

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

єврейська літургійна поезія, арамейською мовою, поезія таргумів, Синтаксис дієслова

Посилання

Elbogen I. Jewish Liturgy: a Comprehensive History / Translated by Raymond Scheidlin. New Yokr – Jerusalem, 1993.

Fassberg S. E. A Grammar of the Palestinian Targum Fragments from the Cairo Genizah. Atlanta, Georgia, 1991. https://doi.org/10.1163/9789004369610

Flesher P. The Translations of Proto-Onqelos and the Palestinian Targums // JAB, 2001, № 3.

Heinemann J. Remnants of Ancient Piyyuṭim in the Palestinian Targum Tradition” // Hasifrut, 1973, № 4.

Kaufman S. A. The Akkadian Influence on Aramaic. Chicago, 1974.

Klein M. L. The Fragment-Targums of the Pentateuch According to their Extant Sources. In 2 volums. Rome, 1980.

Klein M. L. Genizah Manuscripts of Palestinian Targum to the Pentateuch. In 2 volumes, vol. 1. Cincinnati, 1986.

Margolis M. The Aramaic Language of the Babylonian Talmud. München, 1910.

Muraoka T. Classical Syriac. A Basic Grammar with a Chrestomathy. Wiessbaden, 2005.

Muraoka T. & Porten B. A Grammar of Egyptian Aramaic. Leiden – New York – Köln, 1998. https://doi.org/10.1163/9789004305021

Muraoka T. A Grammar of Qumran Aramaic. Leuven, 2001.

Rabbi Yitzchok Kirner with Lisa Aiken. The Art of Jewish Prayer. Northvale, New Jersey, London, 1991.

Rosental F. A Grammar of Biblical Aramaic. Wiesbaden, 1961.

Roberts C. H. Manuscript, Society and Belief in Early Christian Egypt. London, 1976.

Rosén H. B. Palestinian κοινη in Rabbinic Illustration // JSS, 1963, № VII. https://doi.org/10.1093/jss/8.1.56

Smelik W. Orality, the Targums, and Manuscript Reproduction // Paratext and Megatext in Jewish and Christian Traditions. Leiden, 2003.

Some Unpublished Piyyutim From the Cairo Genizah / By Meir Wallenstein. Manchester, 1956.

Stevenson W. B. Grammar of Palestinian Jewish Aramaic. Oxford, 1924.

Tsolin D. Elements of Rhetoric in the Targums. Appeals to Audience // Aramaic Studies. Leiden, 2012. https://doi.org/10.1163/17455227-12100204

Zunz L. Literaturgeschichte der synagogalen Poeisie. Berlin, 1865.

Weinberger Leon J. Jewish Hymnography. A Literary History. London – Portland, Oregon, 1998. https://doi.org/10.2307/j.ctv36zs6b

REFERENCES

Elbogen I. (1993), Jewish Liturgy: a Comprehensive History, Transl. by Raymond Scheidlin, New York and Jerusalem.

Fassberg S. E. (1991), A Grammar of the Palestinian Targum Fragments from the Cairo Genizah, Atlanta (Georgia). https://doi.org/10.1163/9789004369610

Flesher P. (2001), “The Translations of Proto-Onqelos and the Palestinian Targums”, JAB, No. 3.

Heinemann J. (1973), “Remnants of Ancient Piyyuṭim in the Palestinian Targum Tradition”, Hasifrut, No. 4.

Kaufman S. A. (1974), The Akkadian Influence on Aramaic, Chicago.

Klein M. L. (1980), The Fragment-Targums of the Pentateuch According to their Extant Sources, In 2 volums, Rome.

Klein M. L. (1986), Genizah Manuscripts of Palestinian Targum to the Pentateuch, In 2 volumes, Vol. 1, Cincinnati.

Margolis M. (1910), The Aramaic Language of the Babylonian Talmud, München.

Muraoka T. (2005), Classical Syriac. A Basic Grammar with a Chrestomathy, Wiessbaden.

Muraoka T. and Porten B. (1998), A Grammar of Egyptian Aramaic, Leiden, New York, Köln. https://doi.org/10.1163/9789004305021

Muraoka T. (2001), A Grammar of Qumran Aramaic, Leuven.

Rabbi Yitzchok Kirner with Lisa Aiken (1991), The Art of Jewish Prayer, Northvale, New Jersey, London.

Rosental F. (1961), A Grammar of Biblical Aramaic, Wiesbaden.

Roberts C. H. (1976), Manuscript, Society and Belief in Early Christian Egypt, London.

Rosén H. B. (1963), “Palestinian κοινη in Rabbinic Illustration”, JSS, No. VII. https://doi.org/10.1093/jss/8.1.56

Smelik W. (2003), “Orality, the Targums, and Manuscript Reproduction”, in Paratext and Megatext in Jewish and Christian Traditions, Leiden.

Some Unpublished Piyyutim From the Cairo Genizah (1956), By Meir Wallenstein, Manchester.

Stevenson W. B. (1924), Grammar of Palestinian Jewish Aramaic, Oxford.

Tsolin D. (2012), “Elements of Rhetoric in the Targums. Appeals to Audience”, in Aramaic Studies, Leiden. https://doi.org/10.1163/17455227-12100204

Zunz L. (1865), Literaturgeschichte der synagogalen Poeisie, Berlin.

Weinberger Leon J. (1998), Jewish Hymnography. A Literary History, London, Portland, Oregon. https://doi.org/10.2307/j.ctv36zs6b