НАРАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ САУДА АС-САН’УСІ “БАМБУКОВЕ СТЕБЛО”

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  О. С. Снітко

Анотація

У статті розглянуто роман кувейтського письменника Сауда ас-Сан’усі “Бамбукове стебло” з точки зору його наративних особливостей. “Бамбукове стебло” – твір, що піднімає проблему самоідентифікації людини, народженої від представників різних рас. Роман аналізується відповідно до основних категорій наратології. Розглядається типологія нараторів твору, наративна структура роману, сюжет та персонажі. Докладно описано точку зору та фокалізацію роману. Особлива увага приділяється з’ясуванню особливостей нарації твору.

Як цитувати

Снітко, О. С. (2014). НАРАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ САУДА АС-САН’УСІ “БАМБУКОВЕ СТЕБЛО”. Сходознавство, (67), 91-110. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2014.67.091
Переглядів статті: 10 | Завантажень PDF: 11

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Наративні особливості роману, Сауда ас-Сан’усі, “Бамбукове стебло”

Посилання

Коваленко К. Типи нараторів і види нарації у прозових творах А. П. Чехова (“Моє життя”, “Розповідь невідомої людини”) // Філологічні науки. Полтава, 2012.

Мацевко-Бекерська Л. Наратологічна проекція концепту “герой” // Вісник ЛНУ. Львів, 2009.

Ткачук М. П. Наративні моделі українського письменства. Тернопіль, 2007.

Шмид В. Нарратология. Москва, 2003.

Pinto C. The Bamboo Stalk: Exploring Kuwaiti Society and “the Double Absence”. 2013.

REFERENCES

Kovalenko K. (2012), «Typy naratoriv i vydy naratsiyi u prozovykh tvorakh A. P. Chekhova (“Moye zhyttya”, “Rozpovid’ nevidomoyi lyudyny”)», in Filolohichni nauky, Poltava. (In Ukrainian).

Matsevko-Bekers’ka L. (2009), «Naratolohichna proektsiya kontseptu “heroy”», Visnyk LNU, L’vi. (In Ukrainian).

Tkachuk M. P. (2007), Naratyvni modeli ukrayins’koho pys’menstva, Ternopil’. (In Ukrainian).

Shmid V. (2003), Narratologiya, Moscow. (In Russian).

Pinto C. (2013), The Bamboo Stalk: Exploring Kuwaiti Society and “the Double Absence”.