КОБУКСОН: СПРОБА РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  І. О. Черевко

Анотація

Ця стаття є спробою реконструкції зовнішнього вигляду та технічних характеристик найпотужнішої зброї XVI століття – броньованого залізом корейського воєнного корабля, перeбудованого талановитим адміралом Лі Сунсіном, – кобуксона (корабля-черепахи). Проблема дослідження полягає у відсутності достатнього археологічного матеріалу, а також детальних, точних та надійних відомостей про кобуксон. Ця розвідка є також спробою систематизувати основні описові дані про зовнішній вигляд кобуксона. У роботі також представлені часткові переклади українською мовою деяких найважливіших джерел із цього питання.

Як цитувати

Черевко, І. О. (2015). КОБУКСОН: СПРОБА РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ. Сходознавство, (70), 174-183. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2015.70.174
Переглядів статті: 18 | Завантажень PDF: 11

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

адмірал Лі Сунсін, зовнішній вигляд, Кобуксон, спроба реконструкції

Посилання

История Кореи (Новое прочтение) / Под ред. А. В. Торкунова. Москва, 2003.

[Лі Сун Сін. Нанчжун Ільгі: Щоденник воєнного періоду / За. ред. Кім Сон Міна. Сеул, 2014].

Ли Сун Син. Военный дневник (Нанчжун ильги) / Вступит. статья, пер. с ханмуна, коммент. и прил. О. С. Пироженко. Москва, 2013.

Рубель В. А. Історія середньовічного Сходу. Підручник. Київ, 2002.

Тихонов В. М., Кан Мангиль. История Кореи. В 2 томах. Т. 1. С древнейших времен до 1904 г. Москва, 2011.

Gilbert Marc Jason. Admiral Yi Sun-Sin, the Turtle Ships, and Modern Asian History // Education About ASIA. Asia in World History: 1450–1770, 2007, V. 12, № 1.

Hawley Samuel. The Imjin War: Japan’s Sixteenth-Century Invasion of Korea and Attempt to Conquer China. Lexington, 2014.

Jo Seong-do. Admiral Yi Sun-Sin a National Hero of Korea. Revised and anlarged by Kim Joo-sik & Jeong-Jin-sool. Seoul, 2005.

Kang Sienna. National Disgrace: Korea, Japan, and the Imjin War // Columbia East Asia Review, 2009, V.

REFERENCES

Istoriya Korei (Novoye prochteniye) (2003), A. V. Torkunova (Ed.), Moscow. (In Russian).

Li Sun Sin (2014), Nanchzhun Il’hi: Shchodennyk voyennoho period, Kim Son Min (ed.), Seul. (In Ukrainian).

Li Sun Sin (2013), Voyennyy dnevnik (Nanchzhun il’gi), Vstupit. stat’ya, per. s khanmuna, komment. i pril. O. S. Pirozhenko, Moscow. (In Russian).

Rubel’ V. A. (2002), Istoriya seredn’ovichnoho Skhodu, Pidruchnyk, Kyiv. (In Ukrainian).

Tikhonov V. M. and Kan Mangil’ (2011), Istoriya Korei, In 2 v., Vol. 1, S drevneyshikh vremen do 1904 g., Moscow. (In Russian).

Gilbert Marc Jason (2007), “Admiral Yi Sun-Sin, the Turtle Ships, and Modern Asian History”, Education About ASIA. Asia in World History: 1450–1770, V. 12, No. 1.

Hawley Samuel (2014), The Imjin War: Japan’s Sixteenth-Century Invasion of Korea and Attempt to Conquer China, Lexington.

Jo Seong-do (2005), Admiral Yi Sun-Sin a National Hero of Korea, Revised and anlarged by Kim Joo-sik and Jeong-Jin-sool, Seoul.

Kang Sienna (2009), “National Disgrace: Korea, Japan, and the Imjin War”, Columbia East Asia Review, Vol. V.