КОНЦЕПТ ХМАРА У ТУРЕЦЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Т. М. Тімкова

Анотація

Стаття присвячена комплексному аналізу концепту ХМАРА у турецькій мовній картині світу. Обраний для дослідження фрагмент мовної картини світу дозволяє виявити співвідношення між мовними одиницями і концептуальними структурами, що зберігають у свідомості носіїв мови знання про природний феномен як про явище, яке існує об’єктивно і характеризується певними особливостями, які ми й розглядаємо у статті. При побудові номінативного поля концепту – ключових слів та їхніх синонімів (як системних, так і оказіональних, індивідуально-авторських) – було виявлено ядро номінативного поля. Кожна з представлених лексичних одиниць має власний синонімічний ряд і певні особливості вживання.

Як цитувати

Тімкова, Т. М. (2015). КОНЦЕПТ ХМАРА У ТУРЕЦЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ. Сходознавство, (70), 143-155. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2015.70.143
Переглядів статті: 25 | Завантажень PDF: 20

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

Концепт ХМАРА, лексична одиниця, турецька мовній картина світу

Посилання

Брутян Г. А. Гипотеза Сепира-Уорфа. Ереван, 1968.

Гумилев Л. Н. Древние тюрки. Москва, 1993.

Folklor Postası Dergisi. Haziran, 1946. Cilt II, Sayı 17.

Folklor Postası Dergisi. Mayıs, 1946. Cilt II, Sayı 16.

Eyuboğlu İsmet Zeki. Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü. İstanbul, 2004.

Ögel Bahaeddin. Türk mitolojisi: kaynakları ve açıklamaları ile destanlar Cilt 2. Ankara, 1995.

Türk Dili ve Edebiyatı. Ankara, 1995.

Kocatürk Vasfı Mahir. Türk edebiyatı antolojisi. Ankara, 1961.

REFERENCES

Brutyan G. A. (1968), Gipoteza Sepira-Uorfa, Erevan. (In Russian).

Gumilev L. N. (1993), Drevniye tyurki, Moscow. (In Russian).

Folklor Postası Dergisi (1946), Haziran, Cilt II, Sayı 17. (In Turkish).

Folklor Postası Dergisi (1946), Mayıs, Cilt II, Sayı 16. (In Turkish).

Eyuboğlu İsmet Zeki (2004), Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü, İstanbul. (In Turkish).

Ögel Bahaeddin (1995), Türk mitolojisi: kaynakları ve açıklamaları ile destanlar Cilt 2, Ankara. (In Turkish).

Türk Dili ve Edebiyatı (1995), Ankara. (In Turkish).

Kocatürk Vasfı Mahir (1961), Türk edebiyatı antolojisi, Ankara. (In Turkish).