УКРАЇНСЬКА ГЕОПОЛІТИЧНА ДУМКА XX СТ. (Ю. ЛИПА) І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Ю. М. Кочубей

Анотація

Стаття присвячена одному з представників української геополітичної школи початку ХХ ст. Юрію Липі (1900–1944), який своєю “Всеукраїнською трилогією” продовжив традицію М. Грушевського, С. Рудницького, А. Синявського, розробивши наукову концепцію зовнішньої політики незалежної України, яка мала б народитися в результаті Другої світової війни. Насамперед Ю. Липа відзначав необхідність чіткої самоідентифікації народу, врахування геополітичних факторів, які вказують, що основою української зовнішньої політики має бути вісь “Північ – Південь”. Він підкреслив велике значення Чорного моря і виступав за співробітництво причорноморських країн і їхню єдність у спільній боротьбі за свої права та інтереси. Особливого значення Ю. Липа надавав єдності народів Кавказу як партнерів і союзників Української держави, підкреслював важливість співробітництва України з Туреччиною у збереженні незалежності і стабільності країн Чорноморського басейну, які можуть стати жертвами імперіалістичних держав у зв’язку із закритістю Чорного моря. У своєму аналізі він брав до уваги також геополітичне значення для України Білорусі та Вірменського нагір’я. Ю. Липа надавав великого значення економічному розвитку України як індустріальної держави, вважав доцільним перенесення Вселенського патріархату з Константинополя до Києва. Позиція Ю. Липи була антиколоніальною і україноцентричною, а багато його ідей залишаються актуальними і сьогодні.

Як цитувати

Кочубей, Ю. М. (2015). УКРАЇНСЬКА ГЕОПОЛІТИЧНА ДУМКА XX СТ. (Ю. ЛИПА) І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ. Сходознавство, (70), 69-76. https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2015.70.069
Переглядів статті: 56 | Завантажень PDF: 49

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Ключові слова

зовнішня політика України, країни Чорноморського басейну, Українська геополітична думка, Ю. Липа

Посилання

Липа Ю. Призначення України. Львів, 1992.

Липа Ю. Всеукраїнська трилогія: У 2 т. Київ, 2007

Касаткин Д. Диалог цивилизаций – императив ХХІ века // Азия и Африка сегодня. 2002. № 5.

Великий українець. Київ, 1992.

Рудницький С. Українська справа зі становища політичної географії. Відень, 1923.

Липа Ю. Чорноморська доктрина. 3-е вид. Женева, 1947.

Синявський А. Вибрані праці. Київ, 1993.

Липа Ю. Розподіл Росії. Варшава, 1941.

REFERENCES

Kasatkin D. (2002), “Dialog tsivilizatsiy – imperativ XXІ veka”, Aziya i Afrika segodnya, No. 5. (In Russian).

Lypa Yu. (1941), Rozpodil Rosiyi, Varshava. (In Ukrainian).

Lypa Yu. (1947), Chornomors’ka doktryna, 3rd ed., Zheneva. (In Ukrainian).

Lypa Yu. (1992), Pryznachennya Ukrayiny, L’viv. (In Ukrainian).

Lypa Yu. (2007), Vseukrayins’ka trylohiya: In 2 v., Kyiv. (In Ukrainian).

Rudnyts’kyy S. (1923), Ukrayins’ka sprava zi stanovyshcha politychnoyi heohrafiyi, Viden’. (In Ukrainian).

Synyavs’kyy A. (1993), Vybrani pratsi, Kyiv. (In Ukrainian).

Velykyy ukrayinets’ (1992), Kyiv. (In Ukrainian).

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають