• Українська
 • English
ISSN 2415-8712 (Online)
   ISSN 1682-671X (Print)

Ottoman-Ukrainian Realities of the Northern Black Sea Area in the 2nd part of the 17th–18th Centuries (by the Materials of Historical and Archaeological Researches)

Heading: 
1Biliaieva, S
1DSc (History) Professor, Senior Research Fellow Institute of Archaeology, NAS of Ukraine 12, Heroiv Stalingrada Str., Kyiv, 04210, Ukraine Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University 2, Sadova Str., Uman, 20300, Ukraine svitbil@ukr.net
Shodoznavstvo 2021, 88:39-62
https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2021.88.039
Section: History
Language: Ukrainian
Abstract: 

The article is devoted to actual problems in Ottoman-Ukrainian relations in the 17th –18th centuries. The important place in it is given to the process of colonization of the Northern Black Sea area by Ukrainian population. The main part of colonization belonged to the Cossacks, fortification of which was destroyed by Russian power and they had to ask permission of Crimean-Ottoman administration to settle and built their fortification on the territories which were under the power of the Ottomans. Archaeological investigation gave the facts of existence of new Cossacks settlements, such as Kamyanska and Oleshkivska Siches in Kherson region and resettlement of Ukrainian people which fled from serfdom. The regional specific of population is reflected in the ruins of other settlements and Cossacks fortifications. It presented the possibilities to realize the planning structure of monuments, the mode of life and material culture of inhabitants. The investigations gave the evidences of the growing of the settled population in different parts of the territory. The results of archaeological excavation fixed Ukrainian artifacts, such as typical Middle Dnieper region ceramic on the Ottoman monuments and typical Ottoman artifacts in Cossacks Siches. The important role in the spiritual life of population belongs to creation and activity of Brailiv metropolis of Constantinople patriarchate, which occupied large territory from Braila (Romania) to Tyagin settlement on the south-eastern part of Ukraine. The archaeological investigation in combination with written sources gave the evidences of the historical past and various forms of settlements on the territory of the cities proclaimed by the order of Russian empress Katherine II, such as Odesa, Kherson, Mariupol and others. The Russian Empire named the region of Northern Black Sea area as “Novorossia”, needed in development, in spite of historical truth and presence of numerous population of the region represented by many ethnic groups, with the great part of Ukrainians.

Keywords: Northern Black Sea area, Ottoman Empire, resettlement, Ukrainians

Повний текст (PDF)

References: 
 1. Biliaieva S. O. (2012), Slovianski ta turkski svity v Ukraini. Z istorii vzaemyn u ХІІІXVIII st., Universytet “Ukrayina”, Kyiv. (In Ukrainian).
 2. Biliaieva S. O. and Fialko O. E. (2017), “Keramika Iznika kontsa XV–XVI sent. Iz rozkopok Nyzhnego dvora Akkermanskoy kreposti”, In Polivnaya keramika Sredizemnomorya i Prichernomorya XXVIII cent. Glazed Pottery of the Mediterranean and Black Sea region, 10th 18th Centuries, Vol. 2, STRATUM. Arheologicheskie istochniki vostochnoy Evropy, Stratum, Kazan and Kishinev, pp. 561–80. (In Russian).
 3. Biliaieva S. O., Gulenko K. S., Fialko O. E., Іevlev М. М., Grabovska O. V., Manigda O. V., Chubenko O. V., Symonenko O. V., Dzneladze O. S. and Sikoza D. M. (2018), Na rozi dvoh svitiv. Istorychna spadschina Ukrainy ta Litvy na teritorii Hersonskoy oblasti, Gileya, Kyiv and Herson. (In Ukrainian).
 4. Gorelov N., Motsya O. and Rafalskyi O. (2017), Tzivilizatziynyi krah Pereyaslavskogo proyektu (Ukraina i Moskovia: istoriya spivisnuvannya ta vorozhnechi), IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny, Kyiv. (In Ukrainian).
 5. El’nikov M. V. (2006), Srednevekovyi mogilnik Mamay-Surka, ZNU, Zaporozhzhye. (In Russian).
 6. Іnaldzhik G. (1998), Оsmanska іmperiya. Klasichna doba 13001600, Kritika, Kyiv. (In Ukrainian).
 7. Kovalyova I., Shalobudov V. and Veklenko V. (2007), Katalog starozhitnostey doby piznyogo seredniovichchya mistechka Samar ta Bogoroditskoy fortetsi, Vyp. 1, Vydavnytstvo DNU, Dnipropetrovs’k. (In Ukrainian).
 8. Kovalyova I. F., Shalobudov V. M. and Haritonova O. V. (2013) Katalog starozhitnostey doby piznyogo seredniovichchya mistechka Samar ta Bogoroditskoy fortetsi, Vyp. 2, Vydavnytstvo DNU, Dnipropetrovs’k. (In Ukrainian).
 9. Kоvalyova О., Sharafanov О. and Dobrovolsky О. (2017), Mykolaivshchyna kozatska, Ilion, Mykolaiv. (In Ukrainian).
 10. Kоgut Z., Меzentsev V. and Коvalenko О. (2008), “Vstup”, in Baturinska starovyna, Vydavnytstvo im. O. Telihy, Kyiv, pp. 5–10. (In Ukrainian).
 11. Kоzlovskyi А. О. (1992), “Osoblivosti budivnitstva zhytlovyh sporud na Kamyanskiy sichi”, in Novi doslidzhennia pamyatok ukrainskogo kozatsyva, Vyp. 1, Tsentr pam’yatkoznavstva NAN Ukrayiny i UTOPIK, Kyiv, pp. 15–25. (In Ukrainian).
 12. Litvinova L. V. (2012), Naselennya Nyzhnyogo Podniprovya 12  pochatku 15 st., Instytut arkheolohiyi NAN Ukrayiny, Kyiv. (In Ukrainian).
 13. Milov L. V. and Tsymbaev N. I. (2006), Istoriya Rossii XVIIIXIX vekov, Eksmo, Moscow. (In Russian).
 14. Moiseev V. V. (2019), Istoria Rossii s drevneyshih vremen do nashih dney, Direct-Media, Moscow and Berlin. (In Russian).
 15. Sapozhnikov I. V. (1997), Kamyani namogilni hresty zaporozkih kozakiv, OKFA, Оdesa. (In Ukrainian).
 16. Sereda О. (2015), Оsmansko-ukrainske stepove porubizhzhya v osmansko-turetskih dzherelah XVIII st., Astroprint, Оdesa. (In Ukrainian).
 17. Skalkovsky А. О. (2019), Іstoriya Novoy Sichi abo ostannyogo Kosha Zaporozkogo, Tsentr navchal’noyi literatury, Kyiv. (In Ukrainian).
 18. Тitova О. and Boyko V. (1995), “Doslidzhennya kurenia na Oleshkivskiy Sichi”, in Doslidzhennia archeologichnyh pamiatok ukrainskogo kozatstva, Vyp. 4, Tsentr pam’yatkoznavstva NAN Ukrayiny i UTOPIK, Kyiv, pp. 5–9. (In Ukrainian).
 19. Тitova О. (1997), “Kozatski pamiatki kintsya XVII–XVIII st. na Mikolaivshzhini”, in Novi doslidzhennia pamiatok kozatyskoy doby v Ukraini, Vyp. 6, Tsentr pam’yatkoznavstva NAN Ukrayiny i UTOPIK, Kyiv, pp. 24–6. (In Ukrainian).
 20. Тitova О. M. (1999), “Kompleks materialnyh zalyshkiv z kurenya Oleshkivskoy Sichi”, in Novi doslidzhennia pamiatok kozatyskoy doby v Ukraini, Vyp. 8, Tsentr pam’yatkoznavstva NAN Ukrayiny i UTOPIK, Кyiv, pp. 12–4. (In Ukrainian).
 21. Тitova О. and Symonenko І. (2008), “Doslidzhennya Oleshkivskoy sichi u 2003 r.”, in Novi doslidzhennia pamiatok kozatyskoy doby v Ukraini, Vyp. 17, Tsentr pam’yatkoznavstva NAN Ukrayiny i UTOPIK, Kyiv, pp. 416–27. (In Ukrainian).
 22. Chmil O. (2005), “Тuretska keramika XVI–XVIII st. z teritorii Myhaylivskogo Zolotoverhogo monastyria”, in Novi doslidzhennia pamiatok kozatyskoy doby v Ukraini, Vyp. 14, Tsentr pam’yatkoznavstva NAN Ukrayiny i UTOPIK, Kyiv, pp. 60–4. (In Ukrainian).
 23. Chmil O. (2009), “Іmportna keramika z rozkopok Starogo arsenalu v Kyevi”, in Novi doslidzhennia pamiatok kozatyskoy doby v Ukraini, Vyp. 18, Tsentr pam’yatkoznavstva NAN Ukrayiny i UTOPIK, Кyiv, pp. 68–72. (In Ukrainian).
 24. Yavornitskyi D. (1990), Іstoriya zaporozkih kozakiv, Т. І–ІІІ, Svit, Lviv. (In Ukrainian).
 25. Baram U. and Carroll L. (eds) (2000), A Historical Archaeology of the Ottoman Empire: Breaking New Ground, Springer, New York.
 26. Bulunur I. (2007), “Osmanli dünemi Karadeniz Tigaret tarihine katki: Akkirman gümrügü (1505)”, Omeljan Pritsak Armagani, Sakarya Üniversitesi Basımevi, Sakarya, pp. 525–82. (In Turkish).
 27. Vroom J. (2003), After Antiquity. Ceramic and Society in the Aegean from 7th to the 20th century. A.C., Brill, Leiden.