• Українська
  • English
ISSN 2415-8712 (Online)
   ISSN 1682-671X (Print)

Review on: Tarasenko M. O. In Search of Antiquities from the Gift of Khedive. Ancient Egyptian Objects of the 21st Dynasty in the Museums of Ukraine. Kyiv: IS NANU, 2019. 316 p.

Heading: 
1Sebta, T
1PhD (History) M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine 4, Tryokhsviatytelska Str., Kyiv, 01001, Ukraine sebta@ukr.net
Shodoznavstvo 2021, 88:228-235
Section: Scientific Life
Language: Ukrainian
Abstract: 

The essay reviews the monograph of Mykola Tarasenko “In Search of Antiquities from the Gift of Khedive. Ancient Egyptian Objects of the 21st Dynasty in the Museums of Ukraine”. This book refers to the study of the fate of the ancient Egyptian artefacts of the 21st Dynasty from the lot VI discovered in region of Deir el-Bahri in the Bab el-Gusus Cache in 1891 and presented by Khedive Abbas Hilmi II to the Russian Empire in 1893 as well as the other artefacts of the 21st Dynasty stored in Ukrainian museums. Moreover, the author considered the funeral inventory of the 21st Dynasty by example of Nesitaudjatakhet, a priestess buried in the Bab el-Gusus Cache. The monograph demonstrates the deep and overall development of the research topic by the author.

Keywords: 21st Dynasty, ancient Egypt, Bāb el-Gusūs, Deir el-Bahri, khedive, lot VI

Повний текст (PDF)

References: 
  1. Geppener-Linka N. V. (2003), “Spogady pro Vseukrains’ke muzeyne mistechko 1929–1930 rr. Publikaciya S. Bilokonya”, Lavrskyj almanakh, No. 11, pp. 142–75. (In Ukrainian).
  2. Radievs’ka T., Sebta  T. and Sorokina S. (2018), “Z istorii zibran’ Nazional’nogo muzeyu istorii Ukrainy: peremishchennya na Zakhid ta restytuziya zbirok u 1943–1948 rr.”, Naukovyj visnyk Nazionalnogo muzeyu istorii Ukrainy, No. 3, pp. 15–52. (In Ukrainian).
  3. Rybal’chenko L. L. (1996), “Kharkivs’kyj istorychnyj muzej v period nimec’koi okupacii 1941–1943 rr.”, Kultura Ukrainy, No. 3, pp. 62–71. (In Ukrainian).
  4. Sebta T. M. “Myunkhens’ka systematychna Kartoteka vlasnosti mystec’kykh obyektiv (1945–1952): perspektyvy doslidzhennya povoennoi restytucii ukrains’kykh kul’turnykh cinnostey”, in V. Piskun (ed.), Zagartovana istorieyu. Yuvileynyj zbirnyk na poshanu profesora Nadii Ivanivny Myronecz nagody 80-lіttya vid dnya narodzhennya: zb. nauk. prac, Instytut ukrains’koi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevs’koho NAN Ukrainy, Kyiv, pp. 221–36. (In Ukrainian).
  5. Sebta T. M., Kachan R. I. (eds) (2016), Kyevo-Pechers’ka Lavra u chasy Druhoyi svitovoyi viyny: Doslidzhennya. Dokumenty, Vydavets’, Oleh Filyuk, Kyiv. (In Ukrainian).
  6. Tarasenko N. A. (2020), “Novye svedeniya o raspredelenii egipetskikh drevnostej iz “dara khedivа”, 1894–1895 gg. (po dokumentam iz RGIA)”, Vostok (Oriens), No. 6, pp. 223–41. (In Russian).