• Українська
 • English
ISSN 2415-8712 (Online)
   ISSN 1682-671X (Print)

Arab Orthodox Revolution in Palestine (1908–1913)

Heading: 
Taranovskyi, SI
Shodoznavstvo 2012, 59:192-214
https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2012.59.192
Section: History
Language: Ukrainian
Abstract: 

The article is dedicated to the study of Arab Orthodox revolution in the Jerusalem Patriarchate. Its three stages were distinguished and investigated. Special attention is given to the preconditions of the conflict between Brotherhood of the Holy Sepulchre and parishioners. The article also analyses the action of foreign missions and their influence on the Arab-Greek relations in Palestine.

Keywords: (1908–1913), Arab, Orthodox, Palestine, revolution

Full text (PDF)

References: 
 1. Bazili K. M. (1875), Siriya i Palestina pod turetskim pravitel’stvom, Odessa. (In Russian).
 2. Bazili K. M. (1910), “Zapiska Bazili, peredannaya arkh. Porfiriyu v Konstantinopole v 1843 g. po rasporyazheniyu poslannika Titova”, in Materialy dlya biografii episkopa Porfiriya Uspenskogo, Vol. 1, Saint-Petersburg. (In Russian).
 3. “Vesti s pravoslavnogo Vostoka” (1905), Soobshcheniya Imperatorskogo Pravoslavnogo Palestinskogo Obshchestva (SIPPO), Vol. XVI, Issue 4. (In Russian).
 4. “Vesti s pravoslavnogo Vostoka” (1906), SIPPO, Vol. XVII, Issue 1. (In Russian).
 5. “Vesti s pravoslavnogo Vostoka” (1907), SIPPO, Vol. XVIII, Issue 2. (In Russian).
 6. “Vesti s pravoslavnogo Vostoka” (1909), SIPPO, Vol. XX, Issue 2. (In Russian).
 7. “Vesti s pravoslavnogo Vostoka” (1910), SIPPO, Vol. XXI, Issue 1. (In Russian).
 8. “Vesti s pravoslavnogo Vostoka” (1910), SIPPO, Vol. XXI, Issue 3. (In Russian).
 9. “Vesti s pravoslavnogo Vostoka” (1911), SIPPO, Vol. XXII, Issue 3. (In Russian).
 10. “Vesti s pravoslavnogo Vostoka” (1912), SIPPO, Vol. XXIII, Issue 3. (In Russian).
 11. Zhuze P. (1910), “Iz istorii IYerusalimskoy tserkvi”, Pravoslavnyy sobesednik, July–August. (In Russian).
 12. Zhuze P. (1906), “Iz Sirii”, SIPPO, Vol. XVII, Issue 4. (In Russian).
 13. Kratkaya istoriya Iyerusalimskoy Patriarkhii, Kalendar’, Jerusalem-patriarhate.Inf. (In Russian).
 14. Krymskiy A. E. (1971), Istoriya novoy arabskoy literatury, Moscow. (In Russian).
 15. Leont’yev A. I. (1911), “Reforma tserkovnogo upravleniya v Iyerusalimskoy patriarkhii”, SIPPO, Vol. XXII, Issue 2. (In Russian).
 16. “Osvyashcheniye russkogo khrama vo imya sv. proroka Il’i na gore Karmile (korrespondentsiya iz Iyerusalima)” (1914), SIPPO, Vol. XXV, Issue 1. (In Russian).
 17. “Pomerantsev I. Patriarshiy krizis v Iyerusalime (13 dekabrya 1908 g. – 16 fevralya 1909 g.)” (1909), SIPPO, Vol. XX, Issue 2. (In Russian).
 18. Sokolov I. I. (1906), “Svyatogrobskoye bratstvo v IYerusalime. Istoricheskiy ocherk”, SIPPO, Vol. XVII, Issue 1. (In Russian).
 19. Titov V. P. (1910), “O pravoslavii na Vostoke (Pervaya zapiska konstantinopol’skogo poslannika V. P. Titova ot 19 yanvarya 1848 goda)”, in Materialy dlya biografii episkopa Porfiriya Uspenskogo, Vol. 1, Saint Petersburg. (In Russian).
 20. “Turtsiya. Posledniye izvestiya” (1909), in Moskovskiye Vedomosti, 28 fevralya. (In Russian).
 21. Uspenskiy P. (1910), “Zapiska ob unii v predelakh Antiokhiyskogo patriarkhata, predstavlennaya 26 yanvarya 1847 goda g. grafu Protasovu”, in Materialy dlya biografii episkopa Porfiriya Uspenskogo, Vol. 1, Saint Petersburg. (In Russian).
 22. Yakushev M. I. (2009), Khristianskiye sub”yekty Osmanskoy Imperii – Antiokhiyskiy i Iyerusalimskiy patriarkhaty v politike Rossiyskoy imperii: 30-e gg. XIX – nachala XX vv., Dissertatsiya, Moscow. (In Russian).
 23. Bawalsa N., Unpacking the modern national self: the diary of Khalil al-Sakakini, available at: repository. library. georgetown. edu/ bistream/ handle/ 10822/ 552824/ Bawalsa Nadim. Pdf? sequence
 24. Ben-Bassat Y. and Ginio E. (2011), Late Ottoman Palestine: The period of young Turk rule, London, available at: books. googl. com ua/ books? id  https://doi.org/10.5040/9780755693047
 25. The First Church, available at://www.jerusalem-patriarchate.info/en/historian. htm
 26. Khildani H. (1993), Modern Christianity in Holy Land, Bloomington, available at: books. googl. com. ua / books? id
 27. Matossian B., The Young Turk Revolution: Its impact on religious politics of Jerusalem (1908–1912), available at: //digitalcommons. unl. Edu
 28. Vatikiotis P. J. (1993), The Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem between Hellenism and Arabism, available at: www.highbeam.com https://doi.org/10.1080/00263209408701029